Oslo

Thorkildsen skal ikke granskes, men blir anmeldt

Bystyret satte politisk punktum for barnevernssaken hvor Datatilsynet refset byrådet. Men den fornærmede moren vil politianmelde byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Jeg er glad vi legger saken bak oss, men håper vi kan lære av den, sa Inga Marte Thorkildsen (SV) fra talerstolen i bystyret.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Datatilsynet kom tidligere i år med skarp kritikk av Oslo-byrådets administrasjon for håndteringen av taushetsbelagte personopplysninger i en barnevern-sak.

Saken er vurdert av kommunerevisjonen i Oslo og bystyrets kontrollutvalg, som sa seg fornøyd med at rutinene for fremtiden skal forbedres.

Frp var ikke fornøyd, men krevde at saken måtte sendes i retur til kontrollutvalget og granskes ytterligere. Da bystyret spørsmålet onsdag, fikk det bare Frps fire stemmer.

Les også

LES OGSÅ: Ingen enkle løsninger, bare hard innsats – slik vil de stoppe ungdomskriminaliteten i Oslo

Anmelder de ansvarlige, krever erstatning

Den fornærmede moren i saken, som var den som klaget kommunen inn til Datatilsynet, var selv til stede på tilhørerbenken og fulgte bystyredebatten.

– Hva skal vi med lovverk og interne retningslinjer om ikke også politikere følger dem og deres handlinger blir underlagt dem, spør hun.

Hun varsler at hun vil politianmelde Thorkildsen og ansvarlig kommunaldirektør for lovbruddene Datatilsynet påpekte, og hun vil reise et erstatningskrav mot kommunen.

Hun har tidligere forklart at hun opplevde det som krenkede og et stort tillitsbrudd at uvedkommende fikk tilgang til taushetsbelagte opplysninger om henne og sønnen.

Les også

LES OGSÅ: Nå bryter ungdommen med «skikkelighetstrenden» – Sterk økning i hasjbruk og problemadferd

Opposisjonen: – Sterkt kritikkverdig

Selv om den politiske siden av saken ble avsluttet, måtte byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) tåle kritikk under bystyremøtet.

– En rekke lover er brutt i denne saken. Flere av paragrafene som er brutt, åpner for strafferettslige sanksjoner, som sier noe om alvorlighetsgraden, sa Aina Stenersen (Frp) fra talerstolen.

Høyre mener at saken er godt nok belyst og ønsker ikke ytterligere granskning av den.

– Men vi er bekymret for at det er behandlet tre saker på relativt kort tid som alle viser svak håndtering fra Thorkildsen, sa James Stove Lorentzen (H).

Han understreket at lovbruddene er sterkt kritikkverdige.

– Dette er en sak i en rekke av flere, sa Toril Berge Flatabø (V).

Spesielt siktet representantene til den såkalte Bjerke-saken i 2016, som Dagbladet har skrevet mye om. Da fikk Thorkildsen kritikk fra flere hold, blant annet for å ha gått altfor langt inn i en enkeltsak.

Fra de rødgrønne partiene tok varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) ordet.

– Det er en tid for diskusjon og en tid for konklusjon. Saken har vært belyst på flere nivåer og måter. Vi opplever en ymdyk byråd og administrasjon, som følger opp dette på alle punkter, sa hun.

Les også

LES OGSÅ: Hun spår bråk når «bloggerbarna» blir voksne

– Håper vi kan lære av saken

Inga Marte Thorkildsen redegjorde selv om sakskomplekset fra talerstolen.

Saken startet da moren i fjor skrev en kronikk i Aftenposten, rettet personlig til Thorkildsen, hvor moren fortalte om sitt fortvilede møte med barnevernet.

– Innholdet i kronikken var så alvorlig at vi ville kontrollere saken, slik Kommuneloven åpner for. Vi ba ikke om personsensitive opplysninger fra barnevernet i bydelen, men vi har erkjent at vi burde gitt beskjed om at vi ikke hadde behov for det, sa Thorkildsen fra talerstolen.

Thorkildsen kalte saken uheldig, og hun understreket at hun fullt ut stiller seg bak påpekningene til hvordan rutinene for å håndtere personopplysninger må forbedres.

– Jeg er glad kommunerevisjonen ikke finner grunnlag for en konklusjon om generell systemsvikt. Jeg er glad vi legger saken bak oss, men håper vi kan lære av den, sa hun.

Les mer om

  1. Inga Marte Thorkildsen
  2. Taushetsplikt
  3. Bystyret
  4. Oslopolitikken
  5. Oslo