Vil rydde i loftsreglene

Oslo kan få minst 3500 nye loftsleiligheter innenfor Ring 2. Nå vil et nesten samlet bystyre sørge for at de faktisk kan bli bygget.

Mange bygårder i Oslo har loft som kan bygges ut. Men streng praktisering av regelverket gjør at mange blir stående tomme.

Rett før jul skrev Aftenposten om et gammelt råloft i Waldemar Thranes gate. Beboerne i gården ønsket å bygge ut. Firmaet Sequoia hadde planer og tegninger klare for ni nye leiligheter. Men måtte gi opp.

– Kravene ble for strenge, fastslo Sequoias daglige leder Knut Olav Klokk.

Firmaet har spesialisert seg på loftsleiligheter. Det har på eget initiativ kartlagt potensialet innenfor Ring 2 og mener det er plass til minst 3500 nye boliger.

I tillegg anslår selskapet at det kan være plass for cirka 10.000 boliger ved å bygge noen nye etasjer på eksisterende bygg.

Politikerne vil ha endring

Men både i Waldemar Thranes gate og flere andre steder mener Sequoia at et rigid regelverk står i veien. Enkelt sagt dreier det seg om to krav: installering av heis – og dermed universell tilgjengelighet – og fullt sprinkleranlegg i alle boliger i gården.

Å installere sprinkleranlegg krever at samtlige beboere tillater det. En beboer har dermed full vetorett.

Oslo-politikerne tok ballen. Lederen i Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), mente noe måtte gjøres og inviterte til et bredt dialogmøte i mai.

Mange fikk en aha-opplevelse og så at Oslo går glipp av mange sårt tiltrengte boliger. Nå vil de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG at reglene skal praktiseres mindre strengt. I et såkalt privat forslag ber de byrådet se på praksisen – særlig når det gjelder heis og sprinkleranlegg.

En typisk loftsleilighet bygget i en gammel bygård. Er det snakk om mer enn fire leiligheter, krever Plan- og bygningsetaten heis.

De mener handlingsrommet som ligger der, må brukes.

– Vi ønsker universell utforming. Men å kreve at også alle gamle bygg må være totalsprinklet og få heis er lite hensiktsmessig, sier nestleder i byutviklingsutvalget, Sigrid Heiberg (MDG).

Kommunen kan gi disp

Heiberg viser til at kommunen kan gi dispensasjon fra tekniske krav, også kravet om heis. Hun mener fordelene vil veie opp for ulempene.

– Hvis vi fortetter i allerede eksisterende boliger, slipper vi å bygge ned flere arealer. Vi har veldig stor tro på at dette kan løses raskt, sier hun.

Line Oma (Ap) understreker at brannsikkerhet er viktig. Men hun mener at et utbygd loft med sprinkling og brannceller er bedre enn et ubygd loft uten brannsikring.

– Å sprinkle hele bygget krever enstemmighet blant beboerne. Det er vanskelig å oppnå. Vi må se på absolutt alle muligheter vi har for å få flere boliger. Dette er en av dem.

Også SVs Trine Dønhaug står bak forslaget.

Frida Nilsen og Knut Olav Klokk var klare for å bygge ni leiligheter på dette loftet. Men kravene fra kommunen ble for strenge. Nå kan det bli endringer.

Bred enighet

James Stove Lorentzen (H) er glad for at byrådspartiene viser interesse for saken.

– Det er bra at mitt initiativ blir tatt videre, sier han.

Også han mener mulighetene er store, men at en del hindringer må ryddes av veien.

– Nå må byrådet utrede hva vi kan gjøre, så kan vi forløse et stort potensial, sier han.

Og tilføyer:

– Dette kan bli superpopulære leiligheter.

Stort potensial

Knut Olav Klokk i Sequoia, utbyggeren som startet det hele, setter pris på responsen.

– Det er veldig gledelig at politikerne tar dette på alvor og ser potensialet for klimavennlig og smart utvikling i Oslo by, sier han.

Han håper det nå blir enklere å utvikle loft. Samtidig understreker han at reglene må være strenge.

– Det er komplekst og skal være krevende. Men jeg tror det er mulig å forenkle uten at det går ut over brannsikkerheten.