Ny rapport: Unge i Oslo bytter sex mot goder og ytelser

Hjelpeapparatet har for lite kunnskap til å fange opp når ungdom «bytter sex». Det kommer frem i en ny omfattende kartlegging fra Pro Sentret.

– Det er typisk mediene å lage saker som fremstiller oss i et dårlig lys, men fenomenet har ikke skjedd på vår skole. Vi behandler hverandre som mennesker, sier tredjeklassingene ved Oslo handelsgym på spørsmål om de er kjent med det å bytte sex. Fra venstre: Laly Nyland (18), Johanne Wiig Nordby (18), Juni Herdal (18), Simen Stavnum (18), Nika Rafat (18), Torbjørn Rosvoll (19) og Thea Schumann (18).
  • Thea Storøy Elnan

– Det kan oppleves som et stort press på førsteklassejenter for å få innpass blant de kule guttene. Kanskje hooker de og henger med tredjeklassefolk, men jeg har aldri hørt om at førstisene har sex med tredjeklassingene for å få bli med i gjengen, sier Laly Nyland (18).

Hun er tredjeklassing på Oslo handelsgym og får samtykkende nikk fra venninnegjengen.

– Det er veldig beklagelig dersom dette skjer, og ikke sånn det skal være, sier Ole Bruusgaard (18), russepresident ved Oslo handelsgym.

I fjor skrev Aftenposten om Oslo-elever som utfører seksuelle tjenester i bytte for å rulle med russen.

Fredag lanserer Pro Sentret, et nasjonalt kompetansesenter og Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, en kartlegging som viser at ansatte som daglig jobber med unge i Oslo ikke har nok kunnskap om unge i alderen 13 til 19 år som bytter sex.

Bytte av sex skiller seg fra å selge sex for penger.

Det skjer ved at seksuelle tjenester brukes som byttemiddel for å skaffe for eksempel alkohol til en fest, rus, klær eller andre materielle goder. De bytter også til seg ytelser som et sted å bo, omsorg eller innpass i revygrupper og andre grupper med høy sosial status.

En ny rapport viser at hjelpeapparatene i Oslo har for lite kunnskap om ungdom som bytter sex mot goder. Tredjeklassingene ved Oslo handelsgym har aldri blitt opplyst om fenomenet. Fra venstre: Johanne Wiig Nordby (18), Juni Herdal (18), Simen Stavnum (18), Laly Nyland (18), Nika Rafat (18), Thea Schumann (18) og Torbjørn Rosvoll (19).

– Ikke vært oppmerksom på dette

Bytterelasjonen kan både skje mellom en ungdom og en voksenperson, eller unge seg imellom.

Sistnevnte skjer som regel i noen ungdomsmiljøer hvor det er akseptert at jenter bruker seksuelle handlinger som byttemiddel for å få innpass i gjenger, slik som revygrupper.

– Jeg har tidligere ikke vært oppmerksom på at unge bytter sex seg imellom for å oppnå sosiale posisjoner. Dette kom tydelig frem i kartleggingen, sier Ulla Edith Bjørndahl, spesialkonsulent ved Pro Senteret og forfatter av kartleggingen.

– Når hjelpeapparatet ikke kan nok om dette, så vet de heller ikke hva de skal se etter for å fange opp de unge dette gjelder. Dette er alvorlig fordi bytterelasjonen kan være et symptom på andre problemer i livet de prøver å takle, som omsorgssvikt, dårlig psykisk helse eller rusproblemer, sier Bjørndahl.

Elevrådet ved Oslo handelsgym tror økt kunnskap om hva bytte av sex er, er nødvendig for å forebygge mot at det skjer. Fra venstre: Edvard Syse (17), Marikken Grønseth (18), Ole Bruusgaard (18) og Sophia Greve (19).

Kjenner til «sugardaddies»

På Hellerud videregående skole kjenner tredjeklassingene ikke til unge som bytter sex seg imellom, men forteller om en bekjent som har flere, eldre «sugardaddies» som gir dyre gaver i bytte mot seksuelle tjenester.

