Oslo

- Da kjører jeg i hvert fall bil!

På dashbordet til Jens-Christian Larsen ligger to brødskiver med ost. Det hender han tar frokosten på E18. Han er en av mange som sitter i kø på vei til jobb

  • Stein Erik Kirkebøen

Alvoret rykker nærmere, politikerne i Oslo og Akershus møtes til diskusjoner om fremtidig vei— og trafikkutbygging. I Aftenposten i dag slår byrådet i Oslo fast at det går inn i de forhandlingene med et klinkende klart utgangspunkt; antall biler som kjører inn i Oslo skal ikke øke. Det vil ikke ha flere biler i Vestkorridoren, E18.

I morgenrushet var Aftenposten ute og snakket med bilister på E18 om hva de synes om standpunktet til byrådet i Oslo. Per Hansen, som bor på Rykkinn, skjønner tanken.

— Men jeg skjønner ikke hva de tenker på når de hverken vil øke veikapasiteten eller bedre kollektivtilbudet.

- Kollektivtilbudet vil de vel bedre?

— Ja, de sier det, men hva gjør de? Det motsatte! De kutter tilbudet. De truer blant annet oss på Rykkinn med å legge ned ekspressbussen. Skjer det, så kjører jeg i hvert fall bil!

Jens-Christian Larsen er en annen flittig bruker av E18:

— Jeg kjører fra Sandvika til Bryn hver dag, og det hender at jeg tar frokosten i bilen, sier Larsen. Og turen innover går ikke fortere enn at han har tid til å tygge maten ordentlig.

- Men hvorfor tar han ikke bussen?

— Jeg ser jo problemet i at vi er for mange som kjører for mye bil, men for det første er jeg ofte avhengig av bilen i jobben og for det andre tar det en halv time mer hver vei å reise kollektivt. Som mange andre her i landet er jeg vel litt bortskjemt. Derfor kjører jeg bil.