Oslo

Politiet har bortvist rusmisbrukere 13.046 ganger på 1,5 år

Foreningen for human narkotikapolitikk mener politiet saboterer hjelpetiltak for narkomane. Politiet, derimot, mener situasjonen for rusmisbrukere i Oslo blir stadig bedre.

- De dagene det er god politidekning,får vi ofte høre av rusmisbrukere at de har gått timevis uten å få kjøpt seg det de er ute etter, forteller politimennene Svein-Rune Andersen og Andreas Farmen i siste utgave av OP-magasin.
 • Svend Ole Kvilesjø

Juni 2011 startet Oslopolitiet operasjon «åpne rusmiljøer». Prosjektet har som mål å forstyrre og begrense omsetningen av narkotika i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum. Det siste 1,5 året har politiet brukt både uniformert og sivilt personell for å skape uro i miljøet, og bortvise folk.

I siste nummer av OP-magasin, Oslopolitiets internblad, forteller politioverbetjent Svein-Rune Andersen og politiførstebetjent Andreas Farmen om politiets erfaringer så langt.

Får få klager

Siden oppstarten juni 2011 og frem til 2. september i år har gruppen loggført 15.691 oppdrag. 13.046 av dem er registrert som bortvisninger.

De fleste vises bort fordi de «åpenbart er i området for å kjøpe narkotika».

Les også

Orden på gaten er jobb nummer én

— De fleste i rusmiljøet er godt kjent med rutinene rundt bortvisninger. Det er veldig få klager på praksisen, skriver de to politimennene.Unntaket er svært abstinente personer som blir frustrert fordi politiet hindrer dem i å kjøpe heroin. Personer som bryter bortvisningen ved å vende tilbake til området, blir tatt med til arresten og anmeldt.

Vanskelig å måle effekten

Politiet mener det er vanskelig å måle hvilken effekt prosjektet har hatt. Både vær, lavterskeltilbudenes åpningstid og tilgjengelighet til narkotika betyr mye for hvor mange rusmisbrukere som er ute i bygatene.

Les også

Uvanlig sterk heroin har doblet antall overdoser

— Men de dagene det er god politidekning i området, får vi ofte høre av rusmisbrukere at de har gått timevis uten å få kjøpt seg det de er ute etter på grunn av fraværet av narkotikaselgere, skriver Andersen og Farmen. De mener politiet nå driver innsatsen på en effektiv og korrekt måte, og at situasjonen både for rusmisbrukere og Oslo som by blir bedre for hver måned.

Leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk rister på hodet over politiets beskrivelse.

— Bortsett fra Oslo kommune og politiet selv, mener alle som jobber tett på rusmiljøet at politiets kampanje gjør vondt verre, hevder Knutsen.

Mer krim, dårligere helse

— Vi ser at det er vanskeligere å holde oversikt når miljøet er spredt over et større område. Dermed blir flere unge rekruttert. Det er også blitt mer ran og kriminalitet mellom brukerne som følge av frustrasjonen politiet påfører dem, hevder Knutsen.

Han mener at også helsesituasjonen i rusmiljøet er blitt langt verre det siste året.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

— Med et spredt miljø er det vanskeligere å nå frem med hjelpetiltak. De hjelpetiltakene vi har forringes, mener Knutsen:- Det er en kjent sak at markedet følger etter hjelpetiltakene. Fordi politiet er ute og stresser miljøet, har deler av omsetningen blitt flyttet inn på hjelpetiltakene og lavterskeltilbudene. Dermed må de sosialfaglige bruke mer tid på å være kontrollører og stoppe salg inne i lokalene. Det ødelegger hjelpetiltakene. Det blir mer uro, sier Knutsen.

- Politiet hevder det er lite klager på praksisen med bortvisninger.

— Det er klart rusmisbrukerne ikke klager til politiet. Det er ikke mye koseprat hvis man motsier politiet, påpeker Knutsen. Han mener debatten om politiets fremgangsmåte er et verdispørsmål.

