Oslo

Statsbygg etterlyser tomter til Oslo fengsel

Statsbygg går ut offentlig og ber dem som sitter på tomter som kan være aktuelle for et nytt Oslo fengsel, om å ta kontakt.

Den gamle delen av Oslo fengsel på Grønland i Oslo er allerede nedlagt. Nå skal den nyere delen (bakerst i bilde) flytte. Men det er uklart hvor.
  • NTB

– Nå som Statsbygg setter i gang et tomtesøk, håper jeg på et godt samarbeid med kommunene rundt Oslo. Vi har derfor invitert 24 kommuner til et informasjonsmøte, slik at vi kan få en best mulig løsning for kriminalomsorgen i årene som kommer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Statsbygg.

Tilstanden til bygningsmassen til Oslo fengsel, som ligger på Grønland i Oslo, beskrives som kritisk. Fengselet fra 1851 har et svært stort vedlikeholdsbehov, og planen er nå at fengselet skal flyttes slik at tomten skal kunne brukes til byutviklingsformål.

Les også

Debatt: «Det bør være plass til Oslo fengsel i hovedstaden»

Ber om tilbud

I mai skrev Aftenposten at regjeringen skrinlegger forslaget om å beholde fengselet på Grønland, og at et forslag om å legge fengselet til Bredtvet i Groruddalen legges på is. På Bredtvet ligger det i dag et kvinnefengsel med rundt 50 plasser.

Nå går Statsbygg, som har fått i oppdrag fra regjeringen å finne egnede tomter til et nytt Oslo fengsel, i eller utenfor Oslo, ut og ber om tilbud.

– Statsbygg stiller krav om at en tomt utenfor Oslo bør være på minst 65 mål. Størrelsen på tomten og mulighet for utvidelse vil bli vektlagt. Innenfor Oslos grenser kan noe mindre tomter vurderes Tomten bør i tillegg ha god tilgjengelighet og god byggbarhet, skriver de i pressemeldingen.

De fremhever også at det er viktig at kjøretiden til et nytt Oslo fengsel ikke bør overstige 30 minutter fra Oslo politidistrikt, som består av kommunene Oslo, Bærum og Asker.

Les også

Regjeringen snur: Dropper Grønland og legger Bredtvet på is – vil heller flytte fengselet ut av Oslo

Setter inn annonser

Statsbygg vil lørdag denne uken sette inn annonser om tomtesøket i papiraviser.

Statsbygg har satt en frist til 2. september med å komme med tilbud om tomter.

Etaten har ifølge Aftenposten tidligere vurdert 180 tomter i Oslo-området. Over halvparten ble silt ut, ned til 78 tomter. 27 av disse ble undersøkt nærmere. Den gang ble Bredtvet pekt ut som det mest aktuelle alternativet.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Kriminalomsorgen
  3. Oslo
  4. Oslo-byutvikling
  5. Indre by