Oslo

Baner vei for gondol

Som det første partiet i Oslo har Ap i sitt utkast til program gått inn for gondolbane fra Bjørvika eller Vippetangen til Ekeberg.

I arbeidet med å bevare sporveisarkivet kom byarkivets ansatte over den hittil ukjente tegningen av gondolbanen fra 1918. Slik tenkte tegner Johan Waage at bergbanen kunne gå fra området rundt Oslo Hospital og opp Ekebergåsen. Byarkivet er interessert i å komme i kontakt med folk som kan vite noe om mannen bak.
  • Forf>
  • <forf>christine Engh <

— Det er viktig å gjøre Bjørvika-området tilgjengelig for folk flest gjennom kulturtilbud, friluftstilbud og lignende. Området må være levende for folk, slår Knut Roger Andersen i programkomiteen fast. - Det har vist seg at vi får en fortetting av området som gjør at man ikke ser noen ting. Det blir det komplette kaos. Våre etterkommere vil dømme en slik utvikling nedenom og hjem. Vi ønsker ikke det. Det viktigste for oss er å åpne Bjørvika for flest mulig, derfor går vi inn for en gondolbane.I reguleringsplanen for Bjørvika er det satt av plass til en gondolbane opp til Ekebergrestauranten. Finansieringen av banen er imidlertid ikke på plass.

- Private bør spleise

— Hele området er et spleiselag. Oslo havn har penger. Bjørvika Utvikling har penger. Oslo kommune har penger. Man finner alltids penger til en ting som dette. Byen hadde vært gørr kjedelig om vi ikke hadde hatt ambisjoner som utfordret, sier Andersen.Investor Christian Ringnes, som blant annet eier Ekebergrestauranten, planlegger en skulpturpark i området rundt restauranten. Tanken er at folk skal komme dit med gondolbane fra Bjørvika. Andersen mener derfor Ringnes burde være interessert i spleiselaget.- Jeg vil tro at Christian Ringnes vil være særdeles interessert i en gondolbane som tar kundene direkte opp til restauranten hans. Dette kan bli et stort spleiselag, sier Andersen.

Første plan i 1883

Allerede i 1883 ble de første planene for en "bergbane" til Ekeberg lagt frem. Ifølge Oslos Byarkiv var det overingeniør Th. Lekve som uttalte seg om det heldige ved å bygge "en saakaldt taubane" slik at byens befolkning kunne få et transportmiddel opp til rekreasjonsområdet Ekeberg.Og i 1918 sendte A/S Ekebergbanen inn søknad om konsesjon til å bygge bane opp Ekebergskrenten fra det som i dag er Gamlebyen opp til Ekebergplatået. Forslaget ble imidlertid forkastet. Aps programforslag er nå sendt på høring til lokallagene, og vil bli behandlet i representantskapet på nyåret.

Les også

  1. Et løft til Ekeberg