Her er noen av årsakene til at søppelet ditt ikke ble hentet i fjor

Nye IT-systemer som ikke fungerte og problemer med nøkler er noen av årsakene til at det ble kaos da Veireno tok over.

En av renovatørene i Oslo, som nå jobber for kommunen, står bak på søppelbilen med nøkkelknippet. Da Veireno overtok, rakk de ikke å sortere de drøyt 8000 nøklene. I stedet la de dem i alfabetisk rekkefølge.

Det var mye som gikk galt de første månedene etter at Veireno overtok ansvaret for søppelhentingen i hele Oslo i fjor.

På forhånd var man forberedt på at det ville bli problemer, slik det alltid gjør når et selskap skal overta en så stor jobb.

Renovasjonsetaten hadde regnet med at de ville få 2000 klager den første måneden. De fikk 5456 klager i løpet av de to første ukene.

Mye har vært skrevet om søppelskandalen i Oslo, men granskingsrapporten fra Deloitte gir et innblikk i noen av problemene som oppsto.

Blant annet står det i rapporten, uten at den går i detalj, at noen av bilene var for store til å hente søppel flere steder i byen.

Rakk ikke sortere nøkler – la dem i alfabetisk rekkefølge

Helgen før Veireno skulle ta over, fikk de overlevert 8000 nøkler. Renovasjonsetaten regnet med at det ville bli en utfordring å få nøkler til portrom og bakgårder i hele Oslo sortert i riktig rekkefølge i løpet av en helg.

I august 2016 gjennomførte de en test, for å se hvor lang tid det ville ta. Planen var å gjøre det fra fredag til søndag så fort rutene til de gamle leverandørene var kjørt ferdig.

Overleveringen startet som planlagt, men Veireno oppdaget at de ikke hadde nok tid til å sortere nøklene i tide.

Derfor sorterte Veireno nøklene i alfabetisk rekkefølge – etter gatenavn i stedet for rekkefølgen til ruten.

Renovasjonsetaten var ifølge rapporten ikke klar over at Veireno hadde problemer med nøkkelsorteringen. I ettertid mener etaten at Veireno hadde for få folk til å sortere nøkler.

Det ble også klart at noen av nøklene ble lagt på feil nøkkelknipper, slik at søppeltømmerne ikke kom seg inn.

Søppelkasser som ikke ble tømt, ble registrert som tømt, ifølge Deloitte-rapporten.

Søppelkasser ble merket som tømt selv om de ikke var tømt

I desember diskuterte etaten og Veireno noen av utfordringene.
I e-postkorrespondansen blir det klart det har vært store problemer med at adresser som ikke har fått hentet avfallet sitt, er registrert som tømt i Veirenos systemer.

Det ble innført mye ny teknologi da Veireno skulle ta over. Blant annet var det vekter installert i bilene som viste hvor mye søppel som var samlet inn, og alle søppelkasser skulle merkes med RFID-brikker, slik at man kunne registrere at de var tømt.

Hele gater forsvant fra rutesystemet

Veireno skrev til etaten at de hadde oppstartsproblemer med IT-systemene.

Da rutene skulle overføres til systemet etaten krevde at de skulle bruke, oppdaget man etterhvert at flere gater hadde forsvunnet fra systemet.

Veireno skrev også til etaten at de hadde problemer med at systemet var nede eller tregt i perioder, og at det tok lang tid å lade nettbrettene de hadde i bilene.

Kommunale etater klarte ikke å samarbeide godt nok

Det er Energi- og gjenvinningsetaten som har ansvaret for å ta imot søppelet som blir hentet. Renovasjonsetaten ba dem om å gi beskjed i god tid dersom de måtte stenge anlegget på Klemetsrud for vedlikehold.

Det ble ikke alltid gjort, noe som førte til forsinkelser og store logistikkproblemer. Energi- og gjenvinningsetaten har overfor Deloitte innrømmet at dette «kunne vært håndtert bedre».

I Deloitte-rapporten står det også at ansatte i Veireno flere ganger ble nektet adgang til søppelanlegget på Klemetsrud. Årsaken var at de ikke hadde riktig verneutstyr.

Dermed måtte verneutstyr hentes fra lokaler på Alnabru og leveres til Klemetsrud. Dette skal ha skjedd flere ganger.

I tillegg manglet flere renovatører den nødvendige sikkerhetsopplæringen da Veireno tok over søppeltømmingen.