Oslo

Ny sykkelvei tok seks år å få på plass - og kostet 43.000 kroner meteren

En ny bit med sykkelvei langs Ring 3 åpner i juni. Fotgjengere, bilister og syklister vil få en ny hverdag når sykkelveien fra Vinderen til Gaustad endelig blir klar til bruk.

Om kort tid åpner en ny bit med sykkelvei langs Ring 3. Strekningen som ikke har vært opparbeidet tidligere, går fra Vinderen til Gaustad.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist
Sykkelpatruljen logo 1sp 46mm.ai

Det nye stykket med sykkelvei starter ved Ring 3 vest for Holmenveien, krysser denne og går nordøstover langs Ring 3 frem til Ris skole. Deretter krysser den Holmenkollbanen og Slemdalsveien ved trikkeholdeplassen på Gaustad og går videre østover langs Ring 3 til bomstasjonen på Gaustad.

Vekk fra parkeringsplassen

 • Bysyklene er superpopulære
  I dag må man sykle en kaotisk omvei innom trafikkerte Vinderen sentrum før de igjen kan hekte seg på sykkelveianlegget langs Ring 3 ved Gaustad. Syklistene må i dag sykle mellom to rader med parkeringsplasser på Vinderen.
Når sykkelveien langs Ring 3 fra Vinderen til Gaustad åpner i juni vil bilistene slippe trøkket av syklister når de parkerer på Vinderen sentrum. Og syklistene slipper å sykle med hjertet i halsen og biler på alle kanter.

Så når sykkelruten flyttes vekk fra parkeringsplassen på Vinderen vil mange bli glade. Syklistene får en tryggere og bedre sykkelvei. Bilistene slipper å ha et renn av syklister bak seg når de skal rygge ut fra parkeringsplassen. Fotfolket får gå mer i fred for syklister.

Sameiet i Borgenveien 66 ønsket ikke sykkelvei gjennom prakpthagen som vender ut mot Ring 3, men de ble ikke hørt. Aftenposten skrev om prosjektet og protestene fra beboerne i 2010.

Men ikke alle er like fornøyd. Statens vegvesen har ekspropriert eiendom for å få på plass traseen. Sameiet Borgenveien 66, har jobbet aktivt for å slippe å få syklister gjennom hagen siden 2010, men nådde ikke frem.

Missing link

Veien mellom Vinderen og Gaustad er en såkalt "Missing link" på hovedsykkelveinettet, som ble vedtatt bygget i 1999. Det er mange slike stubber uten tilrettelegging på hovedsykkelveinettet.

190516sykkelvei.pdf

Statens vegvesen startet planleggingen av den 1150 meter lange traseen i I 2010. Bygging og inkludert planlegging har kostet 50 millioner kroner. Poenget er å bedre fremkommeligen for syklende og gående. Samtidig er det bygget et kollektivfelt, som skal bedre fremkommeligheten for bussene. Kollektivfeltet har en prislapp på 40 millioner kroner.Åpningsdato er ennå ikke fastsatt, men det blir i juni, opplyser byggeleder Børre Falberg Amundsen i Statens vegvesen.

Denne ruten er en viktig transportetappe. Mange bruker den for å komme seg raskt til og fra jobb. En av de fine sommerdagene i fjor passerte 2882 sykler tellepunktet på Tåsen, som ligger på strekningen.

Slik ser hagen til sameiet Borgenveien 66 ut i dag. Sykkelveien er lagt et hakk høyere enn hagen.

Les også

 1. Bysyklene rives bort – folk møter tomme stativer

 2. Nå skal enda flere Oslo-kryss bli røde

 3. Nå bygges 1500 nye boliger foran Barcode

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Samferdsel
 3. Sykkelpatruljen