Oslo

Ungdom i familier med dårlig råd: Dobbelt så mange opplever at de er fattige i «rike» bydeler

Flere unge føler seg fattige hvis de bor i «rike» nabolag. – Ungdom forteller at det kan oppleves utrolig brutalt, sier rektor ved Majorstuen skole.

– De fattige barna og ungdommene jeg kjenner, opplever det som utrolig brutalt. Noen føler seg også fattigere enn de faktisk er, fordi spriket til velstående medelever blir større, sier rektor Marianne Stenberg ved Majorstuen skole.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
  • Stine Barstad
    Journalist

– Hvordan er det å ha lite der mange har mye? spør forskerne i en artikkel i siste utgave av Tidsskrift for Ungdomsforskning.

Blant ungdomsskoleelever med lavt materielt ressursnivå hjemme er opplevelsen av å ha dårlig råd mer utbredt hos dem som bor i velstående nabolag. Slik konkluderer forfatterne Ola Melbye Pettersen fra Kompetansesenter Rus i Oslo kommune og Mira Aaboen Sletten ved NOVA, Oslo Met.

Les hele saken med abonnement