- Mange opplever nå at det er forbudt å gå i egen by. Ved å bortvise folk fordi man antar at de skal gjøre noe politiet ikke liker, skyver man rusmisbrukerne enda lenger ut i utenforskap. Man påfører dem enda mer av den skaden myndighetene bruker vanvittige ressurser på å reparere, sier Knutsen.

Overrasket over kritikken

Politiførstebetjent Andreas Farmen, som til daglig jobber med rusmiljøet på - og rundt Oslo S, er overrasket over den massive kritikken Arild Knutsen retter mot politiets arbeid.

Han avviser at de jager rusmisbrukere på generell basis.

— Vi har en policy der vi vurderer hver enkelt person individuelt. Det er kun de som gjør - eller forsøker å gjøre - en straffbar handling, de som selger eller bruker narkotiske stoffer, som blir bortvist - eller pågrepet hvis de ikke etterkommer politiets pålegg, forklarer Andreas Farmen.

Han kjenner seg heller ikke igjen i at hjelpeapparatet er misfornøyd.

— Ledelsen på Grønland politistasjon har samordningsmøte med de frivillige organiassjonene og uteseksjonen i Oslo kommune hver 14. dag. Det er en tett og god dialog, også med oss som jobber her på Oslo S til daglig, sier Farmen.

Selv om politiet har loggført rundt 14.000 bortvisninger til nå, har det bare kommet inn en håndfull klager fra rusmisbrukerne, via gatejuristen.

- Bruker ikke akkurat Facebook

Politiførstebetjenten kan være enig med Arild Knutsen i at det foregår sporadisk salg av harde stoffer rundt i byen.

— Men dette miljøet er avhengig av en definert omsetningsplass, og det skjer vesentlig på og rundt Oslo S. Dette er ikke en gruppe mennesker som avtaler møter om kjøp og salg på Facebook, fastslår Farmen.

Han hevder at kriminaliteten har gått kraftig ned siden politiet startet sitt utearbeid ved Oslo S sommeren 2011.

— Størrelsen på rusmiljøet er nå bare en tredel av det som var da vi startet opp. Og statistikken viser at det er blitt mindre kriminalitet av nesten alle typer i denne perioden.

Vil hindre nyrekruttering

— Det viktigste for oss med innsatsen her nede, er å hindre omsetning og at nye, unge folk kommer inn i miljøet. Derfor må vi sørge for at folk kan bruke møteplassene som er tilrettelagt, kafeer og annet, uten at de blir fristet til å kjøpe narkotiske stoffer på - og utenfor disse stedene, forklarer Farmen.

Farmen avviser Knutsens kritikk om at helsetilstanden til rusmisbrukerne er blitt dårligere på grunn av politiets uropatruljer.

— Vi ser tvert imot at den tiden av døgnet vi er her ved Oslo S, har det vært svært få overdoser.

Fører ikke til færre rusavhengige

Kari Gran, leder for Bymisjonens lavterskeltilbud Møtestedet i Skippergata, er usikker på om hverdagen for rusmisavhengige har blitt så mye bedre.

- Man har hele tiden visst og ønsket at politiets operasjon skulle spre rusomsetningen. Sånn sett ser jeg ingen stor grunn til å kritisere politiets rolle. Men de rusavhengige slutter jo ikke å bruke narkotika av den grunn, påpeker Gran.

Hun mener det er urealistisk å tro at rusavhengiges situasjon kan bedres i løpet av ett år.

— Politiets jobb – å spre omsetningen, gjøres på et blunk. Det er hjelpetiltakene som må få folk til å slutte å ruse seg. Der strever vi fortsatt med å finne gode måter å nå folk. Dette er lange prosesser. Rusavhengige har dårlig helse, fysisk og psykisk, etter mange års avhengighet. Kanskje er det urealistisk å tro at man kan få alle rusavhengige til å slutte helt? Det er kanskje mer realistisk å få rusmisbruken inn i mer kontrollerte former, sier Gran.

 1. Les også

  Krever endring i ruspolitikken

 2. Les også

  Setter narkomane på toget til Trondheim

 3. Les også

  Bortviser 200 rusmisbrukere i uken

 4. Les også

  91 unge fra 26 land er hjemløse kriminelle

 5. Les også

  Mest rusmisbruk utenfor storbyene