Oslo kommune ilagt forelegg på 2 millioner for grovt barnevernsbrudd

Barnevernet i Oslo gjorde ikke nok for å forhindre at en jente fikk narkotika og ble utsatt for overgrep da hun besøkte moren og stefaren, mener statsadvokaten.

Rettssaken går i Oslo tingrett neste uke.
  • NTB

Statsadvokaten har derfor ilagt Oslo kommune et forelegg på 2 millioner kroner for grovt brudd på tjenesteplikten. Barnevernstjenesten hadde omsorg for jenta da hun flere ganger i 2015 og 2016 besøkte moren og stefaren.

Under besøkene fikk hun narkotika og ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep, ifølge grunnlaget for forelegget. Barnevernet unnlot «å iverksette tilstrekkelige tiltak for å gi NN (jenta, red.anm.) den nødvendige hjelp og omsorg», heter det.

Avviser forelegget

Statsadvokaten understreker at barnevernstjenesten var kjent med besøkene og at stefaren tidligere var anmeldt for seksuelle overgrep mot jenta. Barnevernstjenesten mottok dessuten flere bekymringsmeldinger vedrørende hennes liv og helse, framgår det av grunnlaget.

– Jeg kan bekrefte at kommunen har mottatt et forelegg i forbindelse med en barnevernssak. Kommunen har svart statsadvokaten at man bestrider det rettslige grunnlaget, og vi avventer nå den videre behandling i domstolen, sier advokat Inger Skeimo hos kommuneadvokaten til NTB.

Ikke enkeltpersoner

Saken kommer derfor opp for Oslo tingrett tirsdag. Den skal behandles over tre dager.

– Et tema under etterforskningen har vært om enkeltpersoner i denne saken kan straffeforfølges, men vi har kommet til at det ikke er funnet grunnlag for det. Derfor er det kun foretaksstraff i form av et forelegg som er aktuelt, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til NTB.