Byrådet vil avlyse planlagt prisøkning på billetter. De får en kald skulder i retur fra nabofylket.

Til neste år kan billettprisene bli skrudd opp minst 10 prosent. Nå vil Oslo-byrådet vekk fra avtalen de inngikk om dette i fjor – men blir møtt med skepsis fra politikerkolleger i Akershus.

Flere milliarder skal investeres i tunneler, trikker, skinner og veier de neste årene. Må billett- og månedskortprisen økes og kollektivreisende ta en del av regningen? Det var det enighet om i fjor – men nå snur Oslo-byrådet.

I fjor ble politikerne i Oslo og Akershus enige om en ekstraordinær økning i prisene for kollektivreisende. Prisøkningen var en del av Oslopakke 3-avtalen.

Det meste av inntektene til Oslopakke 3 kommer fra bomstasjoner i Oslo og Akershus, hvor prisene skrus opp og gjør bilreiser dyrere. Derfor ble det bestemt at også kollektivreisende skulle ta sin del av utgiftene til de store prosjektene, en beslutning som senere har møtt kritikk.

De ekstra inntektene blir anslagsvis 150 millioner kroner i året, som skal øremerkes infrastrukturprosjekter kollektivt: Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er blant det som nevnes.

Ingen vet ennå hvor stort prishoppet vil bli. Etter det Aftenposten kjenner til kan prisøkningen bli på mellom 10–20 prosent. Det avhenger av om for eksempel måneds- og årskort skal skjermes i pris eller ikke.

Onsdag legger Oslo-byrådet frem sitt budsjettforslag for 2018. Da vil de foreslår å bruke hele 140 millioner kroner de to neste årene, for å unngå den ekstraordinære billettprisøkningen.

Vil spleise med Akershus

Oslo-byrådet ber samtidig Akershus-politikerne om å bli med på et spleiselag for å holde billettprisene nede. De to fylkene eier Ruter sammen: 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus.

– Vi mener det er en historisk mulighet om vi klarer å holde kollektivprisene på samme nivå når det blir dyrere å kjøre bil, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), her på byrådslederens kontor ved en tidligere anledning, vil holde billettprisene nede.

Oslo og Akershus er i dag delt inn i ulike soner for reisende. Men reiser du kun innad i én sone, er prisen den samme alle steder. Dette gjør at byrådet ikke vil åpne for at prisene kun holdes nede i Oslo, som er en egen sone, dersom Akershus ikke blir med på et spleiselag.

– Om vi skal unngå billettprisøkningen som er i Oslopakke 3-avtalen, må vi få med Akershus. Hvis ikke må vi se på andre muligheter for å gjøre det bedre for kollektivreisende, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Slik ser sonekartet ut i dag. Den samme billettprisen gjelder i innad i hver enkelt sone, men du må betale ekstra for å reise mellom soner.

Ønsker ikke omkamp

Fylkesordfører Anette M. Solli (H) i Akershus er skeptisk til invitasjonen.

– Vi inngikk en avtale med byrådet i fjor. Vi står på den avtalen, og det oppfordrer jeg byrådet til å gjøre også. Jeg tror utfordringene med å gå bort fra avtalen om Oslopakke 3 er store og kan bli dramatiske, sier Solli.

Hun mener Oslo og Akershus rett og slett ikke har råd til å ikke øke billettprisene, samtidig som befolkningen vokser og det skal bygges ny infrastruktur.

– Å bruke penger fra fylkeskommunen til å subsidiere billettene, er en lite bærekraftig fremgangsmåte. Vi ønsker å bruke våre penger på at tilbudet blir bedre for innbyggerne i Akershus, i form av flere baner og busser de kan ta, sier hun.

Får ikke støtte fra Akershus Ap

Aftenposten har snakket med gruppelederne i fylkestinget i Akershus. Forslaget til fylkesbudsjett for 2018 i Akershus er ikke lagt frem ennå, derfor tar flere av politikerne forbehold om at de ikke kjenner handlingsrommet der.

Partiene som er mest positive til å bruke penger på å holde billettprisene nede, er Venstre, MDG og SV. Andre uttrykker derimot skepsis. Blant dem er Akershus Ap og partiets gruppeleder Tonje Brenna.

Hun påpeker at ingen vel egentlig ønsker å øke billettprisene.

– Men det gjør vi fordi vi trenger penger til å investere i infrastruktur og få et bedre tilbud til folk. Dette er en ganske original måte å prøve å komme vekk fra det som er avtalt gjennom Oslopakke 3-forhandlingene, sier hun.

– Jeg tror ikke det hverken nå eller senere skal være slik at Oslo-budsjettet skal binde opp Akershus-budsjettet, legger hun til.

Få steder er kollektivtrafikken like synlig og dominerende som rundt Jernbanetorget i Oslo. Men Ruter dekker ikke bare hovedstaden, men også hele Akershus – inkludert småkommunene lengst nord og øst på Romerike.

– Legger skylden på noen andre

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) mener det er rart å gå vekk fra en nylig inngått avtale.

– Det sier vi ikke fordi vi vil ha dyrere billetter, men fordi vi vil ha mer penger for å finansiere kollektivtilbudet til et stadig voksende publikum. Jeg tror de fleste i Akershus vil synes det er viktigere at bussen går, enn prisen, sier han.

– Det høres ut som om Oslo-byrådet gjør det enkelt for seg selv, ved å legge skylden over på andre, legger han til.

– Et sterkt signal

Både byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Nguyen Berg mener det er mulig å holde billettprisene på samme nivå som i dag, samtidig som de store kollektivprosjektene skal finansieres.

– Vi får til begge deler med dette. Det blir flere avganger, men vi ønsker at det ikke skal bli dyrere å reise kollektivt samtidig som det blir dyrere å kjøre gjennom bomringen med bil. Det mener jeg blir feil, sier Berg.

Johansen kaller det et viktig signal. Han viser blant annet til at Ruter hadde et overskudd på 180 millioner kroner i 2016.

– Det er ikke minst et veldig sterkt signal fra oss politikere om at vi mener alvor med det grønne skiftet.