Oslo

Tryvann vil ikke bidra til Oslo-OL

Tryvann Skisenter vil ikke bidra til vinter-OL i Oslo før kommunen gir skisenteret bedre kollektivdekning.

Tryvann Skisenter vil utvide anlegget for å kunne holde åpent for publikum også under et eventuelt OL i 2022.
  • Espen Hofoss

Tryvann er tiltenkt en viktig rolle hvis Oslo får arrangere vinter-OL i 2022. I de foreløpige planene legges det opp til snowboard, kulekjøring og freestyle i vinterparken på Oslos tak.

Nå avblåser skisenterets styreleder og deleier, Jan Chr. G. Sundt, samarbeidet. Årsaken er at kommunen ikke har sørget for god nok kollektivdekning opp til skisenteret.

"Etter vår oppfatning har ikke kommunen oppfylt det vi er blitt forespeilet med hensyn til å sørge for kollektivtransport til Oslo Vinterpark" , skriver Sundt i et brev til Oslo kommune.

Først når kollektivdekningen går i orden, vil skisenteret gå i dialog med kommunen om OL.

— Vi har samarbeidet godt med kommunen om utbyggingen av skisenteret. Det har vært et slags offentlig-privat samarbeide. Kommunen har bevilget omtrent 10 prosent av selve idrettsanlegget. Vi har gjort resten. Men det å få folk frem til anlegget er kommunens oppgave, mener Sundt.

— Vi kan ikke inngå et nytt samarbeide om et arrangement med en part som ikke har oppfylt sin del av det vi mener har vært en felles forståelse.

Vil ha hyppigere avganger

Skisenteret ønsker seg en skyttelbuss fra Voksenkollen til Tryvann som korresponderer med T-banen - det vil si at den går hvert 15. minutt. Nede i Sørkedalen vil skisenteret at Wyllerløypa legges inn som stopp på buss 41.

Jan Chr. G. Sundt, styreleder og deleier i Tryvann Skisenter AS, mener kommunen ikke gjør nok for å få publikum til å reise kollektivt til Tryvann.

— Kommunen har bygget en helt ny vei og en nydelig bro for å forbinde Wyller med Sørkedalsveien. Hensikten har hele tiden vært at bussen skal innom Wylleranlegget. Hittil har det ikke gått en eneste kollektivbuss over den broen, påpeker Sundt. - På toppen har Ruter tidligere satt opp busser i helgene og om ettermiddagen, men bussen er så stor at den ikke klarer å snu ved Voksenkollen. Dermed må den kjøre hele Voksenkollen rundt. Da rekker den bare å korrespondere med annenhver T-bane. Vi ønsker oss i stedet en mindre buss med hyppigere avganger, sier Sundt.

På lang sikt mener han Holmenkollbanen bør forlenges helt opp til Tryvann.

— Halvparten av våre gjester er for unge til å kjøre bil selv. De er avhengige av kollektivtrafikk eller at foreldre kjører dem. Derfor er det veldig viktig å bygge ut kollektivtilbudet. Noe av det fine med dette anlegget er jo at det ligger så nær byen at man kan reise kollektivt, sier Sundt.

Ingen konsekvenser for OL-søknad

Sundts brev har ikke blitt mottatt med jubel på rådhuset. Samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) vil ikke kommentere at Sundt bruker OL som brekkstang for å få på plass bedre kollektivtilbud.

- Min jobb er å sørge for best mulig kollektivtilbud i byen. Da er det publikums behov som betyr noe, sier Elvestuen.

At Tryvann Skisenter ikke vil samarbeide om OL får ingen konsekvenser for arbeidet med OL-søknaden, skal vi tro Elvestuen (V).

— Vi vil legge frem det vi mener er et vinnerkonsept. Så får vi ta stilling til det andre siden. Hvem som får OL blir uansett ikke avgjort før i 2015, sier Elvestuen.

Han lover at kollektivtilbudet til Tryvann vil bli bedre.

Les også

Blåser liv i spøkelsestårnet

— I fjor kjørte vi buss fra Voksenkollen til Tryvann i helgene og på kveldstid. I vinter blir dette tilbudet utvidet med halvtimesruter hele uken, forteller Elvestuen. Avganger hvert 15 minutt blir det tidligst neste vinter.- For å få til det må vi bygge en snuplass ved Voksenkollen stasjon. Det tar naturlig nok litt lengre tid.

Noe busstopp i bunnen av Wyllerløypa har han ikke tro på, fordi den ekstra reiseveien vil innebære en ulempe for dem som bruker bussen til vanlig.

Vil utvide skisenteret

Sundt synes det er positivt at kommunen vil kjøre buss i til Tryvann i hele åpningstiden, men synes det er underlig at de ikke setter inn en mindre buss som kan korrespondere med t-banen.

Les også

«Noen som vedder imot?»

— At kommunen har bygget en bro og vei til Wyller til ca. 30 millioner kroner, og siden har bestemt seg for å ikke kjøre Sørkedalsbussen innom Wyller, er vanskelig å forstå, mener Sundt. Han lister opp en rekke krav til et samarbeid mellom kommunen og skisenteret om OL, dersom kommunen finner en kollektivløsning Tryvann kan akseptere,

  • Kommunen må dekke skisenterets utgifter til konsulenter og offentlige gebyrer i forbindelse med OL-planleggingen.
  • Kommunen og skisenteret må inngå en rammeavtale for OL 2022.
  • En del av anlegget må holdes åpent for publikum og lokale skiklubber før og under OL.
    For å oppnå dette er det sannsynligvis nødvendig å utvide Oslo vinterpark eller Varingskollen i Nittedal, mener Sundt.

— Jeg er lei for at vi risikerer å gjøre livet vanskelig for dem som skal drive dette prosjektet, men vår erfaring tilsier at dette kan bli en lang, tung og kostbar prosess som vil avspore oss fra å ivareta de store investeringene vi har foretatt i Oslo vinterpark, sier Sundt.