Åtte søkere vil forme det nye regjeringskvartalet

Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Vinnerne kåres i oktober.

  • Arve Henriksen

I dag gikk fristen ut for å melde seg til en av de største byggeprosjektene noensinne på norsk jord.

– Åtte grupperinger var litt som forventet. At 19 arkitektkontorer har gått sammen i åtte ulike konstellasjoner var nok i overkant av hva vi hadde sett for oss. Så her er det mange og spennende allianser som ønsker å jobbe med utviklingen av Regjeringskvartalet, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg til Aftenposten.

Vil ha ny konkurranse om Regjeringskvartalet
Høyblokka blir stående i det nye regjeringskvartalet.

I løpet av oktober vil Statsbygg plukket ut mellom fire og sju grupper som får bli med videre til selve plan- og designkonkurransen. Den starter i desember 2016. Innen mars 2017 skal gruppene ha utarbeide sine løsningsforslag.

Slik vil arkitektene gjenskape regjeringskvartalet

Mer spissing

Hva er forskjellen på denne konkurransen og parallelloppdraget i 2015?

– Rammene rundt denne konkurransen er mer spisset. Paralleoppdraget hadde ulike oppgaver og ulike forutsetninger. Nå er det lik inngang for alle. Her ligger det en reguleringsplan og et rom- og funksjonsprogram til grunn som aktørene må forholde se til. Forrige gang ble flere av ideene tatt med videre, nå skal det kåres én vinner, sier Jørgensen.

Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg
Høyblokken kan få konkurranse

En jury vil til sjuende og sist plukke ut to-tre vinnere. Statsbygg vil deretter forhandle med disse, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt, ifølge Statsbygg. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt.

– Vi skal nå evaluere søknadene og velge ut de gruppene med best kompetanse, erfaring og kapasitet, sier Jørgensen.

Statsbygg vil at Høyblokken skal være størst også i fremtiden

Konkrete innspill

Hva er med videre fra parallelloppdraget?

– Mange av lærdommene og de konkrete innspillene som kom derfra er blitt videreført i reguleringsplanen, blant annet dette med høyde på byggene, at hovedtyngden på byggene blir plassert mellom Grubbegate, Møllergata og regjeringsparken, sier Jørgensen.

Her er Statsbyggs anbefalinger

Etter planen vil det nye regjeringskvartalet bli vedtatt i Stortinget i 2019.