Oslo

Varsler nye bomstasjoner i Oslo

Nå skal det utredes nye bommer innenfor Oslos grenser hvor det er gratis å kjøre i dag. Flere mener at dagens bomordning i Oslo ikke er rettferdig.

I tillegg til dagens bomring i Oslo vil Oslo innen få år få enda flere bomstasjoner innenfor bygrensen.
  • Wasim K. Riaz

– Nå er det mulig å kjøre ganske mye rundt i byen uten at man betaler noe gjennom bomring. For oss er det viktig at man både bruker bompengene til å regulere trafikken inne i byen, men også som en del av det spleiselaget som Oslopakke 3 er, sier Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Østlandssendingen.

LES OGSÅ: Her er alle detaljene i Oslopakke 3

Dermed stadfester Berg det hun sa til Osloby i fjor høst.

– Det blir flere bomstasjoner i Oslo, men det er ikke nødvendig at prisen blir like høy for alle sammen, sa hun til Osloby i oktober.

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Tidlig denne uken kunne Aftenposten også fortelle at forhandlingene i Oslopakke 3 har resultert i økte bomavgifter og rushtidsavgift i hovedstaden. Med de nye bomstasjonene blir det enda dyrere å være bilist i Oslo.

LES OGSÅ: For lenge å vente åtte år på Fornebubane

– Ikke rettferdig
Berg sier til Osloby at hun ønsker en mer rettferdig bomordning.

– Siden halvparten av biltrafikken i Oslo ikke går gjennom bomringen, mener jeg det er fornuftig å gå gjennom hvor bommene bør
stå. Det kan bidra til å regulere trafikken bedre, og sørge for en mer
rettferdig bomring hvor belastningen blir delt på flere.

Akkurat hvor i Oslo bommene skal stå blir det nå opp til Oslopakke 3-sekretariatet å vurdere, før saken legges fram for politisk behandling til våren 2017.

LES OGSÅ: Fikk P-bot mens hun kjørte i bomringen

Kjører mye uten å betale

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt (TØI) sier til Osloby at også han synes at dagens bompengeordning i Oslo ikke er rettferdig.

– Jeg bor ved Tveita og kjører til jobb på Gaustad uten å betale én eneste krone i bomavgift. Det er mange som kan kjøre mye i Oslo uten å betale bomavgift. Derfor kan et mer finmasket system som fanger opp flere som kjører være mer rettferdig og treffsikkert for å oppnå målene i oslopakke 3, sier Johansen.

Han minner om at da dagens bomring ble etablert på slutten av 1980-tallet var målet å plassere stasjonene der man kunne få mest mulig inn i bompenger og der det var fysisk plass til bombodene. I dag trenger ikke stasjonene like mye plass.

LES OGSÅ: P-vakt jukset med P-bot - mistet jobben

– I oslopakke 3-avtalen har det kommet inn to nye mål. Nå skal bomringen regulere trafikken med hensyn til når folk kjører, og om det
kjøres i rushtiden. For det andre skal avtalen påvirke hvilke kjøretøy som skal kjøre, sier Johansen og viser til at dieselbilister må i fremtiden betale mer enn andre.

– Hvor bør de nye bomstasjonene plasseres?

– Det er vanskelig for meg å si, men her må det tenkes grundig for å unngå at bilister bruker lokalveier for å slippe å betale,
sier Johansen.

Les også

  1. Her er alle detaljene i Oslopakke 3-avtalen

  2. Statsministeren om Oslopakke 3: - Bompenger ikke nok

  3. Dette betyr Oslopakke 3 for utbyggingen av E18