Oslo varsler nye tiltak: Innfører rødt nivå på ungdomsskolene

Byrådet i Oslo presenterte nye tiltak rettet mot barn og unge.

Mandag vil byrådet i Oslo presentere nye koronatiltak.
  • Daniel Røed-Johansen

Det er gått ti dager siden byrådet innførte en sosial nedstengning av Oslo. Tiltakene trådte i kraft for seks dager siden.

Likevel ble det mandag presentert nye tiltak i hovedstaden.

Byrådet ser allerede nå at tiltakene som er på plass, ikke er nok til å presse smitten langt nok ned.

Les også

Her kan du lese om de nye tiltakene

Innførte endring ved skolene

Tiltakene i forrige runde rammet bredt. Målet var å få folk til å møtes mindre.

Nå vil byrådet legge til målrettede tiltak for at effekten tilsammen skal bli stor nok.

De nye innstrammingene vil rettes mot barn og unge. Blant annet innføres rødt nivå på ungdomsskolene.

Foreldre har i løpet av mandagen fått beskjed fra skoler om at ungdomsskolene kan gå til rødt nivå fra tirsdag.

Det er allerede rødt nivå på de videregående skolene.

Fargene er en del av trafikklysmodellen skolene følger. På rødt nivå er det krav om mindre grupper og avstand mellom elevene. Det er til en viss grad opp til skolene akkurat hvordan det skal praktiseres.

Regjeringen har understreket at rødt nivå ikke betyr bare digital undervisning.

Fagekspertene nevnte ikke ungdomsskoler

Solberg innførte 5. november nye nasjonale regler. Samtidig ba regjeringen områder med spesielt høy smitte om å vurdere en rekke tilleggstiltak.

Regjeringen oppfordret Oslo og andre aktuelle kommuner blant annet til å vurdere følgende:

«Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå.»

Det sto ingenting om ungdomsskoler i de faglige anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI.

FHI mente at rødt nivå kunne vurderes på videregående skoler, men understreket at det må veies opp mot «de uheldige konsekvensene av redusert skoletilbud».

Som Aftenposten tidligere har omtalt, øker smitten raskt blant tenåringene. Rett før helgen uttrykte statsminister Erna Solberg bekymring for veksten i denne gruppen.

Smitten øker i Oslo

Den store utfordringen for byrådet i Oslo er at det tar tid før man ser effekten av tiltak.

Dagens tall reflekterer i realiteten smitten i samfunnet for over en uke tilbake. Grunnen er at det tar tid fra man blir smittet, til man får symptomer, testes og til slutt havner i statistikken.

Derfor er det vanskelig å vurdere nå om de innførte tiltakene vil fungere, eller om pilen fortsatt vil peke oppover:

Bak de daglige smittetallene skjuler det seg noen urovekkende tegn. Det kan ha bidratt til at byrådet så behov for å skjerpe ytterligere inn:

  • Av alle som testet seg de siste syv dagene, var 5,7 prosent smittet, ifølge en situasjonsrapport fra Oslo kommune fredag. For hele Norge lå andelen på 2,55 prosent positive prøver.
  • Den største økningen var blant 60-åringene. Det er et tegn på at smitten for alvor kryper over mot de eldre og mest sårbare gruppene.

Oslo har satt inn tiltak i flere omganger. Da de presenterte nye regler 6. november, hadde de strammet inn på flere områder bare uken i forkant.

Byrådsleder Raymond Johansen uttalte i helgen at de ser tegn til at den første runden med tiltak har effekt. Mobildata viser at langt færre beveget seg i sentrum i uke 44 sammenlignet med uken før. Det var etter at byrådet strammet inn på reglene om hjemmekontor, men før den sosiale nedstengningen av byen.

Hvis tiltakene har effekt, vil det vises i tre steg: Først vil man se det på folks adferd, deretter på smittetallene og til slutt på antallet innlagte på sykehus.