Oslo-skole ba foreldre betale 7000–8000 kroner for språktur

Klasseturer skal være gratis. Likevel ba Oslo katedralskole foreldre om å samle inn penger. – Vi skulle uttrykt oss mer presist skriftlig, sier rektor.

Málaga er blant byene elever kan dra til på språktur. Men pengene må man stille med selv.

Har du tips om denne, eller andre skolesaker i Oslo? Kontakt journalist Abdirahman Hassan på abdirahman.hassan@aftenposten.no

I november i fjor fikk foreldrene til elevene ved Oslo katedralskole informasjon om neste års språkreiser. Elevene kan dra til Paris, Roma, Berlin eller Málaga, hvor de får undervisning i språk og mulighet til å dra på utflukter. Noen får bo hjemme hos vertsfamilier.

Prisen vil ligge på mellom 7000–8000 kroner. I tillegg må elevene ha gyldig reiseforsikring.

Foreldrene fikk beskjed om at minst halvparten av beløpet må betales innen 21. januar, og at neste frist er i mai dersom barna skal være med.

Skolen tipset blant annet om at det kunne gjøres småjobber hjemme eller hos slektninger mot betaling, eller at man kunne samle inn og pante flasker i nabolaget.

Foreldreutvalg: – Uforsvarlig og urimelig

Marius Chramer er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ. De gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.. Han sier de ikke kjenner til saken.

– Men rent prinsipielt sett så er det å be foreldre om å betale penger for turer i skolens regi etter vår mening både uforsvarlig og urimelig, sier Chramer til Aftenposten.

Han forteller at de ofte blir ofte kontaktet av foreldre som sliter med å betale for skoleturer og utstyr til utflukter.

– Vi vet at mange skoler har fokus på gratisprinsippet, men vi håper at flere vil ta et oppgjør et med egen praksis, sier Chramer.

– Er dere bekymret for at slike klasseturer kan bidra til å skape forskjeller og utenforskap?

– Ja. Vi vet at noen foreldre betaler uten at det svir, mens flere og flere sliter med å skrape sammen til en 50-lapp, sier han.

Chramer mener problemet heller ikke er løst når billettene er betalt.

– Utstyr på turen, lommepenger, penger til mat. Alt dette er terskler som fremhever forskjellen på barn og unge.

Marius Chramer

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Oslo kommune: Unngå gaver fra foresatte

Norsk skole skal være gratis. Det slår opplæringsloven fast. Det betyr at skoler og kommuner ikke kan kreve at elever eller foreldre dekker utgifter til faglige og sosiale aktiviteter som er en del av opplæringen.

Skoler kan i utgangspunktet motta gaver fra foreldre, elever eller andre. Men bidragene må være frivillige og anonyme.

Rett før jul sendte Oslo kommune ut en melding hvor de minnet om gratisprinsippet i skolen. De oppfordret alle skoler til «å unngå aktiviteter som baserer seg på gaver fra elever eller foresatte.»

«I en tid der økte strømpriser og økte kostnader generelt fører til utfordringer i manges privatøkonomi, kan ekstrautgifter for barnas aktiviteter være en belastning», skrev kommunen.

Oslo katedralskole hadde planlagt turer for alle fremmedspråkgruppene på vg2 i november. Nå har skolen besluttet å sette språkturene på vent. Det gjør de i påvente av en avklaring fra Oslo kommune.

Saken skal tas opp på et rektormøte for alle videregående skoler i Oslo 2. februar. Det er Oslo katedralskole som har bedt om møtet.

Rektor: – Frivillige foreldre samler inn

Aftenposten har stilt rektor Patrick Stark en rekke spørsmål om saken. I en e-post skriver han at det er frivillige foreldre som organiserer pengeinnsamlingen til turen, ikke skolen.

– Vi skulle uttrykt oss mer presist skriftlig med tanke på at ikke alle foresatte var til stede på foreldremøtet. Selv om brevet er sendt fra lærerne, er det mitt ansvar, sier Stark.

Skolens ledelse har sagt ja til turen. Men på én betingelse: Foreldrene må samle inn penger til turen, og dette må skje i tråd med regelverket, understreker han.

Rektoren sier skolen ikke får vite hvem som har betalt. De har også oppfordret elevene og foreldrene til å holde dugnad.

– Vi er enig at dette er krevende tider for mange. Det er også derfor vi har satt dette på vent mens vi venter på en avklaring.

Patrick Thomas Stark er rektor på Oslo katedralskole. Bildet er tatt i 2017.

På spørsmål om det kan være aktuelt å avlyse språkturene, svarer han:

– Vi konkluderer etter møtet i rektorkollegiet 2. februar. Der er også skoleeier til stede. Det er en mulighet for at språkturene ikke gjennomføres.

Han forteller at skolen har hatt en tett dialog med elevrådet om saken.

– Mitt inntrykk er at de forstår at vi trenger en avklaring, men at de synes det er synd om det ikke blir gjennomført. Elevene har hatt stort faglig utbytte av turene og synes det er motiverende, sier Stark.

Onsdag 18. januar, kl. 21.10: Artikkelen ble oppdatert med mer informasjon om de ulike turene.