Oslo

Blir disse sekkene plassert feil, får du bot

Reklame, stands og avfallssekker skal ikke lenger være til hinder for myke trafikanter.

Store avfallssekker har vært ganske synlige i bybildet de siste tre-fire årene. Nå har bystyret vedtatt at sekkene kan ikke plasseres slik at de er til hinder på fortauet.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag ettermiddag at gårdeiere har plikt til å sikre ferdsel uten hinder av gjenstander på fortau.

Dette ble gjort ved å endre politivedtekter. Oslo kommune har allerede håndhevet politivedtekter i flere områder, blant annet forsøpling.

Nå er kommunens håndheving av politivedtekten utvidet til å gjelde hus- eller grunneiers plikt til å sørge for sikring av ferdsel.

  • LES OGSÅ: Bekymret over brannfarlig trend

Det er trafikkbetjenter som skal håndhevde dette vedtaket. Grunneiere som ikke sørger for at fortauet er fri for slike gjenstander, vil risikere gebyr på 1000–2000 kroner, avhengig av hvor mye hinder det er snakk om.

Avfallssekker

I forbindelse med denne saken har Bymiljøetaten blant annet pekt på at utplassert løsfotreklame, salgsfremmende gjenstander og såkalte smartsekker i mange tilfeller er til hinder for ferdselen.

Også Brann- og redningsetaten har flere ganger påpekt at avfallssekker på fortau tett inn til bygårder kan være potensielle brannfeller, og har vært positive til forslaget.

Brannvesenet skriver likevel i sin høringsuttalelse at problematikken rundt smartsekker ikke løses ved denne utvidelsen. Eiers etterlevelse av den foreslåtte bestemmelsen kan føre til en økt brannfare ved at smartsekker med brennbart materiale plasseres tett inntil fasade for å sikre fri ferdsel på fortau.

– Slik jeg oppfatter saken så er det en opprydding av eksisterende politivedtekter. Nå blir det bare litt tydeligere og utvidet definisjon for de som skal ut for å håndheve dette, sier Øystein Sundelin (H), nestleder i finanskomiteen som behandlet saken før den kom opp i bystyret onsdag.

Isekk: Et bra vedtak

Isekk er trolig den største aktøren som tilbyr store avfallssekker som mange bruker under oppussing. Ledelsen i selskapet synes vedtaket er veldig bra fordi det setter fokus på plasseringen og vil føre til raskere bestillinger.

– Vi henter dette avfallet samme dag når det står på fortau, men problemet til kommunen er når det står sekker over lang tid hvor eieren av sekken har glemt å bestille henting. Kommunen har ikke hatt noe lovhjemmel til å bøtelegge gårdeierne, men det har de nå. Det betyr at gårdeierne må rydde opp i gjenglemte sekker, og det er jo også mest fornuftig når de er best egnet til å finne ut hvem som har satt sekken utenfor huset, sier Arve Jansen, daglig leder i Isekk.

Frp ville også ha tiggeforbud

Frps Peter N. Myhre (Frp) benyttet saken til å komme med et ytterligere forslag til endringer i politivedtektene. Partiet ønsket et tiggeforbud i Oslo.

– Med et tiggerforbud vil det fort bli kjent at tigging ikke aksepteres i Norges hovedstad, sa Myhre fra talerstolen.

Bystyreflertallet sa nei til dette forslaget til endringer i politivedtektene.

Les også

  1. Her koster det flesk å sykle på fortauet