Lan Marie Berg: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig. Nå blir det dyrere og vanskeligere å kjøre den.

– For å si det tydelig: Det kommer til å bli dyrere og vanskeligere å kjøre fossilbil de neste årene, sier Lan Marie Berg (MDG), Oslos byråd for miljø og samferdsel.

– Vi har vært tydelig hele veien: Det skal bli dyrere og vanskeligere å kjøre fossilbil, sier byråd Lan Berg (MDG).

Oslos klimastrategi er å gjøre hovedstaden til en nullutslippsby i 2030. Det vil si en by helt uten klimagassutslipp og helt uten bensin- og dieseldrevne biler.

– Vi står i en alvorlig klimakrise. I Oslo kommer nær halvparten av utslippene fra veitrafikken. Da må alle biler som kjører på Oslos veier, være nullutslippsbiler, sier Berg.

Hun oppfordrer alle Oslo-folk som eier bensin- og dieselbiler, til å «selge eller bytte dem ut snarest mulig» hvis de kan. Det er best for klimaet, men også for privatøkonomien deres, mener byråden.

– I dag koster det mer å ta bussen enn å kjøre gjennom bompengeringen. Derfor må det bli dyrere å kjøre i bomringen. Det aller beste er å kjøre kollektivt, bruke sykkel eller gange. Det skal vi gjøre billigere, bedre og lettere, sier hun.

Regjeringen åpnet nylig for at Oslo og Bergen kan innføre utslippsfrie soner. Slike soner vil også gi mindre støy og bedre lokal luftkvalitet.

Utløste straks bråk

Det utløste umiddelbart bråk: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ledsaget av Jan Bøhler, partiets listetopp i Oslo, kjørte sin dieselbil til Tøyen og tordnet mot byrådets planer.

– Jeg tror man gjør klimasaken en veldig bjørnetjeneste. Dette rammer veldig skjevt og bærer preg av symbolpolitikk. De som har lavest inntekt, skal ta den største regningen, sa Vedum til Aftenposten.

At Oslo Sp stemte for utslippsfrie soner i bystyret i fjor, forstyrrer ikke budskapet fra Bøhler og Vedum:

– Vi må ikke drive politikk på en sånn måte at den rammer den sosiale fordelingen i samfunnet. Da vil vi få motstand mot hele klima- og miljøpolitikken, sa Bøhler.

Frp er enig:

– Et slikt totalforbud vitner om mangel på forståelse og empati overfor de som er avhengig av egen bil, sier Frps Bård Hoksrud.

MDG: Feil analyse

Lan Marie Berg mener de bommer totalt:

– De tar feil i analysen om at det er de fattigste som rammes hardest av bilrestriksjoner i Oslo. De som kjører mest bil, er velstående, middelaldrende menn.

– De med lavest inntekt bruker kollektiv transport mest. Det sosialt mest rettferdige er å gjøre det best mulig å reise kollektivt, og dyrere og vanskeligere å forurense. Klimakrisen vil ramme de svakeste hardest, sier hun.

Berg viser til at syv av ti i Oslo bruker kollektiv transport, sykkel og gange.

Oslo er ikke alene om å ønske utslippsfrie soner: Sammen med Trondheim, Bergen, Bærum, Tromsø, Stavanger og Drammen har byrådet i en uttalelse bedt om at regjeringen «sikrer kommunene handlingsrom til å innføre nullutslippssoner begrunnet i klimagassutslipp​».

– Lønnsomt å bytte ut fossilbilen

– Men hva skal de som fulgte regjeringens råd for ti år siden og kjøpte dieselbil gjøre nå?

– En av tre husholdninger i Oslo klarer seg uten bil. Bildelingsordninger sprer seg. Hjemkjøring øker. De aller fleste kjøper brukt bil. Elbiler er mye billigere i drift enn fossil biler. Seks av ti nye biler er elbiler. Det er mange muligheter frem mot 2030, svarer hun.

– Sier du at de som ikke vil, eller har råd, til å kjøpe ny eller brukt bil, må regne med å ta regningen selv?

– Det kommer jo helt an på. Men det blir dyrere og vanskeligere fremover å kjøre fossilt og enklere og lettere å kjøre kollektivt. For de aller fleste er det mest lønnsomme å bytte ut fossilbilen, svarer hun.

Ifølge Berg er dette «et forvarsel til folk og næringsliv om at vi gradvis vil fase ut fossile kjøretøy i byen».

Hun sier at det er og skal være «soleklart mest lønnsomt med elbil i Oslo». Berg viser til billig parkering og passering i bomringen, hvor også elvarebiler passerer gratis.

Byrådet varsler en kombinasjon av pisk og gulrot fremover:

  • Det skal alltid lønne seg å kjøre utslippsfritt, og det skal bli dyrere å kjøre fossil bil gjennom bomringen. Parkeringsavgifter for fossilbiler vil øke.
  • Mer penger til kollektivtransport, særlig i ytre bydeler og på tvers av byen.
  • 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023.
  • Støtteordninger for bildeling, lastesykler, energieffektivisering og satsing på grønne jobbreiser.

– Hvor mye dyrere blir det for fossilbiler å passere bomringen?

– Byrådet bestemmer ikke alene. Det avgjøres i forhandlinger med Viken. I en rapport bestilt av Klimaetaten er det foreslått at differansen mellom nullutslipp- og fossilbiler bør være opp mot 100 kroner.

– Kan det bli aktuelt for kommunen å kjøpe eller subsidiere vraking av bensin- og dieselbiler?

– I klimastrategien har byrådet foreslått en støtteordning for å bytte ut bilen. I vårt alternative statsbudsjett foreslår MDG leasingstøtte ​for elbil til de med lav inntekt, på samme måte som bostøtte. Vi vil hele tiden gjøre det lettere for folk å handle klimavennlig, sier Berg.