«Lan må gå», krevde demonstrantene: – Rødt er ikke lenger en vaktbikkje

Mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG) fikk ikke flertall i bystyret. En samlet borgerlig side stemte for, men de fikk ikke med seg Rødt.

Pål H. Christensen var blant demonstrantene som onsdag morgen krevde miljø- og samferdselsbyrådens avgang.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og Frp stilte i forrige måned mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Onsdag morgen hadde en gruppe demonstranter møtt opp utenfor rådhuset. De krevde det samme.

– Vi synes Berg burde ha gått av. Veldige mange er enige i det, og det er fryktelig at man ikke skal ta ansvar for handlinger som er uholdbare. Det er bare trist, sier Pål H. Christiansen.

Han har i flere år engasjert seg mot deler av det rødgrønne byrådets sykkelpolitikk og «bilfritt byliv»-prosjekt. Denne dagen var hensikten en annen.

– Personlig synes jeg det er veldig grovt at informasjon ble holdt tilbake til etter valget i fjor. Byrådet trenerte saken, det er pill råttent. I tillegg er det lovbrudd og økonomiske overskridelser som ingen skal stå til ansvar for, sier han.

Christiansen langer samtidig ut mot Rødt. De varslet dagen før at de ikke ville stemme for mistillit.

– Det er trist at et parti som Rødt ikke kunne sette ned foten her og gi oss en litt bedre kurs fremover. De er ingen vaktbikkje lenger, de har trukket opp stigen og sitter sammen med makten, mener Christiansen.

Les også

65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

26 av 59 stemte for

Inne i bystyresalen i Rådhuset satt ordføreren, mens bystyrets 58 andre medlemmer var samlet via video.

Høyre, Venstre og KrF stemte alle for mistillitsforslaget. Det holdt ikke, forslaget fikk 26 stemmer og falt.

I forkant var debatten krass.

– De kaller dette spinn. Men dersom Ap ikke ser alvor i denne saken, bør de ta et oppgjør med seg selv. Dette er realiteter. Varslernes påstander om brudd på anskaffelsesregelverk og ansettelser uten utlysninger, viste seg å stemme, sa gruppeleder Camilla Wilhelmsen i Frp.

– Lan Marie Berg er sjefen, og hun har ikke vår tillit. Oslos innbyggere har ikke råd til å ha ledere som tar så lite ansvar, sa hun også.

Derfor fremmet de forslaget

Bakteppet for mistillitsforslaget var granskningen av forhold i det som nå heter Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Den kom etter en serie avsløringer gjort av NRK.

Granskningsrapporten dokumenterte at det hadde vært en lang rekke brudd på arbeidsmiljøloven gjennom flere år på et område Lan Marie Berg er politisk ansvarlig for. Den dokumenterte også ulovlige innkjøp i etaten, samt uryddighet rundt ansettelser og andre forhold.

En samlet borgerlig side mener Berg brøt informasjonsplikten sin til bystyret rundet dette ved å informere de folkevalgte for lite og for sent om ulovlighetene.

Les også

Har gransket Oslo kommune: Brudd på anskaffelsesregler, ulovlig overtid og uryddige ansettelser

– Det sterkeste virkemiddelet vi har

Både Høyre, Venstre og KrF ventet til selve bystyremøtet med å avklare hva de ville stemme.

– Politisk uenighet er ikke grunn for mistillit, det er å overprøve velgernes stemmer. Men når de folkevalgte ikke får informasjonen de skal ha eller når vedtak saboteres, er det grunnlag for mistillit, sa gruppeleder Hallstein Bjercke i Venstre.

– Forslaget har grunnlag i forhold Berg er ansvarlig for. Byrådet hadde fått jevnlig informasjon, uten at den ble videreformidlet til bystyret. Venstre kan ha tillit til en ydmyk byråd som innrømmer feil. Det har vi ikke sett her, og derfor stemmer vi for forslaget, konkluderte Bjercke.

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin begrunnet deres støtte til mistillit på samme måte.

– Etterlevde Berg de parlamentariske spillereglene? Har hun eller har hun ikke informert bystyret, spurte Sundelin retorisk.

– Mistillit er det sterkeste virkemiddelet vi har. I dette tilfellet har ikke Berg vår tillit, avsluttet han.

Selv innrømmet Lan Marie Berg at situasjonen kunne ha vært håndtert bedre på flere punkter.

– Som jeg tidligere har påpekt, kunne problemene vært avdekket tidligere. Hvis de små dryppene vi fikk over tid, hadde blitt lagt sammen til en helhet, sa Berg, som samtidig forsvarte informasjonsflyten:

– Bystyret skal ha god og korrekt informasjon. Men jeg måtte ta hensyn til varslerne og til kommunens interesser mens undersøkelsene pågikk, sa hun.

– Rødt burde gå i seg selv

Også i bystyret ble det langet ut mot Rødt, som stemte med byrådspartiene og slik sikret at Berg fikk fortsette.

– Rødt raslet med sablene som vanlig, men ingenting skjer. De snakker varmt om å sikre arbeidstagerne. Men når det gjelder å felle en byråd for tusenvis av brudd på Arbeidsmiljoven, sier de nei. De burde virkelig gå i seg selv, sa Aina Stenersen (Frp).

Siavash Mobasheri (Rødt) begrunnet standpunktet slik:

– Politikk er viktigere enn stollek. Så lenge grunnbemanningen er for lav, vil brudd på arbeidsmiljøloven fortsette. Men for å rydde opp, må man først få tallene på bordet.

– Vi støtter ikke mistillitsforslaget. Vi vil følge med fremover. Systamtiske brudd på regelverk vil bli slått ned på. Vi vil alltid ta tillitsvalgte som melder ifra om uforsvarlige forhold, på alvor, sa han også.

Frode Jacobsen, gruppeleder i Ap. viste til at det år for år er skjedd en forbedring og at det siste året nettopp har vist at byrådet har tatt utfordringene på alvor og ryddet opp.

– Jeg har til gode å se at helseminister Bent Høye blir møtt med mistillit på grunn av de svært omfattende bruddene på Arbeidsmiljøloven i helsevesenet, sa Jacobsen.