Oslo

Her kan du fiske laks nær Oslo i sommer

Laksen har allerede begynt å gå opp de fire flotte lakseelvene som renner ut i Indre Oslofjord.

En laks på mellom 4 og 5 kilo ypper seg under Grünerbrua i oktober i fjor. De er sølvblanke når de kommer fra havet, men etter en stund i ferskvann får de en mørkere drakt. Foto: Dan P. Neegaard

Oslo er en av få hovedsteder der du kan fiske laks midt i byen. De sprellende blanke sommergjestene er allerede på vei inn fjorden. Etterhvert går de opp i elvene for å gyte. Og Akerselva er langt fra den eneste i umiddelbar nærhet.

Indre Oslofjord er et basseng med stor artsrikdom. En klok mann sa engang at om vi snurper igjen Oslofjorden ved Drøbak, så har vi verdens beste fiskevann.

Mer om denne saken: Snart kan du fiske laks igjen

Torsk, sei, sild, sjøørret, makrell og havabbor er blant mange vi kan nevne som sunn og kortreist mat – og lett å få tak i.

I vannene i Marka svømmer ørreten. Fiskeskolen gir enkle og effektive knep for å få ørreten til å nappe.

Og laksen, som kommer langveis fra for å gyte i ferskvann, er av mange regnet som den edleste av de alle. Nå er den tilbake i Akerselva, og i sommer har Fylkesmannen igjen åpnet for laksefiske. Fisket fikk en brå stans da etter det dødelige klorutslippet i 2011, som utraderte det meste av livet i elven.

Oslo Fiskeadministrasjons (OFA) har gjort en kjempeinnsats og ved hjelp av lakseyngel fra Sandvikselva er laksen tilbake. Fjorårets telleverk fanget opp mer enn 500 laks og sjøørret på vei opp elven for å gyte – den største på over 10 kilo. Forventningene for sommeren bør være høye.

Fiskestart i Akerselva 1. juli

Akerselva åpner for fiske 1. juli – med blant annet miljøvernministeren som gjest. Fiske varer ut september.

Det er gode muligheter for å få laks på kroken i Akerselva i sommer. Som her, rett ved siden av Blå på Grünerløkka.

--Vi vil ha oppsyn og guiding langs breddene hele sommeren, forteller Bjørn Torp, formann i OFA.

Fiske er tillatt fra Bjørvika opp til 50 meter nedstrøms fra laksetrappen ved Nedre Foss.

Redningsaksjon for elvemuslingen i Nordmarka

--Årets sesong er å regne som en test, og vi kommer i første omgang til å selge døgnkort., forteller han.

Prisen er så langt ikke fastsatt, men det vil bli solgt kort i junior- og seniorklassen. Fiskekortene kjøpes på nett via inatur.no. Minstemålet i Akerselva er satt til 35 cm, og døgnkvoten er på 3 fisk. Det er lov å fiske med sluk, flue og mark.

Sandvikselva har mange gode høler

I Sandvikselva fordeles alle fiskekortene for hele sesongen allerede denne uken. Sesongkort er det eneste som gjelder. Alle som er medlemmer av Vestre Bærum Sportsfiskere (VBS) er garantert plass i elva, men det er også 50 kort tilgjengelig for ikke-medlemmer.

Sandvikselva inviterer med et stort antall spennende høler. Sjekk godt om det er skiltet i forhold til forbud og restriksjoner. Foto: Dan P. Neegaard

-Vi pleier å selge halvparten av disse hver sesong, så det er god plass for nye interesserte, forteller Roy Finjarn, og legger til at siste frist for å skaffe seg kort er 31. mai.

– Etter denne datoen bli det ikke utstedt fiskekort i Sandvikselva, uansett.

I Bærum har laksen det ekstra lett

Kort kan bare kjøpes ved oppmøte i VBS sine lokaler ved Wøyen Mølle. Elva er åpen for fiske fra 15. juni til 30. september. Prisen for årskort for ikke-medlemmer er 500 kroner. (+ et like stort depositum som du får tilbake ved sesongslutt). Det er ingen restriksjoner på redskapsbruken med mindre skiltingen ved elven forteller noe annet. Forbudssonene er også merket. Minstemålet på fisk er 45 cm, og døgnkvoten er 3 fisk.

Gjersjøelva er drikkevannskilde - men også lakseelv

Gjersjøelva forvaltes av Oppegaard Fiskeforening. Også her må man tegne medlemskort for å få fiske, men i motsetning til Sandvikselva så er det rom for spontanitet.

Noen ganger vil du bare prate. Men hva sier laksen?

Medlemskort kan tegnes når som helst gjennom sesongen som starter 15. juni og varer ut september. Medlemskapet koster 729 kroner, og inkluderer abonnement på tidsskrift. For barn og ungdom er prisen 264 kroner (uten blad i postkassa).

Gjersjøelva er en liten perle ved broen over til Ingierstrand. Forholdene er lagt godt til rette for fiskere her. Foto: Dan P. Neegaard

-Vi stopper fiske i to uker fra 1. juli til 15. juli. Gjersjøelva har stort sett liten vannføring midt på sommeren med lite oppgang av fisk, melder Trygve Solstad. Det er lov med mark, sluk og flue, men det er forbudt å fiske rundt de to laksetrappene, samt et privat vald rett ovenfor den øverste trappen.

Fisket i Gjersjøelva strekker seg helt opp til 200 meter overfor bilverkstedet i Hvitebjørnveien. Minstemålet er på 35 cm, og det er så langt ingen begrensninger i antall fisk. Dette kan imidlertid endres underveis i sesongen.

Laksen går fra fjorden til Granfoss i Lysakerelva

I Lysakerelva er det Sollerudstanda Skole som sitter med ansvaret. Fiske er tillatt hele veien fra sjøen opp til Fåbrofallet.

Oslo og omegn Lakseguide Ikke la deg stoppe av sakteflytende elv. Ved Lysaker kan du vippe opp stor nok fisk for å unngå kjøpelaks til jul. Lysakerelva Foto: Dan P. Neegaard

Så langt selges det kun sesongkort fra starten 1. juli til avslutningen 30. september. Disse skaffes via butikken Nordisk Fiskeutstyr på Lysaker Brygge. Prisen er kr 500 for senior og kr 400 for de yngre. Av dette er 250 kr å regne som depositum som tilbakebetales ved innlevering av fangstmelding til rett tid.

Det er ingen døgnkvote i Lysakerelven, og minstemålet på fisk er satt til 40 cm. Du kan fiske med flue, sluk og mark.

Fakta og tips før fisketuren:

For å fiske laks og sjøørret i elvene må alle over 18 år betale Fisketrygdavgift til staten. Prisen er kr 247 for hele året, og gjelder hele landet.

Du er forpliktet til å innlevere fangstrapport selv om turen ikke ga resultater.

De fleste småelvene i Oslofjorden er typiske flomelver, så sjekk nedbør og vannstand før du legger i vei. Det kan være lurt å fiske på synkende elv.

Les mer om

  1. Marka
  2. Fiskeri
  3. Oslo