– Det er jo synd at det er slik. Bytte av sex er tabu å snakke om fordi det er så mange fordommer og mye uvitenhet knyttet til fenomenet, sier Befrin Karimi (18).

Hun og venninne etterlyser mer informasjon om temaet i skolen, og at det blir tatt opp på en nøytral måte som ikke stigmatiserer ungdommene som gjør det.

Pro Senteret har ikke tall på hvor mange unge under 18 år som bytter sex i Oslo. Sist gang dette ble undersøkt var i 1996, men da ble skoleungdom spurt om de hadde erfaring med salg av sex. De nyeste undersøkelsene fra Trondheim og kommuner rundt Oslo, viser at andelen som bytter sex ligger mellom tre til fem prosent blant både gutter og jenter.

Ulla Edith Bjørndahl

Bjørndahl mener unge som bytter sex ikke nødvendigvis opplever negative konsekvenser av bytterelasjonen, men at den manglende kunnskapen kan ha alvorlige konsekvenser for unge i sårbare posisjoner.

– Ungdom vil aldri tenke på dette som prostitusjon. Dersom en jente på videregående har utført oralsex for å få lov til å være med i revygruppen, så vil ikke hun tenke på dette som prostitusjon, sier hun.

  • Les om russejentene som utfører seksuelle tjenester for å få rulleplass:
Prisen for å henge med russen

Mangler forskning

Bjørndahl understreker at å bytte sex ikke er et vanlig fenomen i Oslo, men mener det er grunn til å tro at det er mørketall ettersom undersøkelsene bare inkluderer skoleungdom. En undersøkelse fra Sverige 2010–2013 viser at bytte og salg av sex blant ungdom som bor på institusjon er større enn blant ungdom ellers.

Bjørndahl etterlyser mer forskning på fenomenet.

– Dersom hjelpeapparatet ikke klarer å fange opp sårbar ungdom tidlig nok, kan det resultere i en videre karrière med å selge sex, sier hun.

De færreste i hjelpeapparatet i Oslo kommune har denne problematikken i sine strategiske planer eller styrende dokumenter, ifølge kartleggingen. Bytte av sex tematiseres som regel kun når ungdommene selv tar det opp til samtale.

  • Er Aftenpostens perspektiv den beste måten å forstå samhandlingen mellom jenter og gutter, spør Nina Jon:
Russeguttas makt | Nina Jon

Byrådet vil bidra

Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, sier til Aftenposten at hun vil bidra til at kompetansemiljøene, blant annet Pro Sentret, skal kunne gi hjelpeapparatet den nødvendige opplæringen om salg og bytte av sex.

– Vi forventer at helsestasjonene, skolepsykologene, helsesøstre og fastleger tørr å ta opp denne tematikken med barn og unge, sier Thorkildsen.

  • Ungdom kan mye om kjønnssykdommer og sexstillinger. Men de lærer ikke nok om å respektere egne og andres grenser, advarer fagfolk:
- Mange har ikke reflektert over hva eksperimenterende, seksualisert adferd gjør med dem

Guttene blir oversett

Anders Røyneberg ved Sex og samfunn.

– Det virker som om det er mer tabu å selge enn å kjøpe sex, sier Anders Røyneberg i stiftelsen Sex og samfunn.

De er et av hjelpeapparatene i Oslo som daglig har kontakt med unge som selger, bytter eller kjøper sex, og som var med i kartleggingen til Pro Senteret. Å si ifra om erfaring med bytte av sex er spesielt vanskelig for guttene på grunn av større stigma, mener Røyneberg.

– Jeg tror guttene ofte blir glemt i slikt arbeid. Vi har ikke tradisjon for å tenke på gutters seksualitet som sårbar, og vi er lært til å tenke på jenter som utsatte. Dette gjør det mer skambelagt for gutter å ta opp vansker med egen seksualitet, sier han.