Psykologikonflikten: Klinikkene vedtatt flyttet av universitetsledelsen

Torsdag vedtok ledelsen ved Universitetet i Oslo formelt å flytte de omstridte klinikkene på Psykologisk institutt ut av universitetet og over i et helseforetak.

Striden ved Psykologisk institutt er ikke bilagt, men partene snakket sammen fredag

Det har en stund stormet på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo fordi universitetsledelsen ønsker å flytte internklinikkene, der instituttet har hatt sine lokaler i 42 år, ut til en helseinstitusjon.

Konflikten toppet seg da universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe tirsdag sendte ut en melding om at klinikkene umiddelbart ble stengt.

Ikke fordi man ønsker å flytte dem ut av universitetets lokaler, men fordi de kanskje ikke ble drevet i henhold til alt av lover og regler for drift av klinikkvirksomhet.

Universitetsavisen Khrono skriver at klinisk fagmiljø ved Psykologisk institutt i sommer fikk en av landets fremste eksperter på helse- og velferdsrett, professor emeritus, Aslak Syse til å vurdere forholdene ved klinikkene.

Hans konklusjon var klar: «Studentklinikkene synes ikke på noen måte å være i strid med aktuell helselovgivning».

– Vi er usikre på den vurderingen Syse har gjort, sier viserektor Per Morten Sandset til Khrono. Ledelsen har bestilt en ny vurdering, fra advokatfirmaet Kluge. Den er ventet tidlig til uken.

Flytting er vedtatt

Men universitetsledelsen har allerede bestemt seg.

– Det er riktig. Vi fattet torsdag et vedtak om å flytte klinikken til spesialisthelsetjenesten. Om det blir til Lovisenberg Diakonale Sykehus, slik instituttledelsen har ønsket, har vi ennå ikke fått avklart, sier viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo.

– Når kan dette skje?

– Ikke over natten. Dette er et prinsippvedtak. På sikt ønsker vi at universitetet ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet. Før det kan realiseres, må selvfølgelig alle parter, pasienter, studenter og ansatte bli hørt. Vi håper å ha alt på plass slik at klinikkene kan flytte i annet halvår 2018.

– Det er damatisk å stenge en klinikk

– Dette er to forskjellige ting, sier professor i psykologi og en av lederne for klinikkvirksomheten, Siri Gullestad.

– Vi er prinsipielt mot at internklinikkene integreres i spesialisthelsetjenesten, vi er opptatt av å sikre faglig autonomi. Men vårt primære mål nå er å få gjenåpnet klinikkene. Det er dramatisk å stenge en klinikk. Over natten trues behandlingstilbudet til mer enn 40 pasienter, forteller hun.

Gullestad mener det er oppsiktsvekkende og overdrevet at klinikken stenges på dagen.

– Tilsyn av virksomheter ender innimellom med en sjekkliste som klinikken får beskjed om å utbedre. Det skal mye til å lukke pasienter ute fra et behandlingsforløp de er inne i. Stengning skjer bare hvis det er fare for liv og helse. Her dreier det seg om mulige mangler når det gjelder systemrutiner – som vi selvsagt er opptatt av å få på plass i forhold til dagens skjerpede lovverk. Men tiltaket, stengningen, står ikke i forhold til bekymringen, sier Gullestad.

Siri Gullestad

– Har dere drevet i lovlig, og forholdt dere til lover og regler?

– Ingen har uttrykt mistro til den faglige virksomheten eller hevdet at den har vært uforsvarlig. Vi har ikke vært like gode på alle formelle prosedyrer og alle rutiner har ikke vært like godt formalisert. Det beklager vi. Men i løpet av de siste dagene har vi fått det aller meste på plass, sier Gullestad.

Fredag var det kontakt mellom klinikklederne, tillitsvalgt og universitetsledelsen.

Stengt inntil videre

– Vi hadde et godt møte, sier Gullestad. Vi er glade for at ledelsen bekrefter at våre klinikker tilbyr behandling som er faglig forsvarlig.

Granskningsrapport til uken

Fungerende kommunikasjonsdirektør Stein Roar Fredriksen ved Universitetet i Oslo bekrefter at universitetsledelsen har vært i et møte om saken. Han vil ikke kommentere noe fra eller om møtet. Men han lover å komme tilbake med kommentarer etter at advokatfirmaet som er engasjert til å gå gjennom virksomheten ved klinikken Psykologisk institutt, legger frem sine funn til uken.