Oslo

Forslagene tårnet seg opp

Folk drømte om snitter og champagne i Tryvannstårnet også på 1920-tallet. Men det ble med drømmen. I 1934 sto et nøkternt og rimelig tårn ferdig på den storslagne utsiktstomten. Kommunen sparte noen tusenlapper.

I 1930 inviterte kommunen til arkitektkonkurranse om nytt tårn på Tryvann. 76 forslag kom inn. Vinnerforslaget ble forkastet, i stedet ble denne modellen, tegnet av byarkitekt Harald Aars, valgt.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
Les også

Vil åpne tårnet i 2018

Tryvannstårnet ble stengt i 2004 grunnet nye og strengere sikkerhetsregler. Siden har flere politikere tatt til orde for å få gjenåpnet tårnet for folket, uten å få gjennomslag. Nylig var restaurantkjeden Egon, som også driver restaurant i Tyholttårnet i Trondheim, oppe og tittet på fasilitetene. Restaurantsjefen var over seg av begeistring.

Les også

Egon sikler på Tryvannstårnet

Finansmannen Jan Chr. G. Sundt, som også eier halve Tryvann Vinterpark, uttalte i forrige uke at han kunne være villig til å bidra økonomisk for å få til et spisested oppe i tårnet, så sant kommunen satte i gang prosessen. Han lanserte også ideen om å rive det gamle tårnet og erstatte det med et nytt.Utsiktstårnene på Tryvann har kommet og gått. Det har også diskusjonene om hvorvidt det er mulig å bygge nytt der oppe. Også restaurantideer har vært fremmet tidligere.

Debatt på 1920-tallet

Tårn nummer to ble revet i 1923. Folk lengtet etter et nytt utsiktstårn å komme opp i. 21. februar 1929 sto dette innlegget på trykk i Aftenposten:

Dagens tårn på Tryvann ble døpt i 1960. Et helikopter gikk til værs med fru Bertha Mellbye, gift med tårnets arkitekt P.A.M. Mellbye. Fruen svingte en flaske champagne i tårnet.

"En søndagstripp op til toppen av Tryvannshøiden en dag med klart vær var tidligere litt av en oplevelse... På vei en halv times tid fra byen op i 529 meters høide, hvor man i smukke, naturlige omgivelser hadde det herligste rundskue, fremfor alt høifjellene mot vest og nordvest. Nu er det ikke som før. Utsigtstårnet er jo revet for flere år siden."Restaurantplaner hadde også vært på trappene tidligere:

" ... skulde formentlig tidspunktet være inne til å søke realisert den gamle plan om opførelse av en for stedet verdig tårnrestaurant på Tryvannshøiden" , påpekte innsenderen.

Skribenten, som brukte initialene "A.K." hadde klare tanker om hvorfor det var så viktig å få et tårn med restaurant på tomten som konsul Thomas Heftye hadde testamentert til Kristiania kommune mange år tidligere.

"Hos fremmede som kommer til Oslo, vilde synet av tårnet høit der oppe, vekke trangen til å komme derop, og byens folk vilde så ofte blikket streifet opover, både ved dagslys og i kveldsbelysning, minnes om stedet og drages opover og innover hver gang anledningen var der." , skrev A.K.

Prosjektene fikk fantasifulle navn fordi deltagerne i arkitektkonkurransen skulle være anonyme. Denne modellen, som fikk navnet "Marvnisse", gikk ikke til topps i konkurransen.

En leser som skriver under initialene "T.H." fryder seg over ideen. "En tårnrestaurant vilde nettop være på sin plass her. Fra tårnet vilde man ha det vakreste, videste rundskue over byen, fjorden og Nordmarken. En særlig fryd vilde det jo være å føre utlendinger op i en slik tårnrestaurant " , skriver han fire dager senere i samme avis.Året etter, i 1930, ble det utlyst en arkitektkonkurranse, ifølge en artikkel i Oslo Byarkivs blad Tobias 2/2002. Byarkitekten bestemte at en kiosk skulle inngå i prosjektet. Tårnet var tenkt oppført i tre. Rådmannen og skogutvalget tiltrådte byarkitektens forslag, men bestemte at tårnet måtte bygges opp av tømmer fra nærskogen.

75 prosjekter kom inn innen fristen. Juryen la vekt på ting som at "plattformene gir god anledning til rundskue og at plattformene er gode."

Endte med et billig tårn

Arkitekt Eyvind Mostue vant førstepremie, men det ble for dyrt. Det endte med at byarkitektens mer nøkterne forslag ble valgt. Tårnet, som sto ferdig i 1934, ble et par tusenlapper rimeligere enn tårnforslagene i konkurransen.

Dagens tårn er det fjerde i rekken. Det kan bli en gjenåpning av tårnet, som har vært lukket og låst i åtte år, i 2018. Hvorvidt det blir snitter til, slik folk drømte om på 1920-tallet, har ikke direktøren sagt noe om ennå.

Kristiania kommune gikk inn for tårnet til byarkitekt Harald Aars fordi det var mer nøkternt utformet og kostet et par tusenlapper mindre enn de andre tårnene ville gjort.