Reaksjonstest skal hindre fyllekjøring på elsparkesykkel

En reaksjonstest blir obligatorisk for å få åpnet Vois elsparkesykler om natten i helgene. Hensikten er å redusere fyllekjøring.

Christina Moe Gjerde er leder for elsparkesykkel-selskapet Voi og talskvinne for bransjen.

Tall fra Oslo Skadelegevakt viser at 40 prosent av elsparkesyklistene som skadet seg så mye at de måtte på legevakten, var ruspåvirket. Nå innfører Voi «reaksjonslås» i helgene for å stanse kjøring i ruspåvirket tilstand.

For å få åpnet opp elsparkesykkelen om natten i helgene, må man klare et spill i appen som sjekker hvor fort man reagerer.

– Vi gjør reaksjonstest obligatorisk om nettene i helgene. Å kjøre i ruspåvirket tilstand er ikke lov, men det vil alltid være brukerens ansvar, derfor tror vi på forebyggende tiltak, sier Christina Moe Gjerde, leder for Voi.

– Det er ikke ønskelig at folk kjører elsparkesykkel under ruspåvirkning. Bevisstgjøring må til, og vi tror at teknologien kan gjøre mye, sier hun. Reaksjonstesten er ett tiltak vi kan teste og måle effekten av, sier hun.

Hun ønsker promillegrense for kjøring med elsparkesykkel, og at politiet håndhever reglene.

I sommer har mange skadet seg på nattlige turer med elsparkesykler, og Oslo kommune ønsket å stramme inn. Samferdselsbyråd Lan Marie Berg ba firmaene som leier ut elektriske sparkesykler, om å stenge dem for bruk om natten på grunn av den høye ulykkesfrekvensen mellom klokken 22 og 07. Anmodningen er så langt ikke fulgt opp av utleierne.

Samferdselsdepartementet er i gang med et lovarbeid som tar sikte på en strengere regulering av elsparkesykler.

Les også

Høyre-topper: – Vi tok feil om elsparkesykler

Vil arbeide forebyggende

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) har bedt aktørene i Oslo om nattestenging av elsykler på grunn av de høye ulykkestallene. Hvorfor gjør dere ikke heller det?

– Det ville straffe flertallet som ikke velger å kjøre i fylla, sier hun og understreker at sikkerhet er førsteprioritet for Voi.

– Men å jobbe forebyggende tar tid. Vi må samarbeide med offentlige etater og dem som er eksperter. Denne reaksjonstesten kan være med og bidra i det forebyggende arbeidet, sier Moe Gjerde.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel

Byråd Berg: Nattestengning en bedre løsning

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg sier hun selvsagt ønsker velkommen alle løsninger som kan få antall skadede ned, og håper flere aktører følger etter. Hun mener likevel det beste hadde vært om det ikke gikk an å bruke elsparkesyklene nattetid.

– Så lenge ikke alle utleie-sparkesykler har «alkolås», mener jeg at nattestenging er bedre for å stanse farlig og ulovlig ruspåvirket kjøring. Det har også Oslo legevakt bedt om, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Hun krever at kommunen må få bedre muligheter til å regulere byens 13.000 elsparkesykler.

– Alle har lov til å sette ut sparkesykler til utleie i byen i dag, og det skaper problemer. Vi har ikke lov til å kreve nattstenging eller stille miljøkrav og mangler effektive måter å hindre feilparkering, påpeker hun.

– Jeg har derfor bedt samferdselsministeren om å rydde opp slik at byene får mulighet til å regulere utleie og bruk av elsparkesykler i gatene våre. I tillegg håper jeg at Politiet vil bruke mer ressurser på å håndheve trafikkreglene. Det haster, før vi får flere alvorlige ulykker.

Talsperson Henrik Pettersen Sunde i Ung i trafikken ønsker tiltak for å få ned skadetallet blant unge brukere av elsparkesykler.

Henrik Pettersen Sunde, som er talsperson for Ung i Trafikken, sier organisasjonen først og fremst ønsker seg promillegrense og nattestengte sparkesykler.

Organisasjonen jobber forebyggende med trafikksikkerhet for aldersgruppen 16 til 26 år.

– Når det tar tid å få på plass regulering, synes vi dette er et positivt strakstiltak som vi håper får effekt. Vi har også satt i gang et samarbeid med Voi for å få ned skadetallene, sier han.