Oslo

Dette er et historisk bilde

Slik har du aldri før sett Bjørvika. Etter årevis med utgravinger kan arkeologene for første gang vise hvordan Barcode-området så ut for 400 år siden.

Slik så Bjørvika ut for 400 år siden. De hvite strekene markerer byggene i Barcoderekken og Dronning Eufemias gate.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

— Generelt er jeg litt tilbakeholden med å si at vi arkeologer alltid skriver ny historie, men i dette tilfellet vil jeg faktisk påstå at vi gjør det.

Det sier seniorrådgiver og arkeolog Jostein Gundersen i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren. I mange år ledet han utgravingen i tilknytning til Barcode-rekken i Bjørvika.

Les også

Stjernearkitekt: - Barcode er feilslått byutvikling

I snart ti år har Norsk Maritimt Museum og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) drevet arkeologiske undersøkelser i Bjørvika. For første gang kan arkeologene nå presentere et bilde av slik de tror Oslo havn så ut rett etter reformasjonen og frem til bybrannen i 1624.

Illustrasjonen er laget av arkitekt Ole A. Krogness på oppdrag fra Riksantikvaren. Den er basert delvis på funn og delvis på kvalifisert gjetning.

— Det var først da vi startet utgravingen ved Barcode, at vi virkelig fikk øynene opp for at her var det vesentlig mye ny kunnskap og informasjon som kom til å dukke opp. Dette har bidratt til å endre vår oppfatning av hvordan havneområdet har vært brukt, sier Gundersen.

Viktigere enn antatt

Tegningen viser blant annet en rekke sjøboder og lagre med tømmer, der Barcode-rekken i dag ligger langs Dronning Eufemias gate.

— Det som nok har overrasket oss aller mest er hvor stor og massiv aktiviteten har vært i Oslo etter 1537 og frem mot bybrannen. Man har visst en del ut fra historiske kilder, men det har vært en tendens til at man har tenkt at byen er landjord. De enorme funnene vi har gjort i havnebassenget tyder på at vannet har vært mye viktigere enn vi har trodd, sier Gundersen.

Tidligere ledet han utgravingene under deler av Barcoderekka i regi av Norsk maritimt museum.

Les også

Arkeologisk storfunn kostet Barcode-prosjektet 100 millioner kroner

Om Oslo ikke var en like viktig havneby som Bergen var under Hansa-tiden, tyder utgravingene på at trelasteksporten fra Oslo var betydelig større enn man har trodd.

Under byggingen av Barcode-rekken ble det funnet ikke mindre enn 13 skipsvrak fra 1500— og 1600-tallet, et bryggeanlegg, samt flere tusen gjenstandsdeler, blant annet keramikk og krittpiper. Det store bryggeanlegget var langt større enn det man tidligere kunne ane.

Dette tyder på at Oslo må ha vært en by i vekst, handelen må ha vært stor, og trafikken i havnen hektisk. I tillegg ble det funnet båter i grunnen under Operaen, senketunnelen, Operahotellet og Paléhagen.

 • Under Dronning Eufemias gate fant arkeologer det som trolig er Oslos eldste skip - men det måtte graves ned igjen. Les den merkelige historien her

Europeiske trender

— Funnet av båtene tyder også på at skipstrafikken har vært mye mer variert enn hva man har trodd. Noen av båttypene har trekk som peker mot vikingtiden, mens andre har en del nyere europeiske trender, som blant annet akterspeil. Den største båten på bildet er helt klart en ikke-nordisk type, her ser vi tydelig konsekvensen av at verden er blitt åpnet opp, sier Gundersen.

Fortsatt gjøres det utgravinger i Bjørvika, noe som vil bety at tegningen vil bli mer detaljert etterhvert som ny kunnskap kommer frem.

— Jeg vil tro at vi etterhvert vil få en stadig mer detaljert tegning. Om fem år vil vi kanskje kunne si noe mer konkret om hvilke type tømmer som ble eksportert, og vi kan kanskje presentere en utviklingsserie innenfor hvilke type båter som ble brukt, sier han.

70–100 millioner kroner

Utgravingen i Bjørvika regnes som en av de mest omfattende i norsk historie. Budsjettkostnadene bare for utgravingen i tilknytning til Barciode-utbyggingen er anslått å ligge et sted mellom 70 og 100 millioner kroner.

De fleste av de 13 båtene som er blitt funnet, er blitt tatt vare på. En av disse blir utstilt i DNBs lokaler nesten nøyaktig der den sank for 400 år siden.

Les også

 1. Kun to har søkt jobben som riksantikvar. Én av dem er en tyrkisk offiser. 

 2. Bystyret vil halvere den kommersielle delen av Deichman 

 3. Nye Deichman kan få like liten plass som i dag

 4. Her er biblioteksuksessen Oslo kan lære av

Les mer om

 1. Byutvikling