Oslo

«Jeg slutter ikke i NRK Radio i protest»

I 2004 ble Eva Nordlund og Hans-Wilhelm Steinfeld faste søndagsprogramledere. Bildet er fra 2010 og tatt i TV-sammenheng.

Rett før P2-røsten til Eva Nordlund går av luften - for godt: Gjerne bruker hun skarpe ord. Om selve medieutviklingen.

  • Sturle Scholz Nærø

- I min tid har Søndagsavisa vært et nyhetsmagasin. Med vekt på nyheter . Redaksjonen tok det som et nederlag ikke å innlede hver sending med vesentlig innhold som vi laget selv: Søndagsavisa har levert nyheter til både Dagsnytt og Dagsrevyen.

- Bruken av verbene i fortid her: Hva skjer nå?

- Det er ingen hemmelighet at jeg tapte flere kamper internt. Men jeg slutter ikke i protest. I snart to år har det vært snakk om å legge ned Søndagsavisa . At utviklingen går i en annen retning enn jeg har kjempet for, er en real sak. Og det er mye god logikk i at en programleder går av sammen med sitt program. Etter min siste sending i morgen, slutter jeg i NRK.

- Ifølge ledelsen: Programmet skal legges om, ikke ned?

- Jeg har fått beskjed om at Søndagsavisa , slik man kjenner den, blir borte. Vesentlighetsbegrepet var tidligere en selvfølge i all seriøs journalistisk vurdering. Nå snakkes det nesten aldri om vesentlighet. Forandring er nødvendig; forandring har vi alltid drevet med i radioen. Det som jeg ville videreføre — nyheter, utdypning og kulturopplevelser - er stoff som lytterne kjenner igjen og vil ha. Etter mitt syn er alle lyttere viktige, også de over 40 og 60 år.

- En nokså utdatert holdning?

- Det er feil at ungdom ikke vil ha vett og forstand. Unge mennesker er like forskjellige som alle andre. Tenkningen i dag, i nesten alle medier, er at innholdet skal bli «kulere». Ole Torp og Aktuelt forsvinner fra NRK2, fordi programlederen etter sigende ikke appellerer nok til ungdom. Å satse på det «kule», på den måten, oppfatter jeg som useriøst.

- Hvorfor?

- Pressens hovedoppgave, der NRK er tildelt en særskilt rolle, er å formidle kunnskap og innsikt, slik at folk kan delta i demokratiet. Dette er store ord. Så svære er nemlig sammenhengene i et demokrati. Nyheter og hurtige oppdateringer er ikke nok: NRK har faktisk plikt til å gi publikum vett og forstand. Min frykt er at underholdningsaspektet får enda mer plass, på bekostning av det seriøse stoffet.

- Et konkret eksempel, gjerne?

- Gjerne. I 1997 begynte jeg i økonomiredaksjonen. Vi leverte stoff til Dagsnytt, hver time, og til daglige temaprogrammer. I dag har ikke NRK engang en økonomikommentator. Når programmer forsvinner, for å gi sendeskjemaet mer flyt, forsvinner også ressurser og satsing. Og overfladiskheten tiltar. Dette sier seg egentlig selv.

- Yrkeslivet videre?

- Fra distriktenes egen avis fikk jeg et tilbud jeg ikke ville si nei til, nemlig å bli kommentator. Jeg oppfatter Nationen som en motvekt til den tiltagende konformiteten i samfunnet generelt og pressen spesielt. Er det noe vi trenger fremover, er det særegenhet. Og allsidighet.

- En hilsen, gjerne, til dine ca. 100.000 lyttere, landet rundt?

- Takk for laget. Skru på radioen i morgen klokken 11. Og fortsett å lytte til P2. Det skal jeg gjøre.

Kunstneren Iben Sandemose sendte i posten denne hyldesten til signaturreplikken «goood søndag!».
Etter 18 år i statskringkastingen: I morgen klokken 12 forsvinner en av P2s varmeste forsvarere.