Oslo

Politikere går sammen for å redde lokalpolitiet i Oslo

Frp har bestemt seg for å støtte SV for å redde politistasjoner i Groruddalen og sør i Oslo.

Det er ikke ofte SV og Frp er enige, men onsdag ettermiddag smilte SVs Petter Eide (til venstre) og Christian Tybring-Gjedde sammen utenfor Manglerud politistasjon. Sammen med andre partier sikrer de lokalpoliti både i Grorudalen og sør i Oslo.
  • Marthe Laurendz Jensen
  • Wasim Riaz
    Journalist

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) har kommet med forslaget om å stoppe sammenslåingen av politistasjonene på Manglerud og Stovner.

Onsdag ettermiddag bestemte Frps stortingsgruppe seg for å støtte forslaget. Dermed er det flertall for å avvise innstillingen om å erstatte de to stasjonene med en felles politistasjon.

Forslaget om at de to politistasjonene i Oslo skulle bli til én, ble kjent i mai. Onsdag kunne Eide juble for at det nå blir nei for det.

– Nå kan folk i Groruddalen og sør i Oslo sove godt. Det er en stor seier for demokratiet, sier Eide.

– Færre politistasjoner fører ikke til mer nærhet. Man får ikke store driftsfordeler når politienheter slås sammen. Nærhet vil skape større tillit til politiet i lokalbefolkningen. Det blir også lettere å drive forebyggende arbeid, noe som er svært viktig, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Begge to sitter på Oslo-benken på Stortinget, men det er ikke ofte de er enige om en sak, slik som i denne saken.

Saken blir etter planen behandlet i Stortinget før jul.

Les også

Politiet vil legge ned lokale politistasjoner øst i Oslo og bygge ny storstasjon

Flere bydelsutvalg har sagt nei

Samtlige berørte bydelsutvalg og en rekke velforeninger i Groruddalen har protestert etter at forslaget ble kjent. Også Grünerløkka bydelsutvalg er imot planene.

Eide mener at denne beslutningen er så omfattende og berører så mange at den må behandles politisk. Han er provosert over hvordan beslutningen ble tatt.

Politikerne på Stortinget ønsker å ha politi i bydelene, og ønsker derfor å bevare politistasjonene på Manglerud og Stovner.

– Dette er et vedtak som vil ramme nesten 300.000 personer i hovedstaden. Likevel har jeg ikke sett en konsekvensanalyse. Det ville ha blitt ramaskrik hvis politiet hadde gått frem på denne måten et annet sted i landet, sier Eide.

Tybring-Gjedde kan heller ikke se hvordan forslaget fra politiet vil gjøre det bedre for befolkningen.

– Det er ikke lett å forstå hvordan Oslo-politiet mener at de vil gi bedre polititjenester ved å fjerne dagens stasjoner. Det er kanskje en bedre løsning for politiet, men ikke for publikum.

Selv om det er flertall for å stoppe planene, så kan ikke Stortinget detaljstyre regjeringen.

– Med dette forslaget instruerer vi regjeringen til å ikke slå sammen to politistasjoner, men til å ha politistasjoner både i Groruddalen og sør i Oslo, presiserer Eide.

Frp i Oslo har også engasjert seg kraftig i saken.

– Det er svært viktig for Frp i Oslo at driften på Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon fortsetter, sier Aina Stenersen (Frp).

Hun er leder av helse- og sosialutvalget i bystyret.

Les også

Store forandringer i Oslo-politiet. På nyåret faller de første brikkene på plass.

Sp er for forslaget

Sps Jenny Klinge på Stortinget sier at de støtter forslaget.

Sp vil til og med helst gå enda lenger enn SV. De vil faktisk opprette nye stasjoner. Om det ikke er fullverdige stasjoner, så syns Klinge at det i det minste bør være flere politiposter.

Når det gjelder stasjonene på Stovner og Manglerud så vil ikke Sp at to skal vekk til fordel for én. De vil ha flere og ikke færre politistasjoner. Det gjelder både i byen og på landet.

Les også

– Som en av få kvinner i ledelsen, var jeg nok litt for lukket

Ap vil se en analyse

I Arbeiderpartiet er de imot en sammenslåing av stasjonene uten at det er gjort en utredning og konsekvensanalyse, slik SV skriver i sitt forslag. De mener alle gjenværende tjenestesteder skal styrkes, i hele landet.

– Dette er to store politistasjoner som dekker en stor befolkning. Derfor stemmer vi for SVs forslag, sier Lene Vågslid (Ap).

Med flertall for forslagene fra SV vil planene om sammenslåing stanse. Det mener AP er riktig.

– Jeg ser ikke hvordan man i det hele tatt kan vurdere endringer i strukturen i enhet øst uten at det foreligger en KVU (konseptvalgutredning). Dersom det skal gjøres endringer, må vi vite at tjenesten blir bedre, sier Vågslid.

Politiet vil ha en felles stasjon

Leder for politiet i enhet øst, John Roger Lund, mener en sammenslåing utelukkende er positiv.

Lund har ikke samme synspunkt som politikerne. Han sier at det er vanskelig å gjennomføre en KVU (konseptvalgutredning) når det ikke engang er avklart hvor den nye stasjonen blir plassert. Først da kan det sies noe om konsekvensene.

Lund erkjenner at enhet Øst blir sett på som et belastende området med mye utfordringer. Det gjør at et nærpoliti for dem er høyt prioritert.

John Roger Lund er leder for enhet øst i Oslo politidistrikt.

– Det vi vet er at vi skal produsere et bedre nærpoliti enn noen gang. Vi skal ta det som et kompliment at folk blir lei seg for at vi flytter.

Aftenposten har ikke lykkes med å få en kommentar fra Justisdepartementet om flertallet for det nye forslaget fra SV.

Les mer om

  1. Oslo sørøst
  2. Groruddalen