Oslo

Amerikabåtene fraktet hundretusener av nordmenn til USA. De færreste kom tilbake

Folk strømmet til for å se amerikabåten «Stavangerfjord» i Oslo havn i 1929.

På denne kaien tok tusenvis av mennesker tårevåte farvel med familie og venner.

  • Synne Søhoel Drageset
    Journalist

På 1800-tallet og frem til andre verdenskrig utvandret 800 000 nordmenn til USA med båt. Drømmen om et bedre liv førte dem over Atlanterhavet, og mange kom aldri til å se hjembyen eller sine kjære igjen.

Julebåten "Stavangerfjord" fra USA ankommer Oslo havn i desember 1948.

Innledningsvis reiste folk av religiøse og politiske årsaker. Den store utvandringsbølgen derimot, startet på landsbygda som etterhvert ble overbefolket. Byantikvar Janne Wilberg møtte Aftenposten på kaia på Vippetangen der Den norske Amerikalinje hadde sin første terminal.

– Mange hadde solgt unna alt de hadde av eiendeler. Og mange følte nok at de ikke hadde noen vei tilbake, sier Wilberg til Aftenposten. Hun forteller historien om Amerikabåtene i en egen TV-serie om gamle Oslo på Aftenposten.no

Nordsjøen 1956. Passasjerskipet "Stavangerfjord" fra Den Norske Amerikalinjen i åpent hav mellom Bergen og USA. Foto Henrik Laurvik / NTB / SCANPIX

– Det starter med at folk trekker inn til byene på grunn av dårlige kår. Forholdene i byene ble etter hvert dårligere, og med krakket ville mange søke lykken utenfor landets grenser, forklarer Wilberg.

I 1899 opplevde Christiania et kraftig fall i boligprisene, etter mange år med stor vekst. Etter fallet sto én av ti leiligheter i hovedstaden tomme.

To og et halvt døgn forsinket kom Julebåten Stavangerfjord til Oslo havn etter en dramatisk tur på 2050 nautiske mil uten ror, 17. desember 1953. Roret ble slått av under en storm. Skipet manøvrerte ved hjelp av maskinene, og det ble en voldsom påkjenning for maskinistene. her et glimt fra maskinrommet. Foto: NTB / Scanpix

Det knyttet seg antagelig stor spenning til Amerika-reisen, men der dagens båtflyktninger opplever kaotiske forhold, var datidens emigrantfart svært velregulert.

Folk strømmet til for å se amerikabåten «Stavangerfjord» i Oslo havn i 1929.

– Alle som reiste måtte ha en skriftlig kontrakt med det som het en skipsagent. Skipsagenten hadde ansvaret for alle deler av reisen, tilbringerskip og tog, alt for å komme helskinnet frem til Amerika, forklarer Byantikvar Janne Wilberg

Søndag 13. november 1949. Passasjerbåten «Oslofjord» ankommer Oslo for første gang. «Titusener» var møtt fram for å hilse skipet velkommen. Politi på hest ønsker skipet velkommen og sørger for at bare de som har adgangstegn slipper inn på Amerikalinjens kai. Foto: Aktuell / SCANPIX

Fra 1913 kunne man reise direkte fra Oslo til New York med Den norske Amerikalinje. Og i 1919 ble selskapet etablert med billettutsalg og bagasjehåndtering i ærverdige lokaler på Jernbanetorget.

Ved kai i Oslo havn 15. mai 1965 ligger linjeskipene «Oslofjord» og «Bergensfjord». Begge skipene tilhører Den norske amerikalinje. Foto: Per Svensson / Aftenposten

Klasseinndelingen beholdt man gjennom hele perioden selv om man etterhvert gikk over til å bare ha 1. Og 2. Etasje. På første klasse var komforten høy.

Den Norske Amerikalinjes nye flaggskip «Bergensfjord» på jomfrutur. Interiør fra spisesalen på turist-klasse. FOTO: NTB / Scanpix

– Terminalen fungerte som et datidens Gardermoen. Det var et klart klasseskille, med veldig stor forskjell på upstairs og downstairs. Det var selskapsleker, boksing og de beste artistene underholdt, forklarer byantikvar Wilberg.

Den 17. mai 1956 stevnet Den Norske Amerikalinjes nye flaggskip «Bergensfjord» mot kai i Oslo. I åsen bakom skimtes Sjømannskolen. FOTO: NTB / Scanpix

Den store utvandringen tok slutt ved andre verdenskrig. Bedre kår i Norge, regulert arbeidstid, ferie, og bedre sanitær og boligforhold, førte til at flere ble værende.

Fremveksten av velferdsstaten og nye transportmidler gjorde sitt til at båtenes betydning ble gradvis mindre. Etter en gradvis overgang til fritid- og cruisefart var Amerikabåtenes æra over på 1970-tallet.

Les mer om

  1. USA
  2. Utvandring
  3. Oslo