Nå kommer kravet om eiendomsskatt

I disse dager kreves det for første gang inn eiendomsskatt også for næringseiendommer i Oslo.

Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm registrerer at Mathallen i år får et eiendomsskattekrav på 500 000 kroner.

Kommunen har siden i fjor vår jobbet for fullt med å sette verdien på hovedstadens næringseiendommer, og er nå i mål.

Rundt 9.500 eiendommer er taksert.

Det er 2 promille eiendomsskatt på næringseiendom fra i år, mens skatten på bolig og fritidsbolig økes til 3 promille.

Innen 28 februar skal alle ha fått melding om eiendomsskatteseddel for sin eiendom.

– Kun unntaksvis blir skatteseddelen sendt i posten, sier Irene Tanke, som er prosjektleder for innføring av eiendomsskatt i Oslo.

Ingen klagestorm – ennå

Det har foreløpig ikke kommet noen klager til eiendomsskattkontoret.

– Vi har mottatt rundt 50 henvendelser via vår digitale klageløsning, totalt for både bolig, fritidsbolig og næringseiendom. De fleste har spørsmål og behov for forklaring av hvordan eiendomsskatten er beregnet. Foreløpig har det ikke kommet noen klager om skatt på næringseiendom, sier Tanke.

Kommunen regner med å få inn ca. 1,29 milliarder, fordelt på 530 millioner fra bolig og fritidsbolig, og 760 fra næringseiendommer.

– Det endelige tallet vil være klart rundt 1. mars. Eiendomsskattelisten vil legges ut senest 28. februar, forteller Tanke.

Mathallen får økte kostnader

Mathallen på Vulkan i Oslo er en av næringseiendommene som får eiendomsskatt. Kravet lyder på 500.000 kroner.

– Dette tar ikke livet av Mathallen, men ville selvsagt ha blitt vurdert om man skulle etablere seg på et nytt sted. For det blir litt større risiko, sier Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm, som står bak Mathallen.

– Det vil bety økte kostnader for Mathallen, som er et skjørt konsept fra før. Det er ikke mer å si om det.

– Hva mener du om innføring av eiendomsskatt på næringseiendom?

– Vi er i en by hvor det skjer mye og en by som det koster mye å drive. Det har vi stor respekt for, og jeg vil ikke komme med et statement mot eiendomsskatt, sier Landmark.

Provosert av Oslo kommune

Ekteparet Vibeke Sæther og ektemannen Gunnar Sæther

I fjor sommer sto Vibeke Sæther og ektemannen Gunnar Sæther frem i Aftenposten og kritiserte innføringen av eiendomsskatten. Ekteparet bor i en 160 år gammel villa på Frogner. Den tidligere NRK-programlederen for barne-TV har bodd i den lille oasen hele livet.

– I fjor fikk vi en eiendomsskatt på 12 000 kroner. I år økes den til 20 000 kroner, forteller Vibeke Sæther.

Ektemannen Gunnar Sæther er provosert av Oslo byråd med Raymond Johansen i spissen.

– Det er mange som er i samme situasjon som oss og som er fortvilet. Det medfører en ekstra økonomisk usikkerhet. Primærboligen må skjermes mot for hard beskatning. Jeg er redd dette bare er begynnelsen på en stadig skjerpelse av skatt på folks hjem. For oss er det ikke et investeringsobjekt for å tjene penger, men å ha en god bolig. Det er tomtegrunnen som er mest verdifull i et pressområde, mener Gunnar Sæther.

Eiendomsskatt på bolig beregnes i all hovedsak fra ligningsverdien. Problemet er at ligningsverdien er knytter til markedsverdien på huset og den øker jevnlig.

– Det fører til økt formuesskatt og på toppen av den kommer eiendomsskatten. Vi er pensjonister begge to, og inntektene våre kommer ikke til å stige. Det betyr at større deler av inntekten vår går med til skatt og vi får mindre å leve for. Vi greier oss fint, men det er klart at det blir mindre til vedlikehold av huset, forteller Gunnar Sæther.

Han er oppgitt over at byrådet ikke tar hensyn til folks inntekt og at systemet de har innført ikke er mer nyansert.

– Vi er mest provosert av at vi blir plassert i kategori med de aller rikeste fordi vi har et hus som tilfeldigvis ligger i landets dyreste boområde, selv om vi har en moderat inntekt. Det er å forlate prinsippet om skatt etter evne. Anskaffelsesverdien var jo mye lavere for 40 år siden. Markedsverdien er kun på papiret så lenge vi bor her. Må vi selge, er det de aller rikeste som kjøper, da gjerne for å fortette og bygge ut. Da kunne vi også blitt rike og tatt med pengene til Syden og leve herrens glade dager! Folk med moderat inntekt skal tydeligvis ikke bo på Frogner, fortsetter han og forteller at de må bruke oppsparte midler til å betjene den økte skatteutgiften.

FAKTA

Slik beregnes verdien av næringseiendom

  • Næringseiendom takseres ved at det beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med eiendomstype og område eiendommen ligger i (sone).
  • Sjablongberegnet verdi justeres etter utvendig befaring, basert på forhold ved eiendommen og dens omgivelser. Verk og bruk takseres ut fra substansverdi. Eiendomsskatt for næringseiendom, verk og bruk og ubebygde tomter i 2017 er 2 promille.

Slik beregnes verdien av bolig og fritidsbolig

  • De aller fleste boliger får eiendomsskatt beregnet ut fra boligverdien som Skatteetaten fastsetter, basert på areal, type bolig, beliggenhet og boligprisutviklingen i området.
  • Andre boliger, samt fritidsboliger og ubebygde boligtomter, takseres av kommunen. For disse beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med type eiendom og område eiendommen ligger i (sone).
  • Sjablongberegnet verdi justeres etter utvendig befaring, basert på forhold ved eiendommen og dens omgivelser.
  • Boliger og fritidsboliger får et bunnfradrag på inntil 4 millioner pr. selvstendige boenhet som trekkes fra verdien før eiendomsskatten beregnes. Eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig i 2017 er 3 promille.