Oslo

Oslo kommune tar over Madserud sykehjem, ideelle får ikke slippe til

De borgerlige partiene måtte onsdag tåle nederlag i saken om at Madserud sykehjem.

Onsdag kveld ble det bestemt at Oslo kommune ta rover driften av Madserud sykehjem som i dag drives av Norlandia. Dette er det første sykehjemmet som det nye byrådet tar tilbake fra kommersielle aktører.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Allerede i september går kontrakten for drift av Madserudhjemmet ut. Sykehjemmet er i dag drevet av det private selskapet Norlandia. Det rødgrønne byrådet har lovet å fase ut kommersielle aktører. I byrådserklæringen slår de fast at bare kommunen selv eller ideelle aktører skal drive byens 48 sykehjem.

Frem til valget i 2019 går ytterligere tre slike kontrakter ut.

Onsdag kveld ble det i praksis avgjort av bystyret at Madserud blir det første private sykehjemmet som det nye byrådet henter tilbake til kommunen. Avgjørelsen har derfor stor symbolsk betydning.

Det var stilt flere forslag i saken. Bystyrerepresentant Erik Lunde (KrF) ønsket at bystyret skulle instruere byrådet om å legge Madserud ut på anbud bare blant ideelle aktører.

— Vi har lest i dagens Aftenposten at ideelle aktører står klare til å ta over driften. Jeg håper at bystyret kan slutte seg til dette, sa Lunde fra talerstolen.

Erik Lunde (KrF)

I forkant av møtet forsvarte han forslaget sitt slik:— Det har en verdi for samfunnet at ideelle aktører bidrar, det er et mål i seg selv å ta vare på dem. Nå er det et nytt byråd med en ny politikk, men de har signalisert at de er positive til ideelle, i likhet med KrF.

Da saken skulle stemme over, fikk han ikke støtte fra det rødgrønne flertallet i bystyret. Selv om byrådet ikke formelt har besluttet å rekommunalisere sykehjemmet, regnes det som det sannsynlige utfallet nå. Skal det gjennomføres en anbudsrunde, er tiden allerede knapp.

Julie Lødrup (Ap) roste forslaget fra KrF, selv om hun og resten av Ap stemte det ned.

— Forslaget om at et eventuelt anbud skal forbeholdes ideelle, er et godt signal. ideelle har mye positiv å tilby byens velferd, åpnet hun innlegget sitt fra talerstolen.

Deretter hamret hun løs på de borgerlige.

— Et særlig negativt utslag av det forrige byrådets politikk er at ideelle aktører nærmest helt ble presset ut av sykehjemssektoren. Det siste ideelle sykehjemmet som vant en vanlig anbudsrunde, var i 2003, sa hun.

Tidligere i møtet uttrykte eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) den samme bekymringen.

— De ideelle har tatt opp en bekymring med oss om dette. De fortviler fordi kommersielle aktører har overtatt deres posisjon, sa hun.

Skuffelse blant de ideelle

I forkant av bystyremøtet hadde arbeidsgiverforeningen Virke kommet med en tydelig utfordring til de rødgrønne. De ba byrådspartiene ta sin egen byrådserklæring på alvor, der slår de fast at de ønsker « et konstruktivt, forutsigbart og langsiktig samarbeid med frivillige og ideelle aktører.»

- De har kommet med klare løfter på dette området. De har vært tydelige på at de ønsker et langsiktig samarbeid med ideelle aktører. Nå har de en gyllen mulighet til å følge det opp. De har anledning til å gjøre et helt konkret grep på bystyremøtet, sa Inger Helene Venås til Aftenposten.

Helle Gjetrang (t.v.) er direktør i Diakonhjemmet Omsorg- Inger Helene Venås (t.h.) er direktør for helse, omsorg og ideell sektor i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Hun er direktør for helse, omsorg og ideell sektor i Virke. Etter avstemningen i bystyret er hun tydelig skuffet.— De hadde et vindu nå, som de valgte å ikke brukte. Det er dette de har sagt at de ønsker å gjøre, men så velger de nå å ikke bruke muligheten, sier hun.

— I debatten formidlet de heller ikke noe forpliktende for den videre prosessen. Jeg forstår det ikke, for byrådserklæringen er tydelig på dette punktet, legger hun til.

Én av de private aktørene som står klare, er stiftelsen Diakonhjemmet. De er mest kjent for sykehus og høyskole, men driver ett sykehjem fra før: Sagenehjemmet. Det har flere ganger kommet svært godt ut i kommunens årlige undersøkelser blant beboere og pårørende.

— Vi ønsker å bygge videre på det vi har fått til. Det er ikke et mål for oss å bli størst mulig, men vi ønsker å være et supplement til det offentlige, sa direktør Helle Gjetrang i Diakonhjemmet Omsorg til Aftenposten i forkant av bystyremøtet.

Ville forlenge kommersiell drift

James Stove Lorentzen (H)

I bystyremøtet ble også et forslag fra James Stove Lorentzen (H) behandlet. Han ville at kommunen skulle benytte seg av opsjonen på å forlenge kontrakten med det private selskapet Norlandia i 1+1 år. Han argumenterte med at Oslo kommune vil spare penger på privat drift. Dette skapte en usedvanlig lang debatt i bystyresalen. Men også det forslaget ble nedstemt.

— I debatten vi har hatt den siste tiden har byrådet brukt et argument mot dette om at byrådet ikke vet hva lønningene til sjefene er, men tror noen at beboerne bryr seg om det? De bryr seg om kvalitet, sa Lorentzen fra talerstolen.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) argumenterte for fortsatt privat drift blant annet med at sykehjemmet har jobbet hardt for å gi eldre et godt tilbud, blant annet ved å tilby de eldre cocktail-aftener, pølser og aquevit.

— De har til og med to elsykler for de eldre, sa hun.

Forsvarte kommunal drift

Nasir Ahmed (Ap) mente på sin side at det er viktig at kommunen overtar driften av sykehjem fordi i dag havner kommunale penger i private hender.

— Den største fordelen av å overta driften av Madserud fra Norlandia er at de ansatte får bedre pensjonsrettigheter, mente Ahmed.

Han roste byrådet for regnestykket som viser at det blir dyrere for kommunen å overta sykehjemsdriften på grunn av bedre lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte.

— Byråden har gått grundig til verks og offentliggjort kostnadsoverslag ved eventuell overtagelse av alle de 15 kommersielle sykehjemmene som driftes i Oslo. Det er ærlig, åpent og oppriktig, fortsatte han.

Les også

  1. Det rødgrønne byrådet ble advart om nedbemanning ved sykehjemmene i november

  2. Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem

  3. 5 prosent dyrere hvis kommunen skal drive de kommersielle sykehjemmene

  4. Her er Elna Irene Hansens (98) brev til byrådet

  5. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil