Regjeringen vil ikke svare på tidsplan for nytt Oslo-sykehus

Regjeringen støtter ny sykehusstruktur i Oslo, men vil ikke si når de skal stå ferdig. Trolig er det Groruddalen som må vente lengst.

Bent Høie, her ved et sykehusbesøk i en annen anledning, har konkludert.

Fredag vedtok Bent Høie (H) å gå for Helse Sør-Østs planer om ny sykehus-struktur i Oslo, men han kan ikke si noe om når dette bli aktuelt, annet enn at man nå går inn i en konkret del av planleggingen.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i forrige uke å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort sykehus på Gaustad. Det skjedde etter at styret til Oslo universitetssykehus - som er paraplyen for sykehusene i Oslo - vedtok det samme i vinter.

Les også

Nysgjerrig? Slik blir det nye sykehuset.

Regjeringen støtter planene

Men planene trengte å få «godkjent-stempelet» av helseministeren før det ble endelig godkjent. Det stempelet kom fredag, da helseministeren og finansminister Siv Jensen (Frp) redegjorde for den framtidige sykehusstrukturen i Oslo-regionen.

– Dette er en viktig dag. Etter mange år med diskusjoner, ønsker jeg nå å skjære gjennom og vedta hvordan sykehusene i Oslo-regionen skal se ut i fremtiden. Det er viktig for både pasienter og ansatte at vi nå har konkludert, sier Høie.

– Nå er det helt klart at vi fortsatt skal ha et kreftsykehus på Radiumshospitalet. Det er i seg selv en veldig viktig beslutning, sier han til Aftenposten.

Les også

SE BILDENE: Her er grunnen til at Ullevål sykehus skal avvikles

Det nye storsykehuset på Gaustad, der Rikshospitalet ligger i dag, blir 87.000 kvadratmeter stort. Styret i Helse sør-øst har også besluttet å bygge et nytt lokalsykehus på Aker-tomten i Groruddalen. I tillegg samles alt av kreft-virksomhet på dagens Radiumhospital.

– Nå får befolkningen i Groruddalen et lokalsykehus. Dette er en sak som Fremskrittspartiet har kjempet for lenge, sier finansminister Siv Jensen.

Stor akuttavdeling på Aker

På sikt vil Aker sykehus gradvis overta ansvaret for bydeler fra Ullevål sykehus, i tillegg til de bydelene som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Ahus.

– Dette blir et stort akuttsykehus, presiserer Bent Høie.

Les også

Aftenposten mener: Sykehusene i Oslo må få et løft

Kan ikke si noe om tidsperspektivet

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst forteller at det tar tid å planlegge og bygge sykehus.

– Planene for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og ny regional sikkerhetsavdeling har kommet langt. Disse to prosjektene går nå inn i det som kalles konseptfasen (i henhold til den nasjonale veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter). Denne fasen tar normalt cirka et års tid. Når denne fasen er ferdig, søker Helse Sør-Øst departementet om lån slik at det kan vurderes tatt inn i statsbudsjettet, forklarer hun.

Videre forteller hun at utbyggingen på Aker og på Gaustad må konkretiseres og detaljeres mer før vi kan ta disse prosjektene inn i en konseptfase. Konkretisering og planlegging av utviklingen av Aker og Gaustad starter samtidig og skal foregå parallelt. Planen er at man kan gå inn i konseptfase for disse to prosjektene i 2017.

– Vi er nok et godt stykke ut på 2020-tallet før vi ser nye bygg på Aker og Gaustad, sier Sande.

– Vet dere hvor det skal bygges?

– Regional sikkerhetsavdeling skal bygges enten på Dikemark eller på Ila. Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet skal bygges ved det gamle bygget. Hvis departementet beslutter at et nytt protonsenter skal etableres i Oslo, skal dette også bygges på Radiumhospitalet. Nytt klinikkbygg og bygging av et evt protonsenter skal derfor ses i sammenheng.

– Vi vet vi skal bygge nytt både på Gaustad og Aker. Konkretiseringen av akkurat hvor på disse områdene hva skal bygges, skal nå planlegges mer detaljert. Våre nye bygg på Aker-tomten skal også ses i sammenheng med tilbudet Oslo kommune har og skal ha på dette området, blant annet byggingen av storbylegevakt.

Da Helse Sør-Øst vedtok planene forrige uke skrev vi om tillitsvalgte og politikere som er redd Aker sykehus blir nedprioritert: