Oslo

Så forskjellig velger vi reisemåte i Oslo og i resten av landet

Norge har bilen som favoritt-transportmiddel. Oslo velger T-banen. Nei, det har ikke bare med korte avstander eller tilbud å gjøre.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Oslofolks favorittreisemåter skiller seg til de grader fra landsgjennomsnittet. Som grafen ovenfor viser, 61 prosent av norske kvinner og menn har bilen som favoritt.

I Oslo heter favoritten T-bane. Bil er nummer to, men ikke veldig langt bak kommer sykkel. Også buss og trikk er kjære transportmidler i Oslo. Der folk også er langt flinkere til å gå på jobben enn i landet sett under ett.

Alt dette dokumenteres i en reisevaneundersøkelse Ipsos MMI har gjort for rågiverselskapet Sweco. Torsdag arrangerer Sweco konferanse i Oslo om bærekraftige løsninger for byutvikling og transport.

  • Les også: Oslo sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt innen 2019. Også private elbiler må parkerer utenfor ringen i fremtiden.

— Når man ser at det er mulig endres holdningene til reise

Handler alt om kortere avstander og et bedre kollektivtilbud? Nei, sier Alberte Ruud, seniorrådgiver i Veidirektoratet og tidligere transportanalytiker hos Urbanet.

Alberte Ruud

— I Oslo blir transport med bil mindre tilgjengelig. Sammen med et bedre kollektivtilbudet gjør dette at det blir mer selvfølgelig å reise på andre måter enn med bil, sier Ruud.

— Men når du erfarer at det faktisk går greit å reise kollektivt, sykle eller gå, blir dette en del av bevisstheten og kulturen, sier hun.

— Årsaken til at Oslo skiller seg ut handler altså om både tilbud og endrede holdninger. Men det må nok være et grunnlag for at holdningene skal endres, som at det er vanskelig å få parkert bilen, sier Ruud.

IMG_0251-D7zygc1Gyl.jpg

Ruud får følge av Mette Eng Pedersen, avdelingsleder for plan og landskap i Sweco.

— I Oslo har holdningene endret seg fordi det er blitt knapphet på areal. Når du ikke har noe sted å sette fra deg bilen din er det lettere å velge kollektiv, sykkel eller gange, sier hun.

- Landets «bilverstinger» holder til rett utenfor bygrensene

At bilen er langt mer populær enn kollektivtransport utenfor Oslo er kanskje ikke så overraskende. Men kontrasten er påfallende stor til nærfylkene Akershus og Østfold.

Selv om 40 prosent av dem som jobber i Oslo kommer nettopp fra Akershus og Østfold er det svært mange her som velger bil.

E6 gjennom Østfold

I begge fylker pendler folk mer med bil enn i Norge sett under ett. Hele 70 prosent av pendlerne i Akershus bruker bil til jobb. Det er seks prosent mer enn landsgjennomsnittet.

I Østfold er tallet 88 prosent.

Sweco sier det slik: Landets «bilverstinger» holder til rett utenfor bygrensene.

Menn over 40 minst fornøyd med kollektivtilbudet

Ipsos MMI/Sweco-undersøkelsen viser også at menn over 40 år er minst fornøyd med kollektivtilbudet, eller stiller høyest krav. Hele 70 prosent av dem kjører bil til jobb.

Menn dominerer også når det gjelder spørsmålet om hva som er den ideelle transporten. 66 prosent menn favoriserer bilen, 57 prosent kvinner gjør det samme. Norske kvinner er også mye mer glad i buss enn menn: 28 prosent mot 19 prosent.

Tror at rushtiden kan bli mindre dominerende enn i dag

Mette Eng Pedersen i Sweco mener at fylker og kommuner må tenke nytt.

— Torsdag kommer jeg til å si at vi må tørre å ta de modige valgene for byutvikling. Med ny teknologi, flere enkeltmannsforetak og delingsøkonomi som skyter fart vil jobber og arbeidsdager i fremtiden være annerledes, sier hun.

— Rushtiden kan for eksempel bli mindre dominerende enn i dag, sier Eng Pedersen.

- Hvordan skal man få flere til å reise kollektivt fra Østfold og Akershus?

— Det handler om tilbudet. I dag er ikke kollektivtilbudet godt nok for dem som bor lengst fra Oslo her. Derfor er utbyggingen av InterCity-jernbane viktig, sier Eng Pedersen.

Dette er prosjektene politikerne bør prioritere rundt om i landet

Nylig skrev Aftenposten om NAFs transportbarometer, der TNS Gallup har gjort en lignende reisevaneundersøkelse.

Undersøkelsen fortalte hvordan folk vil at politikerne skal prioritere innen persontransport, og nøyaktig hvilke samferdselsprosjekter som bør prioriteres der de bor.

Er du interessert i politikk, og Oslo? Hør Podcaste Aftenpodden her, om blant annet Oslo Aps øst/vest-utfordring og MDGs forventningsfelle. Last ned i Itunes eller hør her:

Les også

  1. Oslos nye miljøbyråd: Elbilene skal også ut av sentrum

  2. Ruter tester nytt påstigningssystem på 74-bussen

  3. Byrådet vil ikke bygge ut E18: - Uklokt, mener NAF. Fornuftig, mener transportforsker