Oslo ble bygget ut i bredden i tiårene etter annen verdenskrig. Småhus, som her på Skullerud, var en viktig del av boligmiksen selv om de aldri var i flertall.
Det ble bygget drabantbyer hvor småhus-felt og lavblokker lå om hverandre. De fleste av skolekretsene i ytre by har begge deler.
... og slik fortsatte det. 1980-tallet ble rekkehusets tiår, som her i Hallagerbakken på Holmlia. Hverken før eller siden er det bygget så mange rekkehus som da.
I dag bygges det ikke slik. Kommunen har ikke en strategi for nye småhusfelt. Det er overlatt til private initativ å fortette der det er plass. «Eplehage-utbygging», kalles det gjerne.

I fremtiden vil stadig flere i Oslo bo i blokk. Det finnes ikke en plan for å bygge småhus.

Aldri etter annen verdenskrig er det blitt bygget så få rekkehus, ene- og tomannsboliger i Oslo som nå. Hverken politikerne eller de store utbyggerne prioriterer det.

  • Christian Sørgjerd

Les hele saken med abonnement