E18-bråket: Beboerne på Strand er lettet, men: - Vi venter med å sprette champagnen

Det koker rundt E18 etter at Aftenposten kunne fortelle at Stortinget støtter Statens vegvesen og vil overkjøre byrådet når det gjelder bygging av gigantprosjektet vest for Oslo.

Huset ser likevel ut til å bli reddet. For bare få måneder siden lå det an til at huset til Inger Frogg Jørgensen og Pål H. Christiansen på Strand, vest for Oslo, skulle bli revet. Med den nye utviklingen rundt E18-saken, øyner de et håp om at villaen kan bli stående.

Hos beboerne på Strand rett vest for Lysaker er gleden stor. Her risikerte et tosifret antall familier at husene deres ble revet, for å gi plass til en omkjøringsvei som følge av amputert utbygging av E18.

– Det ser ut til at våre hus kan stå, og at vi kan tenke fremover. Signalene som nå kommer er veldig positive, sier Pål H. Christiansen.

– Samtidig gjør erfaringene med politikere og prosessen rundt E18-utbyggingen at vi venter litt med å sprette champagnen, sier han.

– Vi, og naboene som jeg har pratet med, er altså glade for at det ser ut til å gå rette veien. Men det er fremdeles ting vi lurer på. Og hva vil skje etter valget, vil det fortsatt bli veibygging?spør Christiansen.

I det hvite huset rett ved E18 bor Inger Frogg Jørgensen og Pål H. Christiansen. De opplever at de bor i en idyll. Ved en utbygging av veien i to etapper skulle huset rives og gi plass til midlertidig omkjøringsvei.

Seier kan bli snudd til nederlag for MDG

Miljøpartiet de Grønne (MDG) var partiet som trykket hardest på for å begrense den planlagte utbyggingen av E18 vestover fra Oslo, under forhandlingene om Oslopakke 3 i fjor vår.

Sammen med Arbeiderpartiet i Oslo feiret de det som en seier. Forliket innebar at første del av veien skulle bygges i to adskilte etapper.

Med Veivesenets utspill i forrige uke, om at dette vedtaket bør overkjøres, og med Aftenpostens runde på Stortinget mandag, som gir et klart flertall for å støtte Veivesenet, kan seier bli snudd til nederlag.

  • Mars 2017: Pål H. Christiansen og naboene trodde at husene var trygge. Utbyggingen av E18 var jo ferdig planlagt.

Det var før Oslo tvang gjennom amputert utbygging av motorveien.

Rasmus Hansson vil fremme nytt E18 forslag

Dette bildet er tatt da Regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (i midten) i januar i år inngikk bymiljøavtale med Oslo ved byrådsleder Raymond Johansen og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Stemningen var egentlig god. Med den nye utviklingen i E18-saken er temperaturen mellom partene på vei mot nullpunktet.

I MDG er raseriet sterkt:

– Jeg er sjokkert. Vi ønsker ikke at E18 skal bli en enda større motorvei med plass til flere biler, større fare for kø, til en kjempehøy pris, sier partiets stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.

– Nå setter Venstre og KrF, sammen med FrP, hele Oslopakke 3-enigheten i fare. Da kan også 50 milliarder kroner til buss, bane og sykkelveier i Oslo, og bane til Romerike og Fornebu ryke, sier han.

– Hvorfor det?

– Fordi enigheten fra i fjor om E18 var en del av enigheten om Oslopakke 3. Hvis én del av avtalen bokstavelig talt blir overkjørt, må ingen innbille seg at avtalen for øvrig står ved lag.

– Både i Oslo og Akershus har Venstre og KrF stemt for Oslopakke 3. Jeg blir ganske svimmel av de politiske piruettene de fremviser i denne saken. Jeg kommer til å fremme forslag i Stortinget om at Stortinget respekterer det Oslo og Akershus allerede er blitt enige om, sier Hansson.

Lan Marie Nguyen Berg: Dette gjør meg forbannet

– Dette gjør meg forbannet. Da vi kom inn i byråd, lå planene klare for å utvide E18 fra to til tre felt inn til Oslo. Gjennom lange forhandlinger ble vi enige med Akershus om en nedskalert utbygging. Jeg fatter ikke at Venstre og KrF nå vil overkjøre denne lokale enigheten for å tvinge gjennom mer motorvei inn til Oslo, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i en mail til Aftenposten.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Raymond Johansen (Ap) i byrådet i Oslo fortviler over den siste utviklingen i E18-saken.

Anklager Samferdselsdepartementet for å instruere Veivesenet

Rasmus Hansson mer enn antyder at Veivesenets utspill er en bestilling fra Samferdselsdepartementet.

– Statens vegvesen er jo underlagt departementet. Og utspillet deres sammenfaller i tid med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens presentasjon av forslag til ny Nasjonal transportplan (der det står at E18 skal bygges sammenhengende). Dette er for påfallende til at det ikke henger sammen, sier Hansson til Aftenposten.

  • 11 ting å vite om E18-prosjektet:

Fakta om historikk, lønnsomhet og status for reguleringsplaner.

Dette er scenarioet dersom amputert E18-utbygging skulle bli en realitet, ifølge Statens vegvesen. En bred omkjøringsvei vil ta langt flere hus enn det ny E18 ellers ville ha krevd.

– Det står ikke noe i avtalen som hindrer samtidig bygging

– Jeg instruerer ikke Veivesenet. De har gitt en faglig vurdering. Det må Rasmus Hansson respektere, svarer Solvik-Olsen.

Han mener også å se et annet poeng:

– Det står ikke noe sted i avtalen fra i fjor at man ikke kan starte med etappe to samtidig som man holder på med etappe en. Det kan være at byrådet i Oslo tror de har stoppet utbyggingen, og at man foreløpig bare er enige om at strekningen Strand-Lysaker skal bygges. Men det står ingen tidsangivelse for etappe to, Strand-Ramstadsletta, sier Solvik-Olsen.

– Man kan gå videre etter hvert som reguleringsarbeidene for de ulike etappene kommer i mål. Og som Veivesenet opplyser, man vil spare penger ved å bygge etappe to samtidig med etappe en, sier han.