Slik bruker de nettbrett i barnehagen

Hva er en app? – En appelsin, sier Artenisa, Yasir og Sverre og ler så de ligger over bordet. I Søndre Borgen barnehage lærer barna å bruke nettbrett.

Mye latter og stor interesse preger språkopplæringen med nettbrett i Søndre Borgen barnehage i Asker. Sverre (t.v.), Yasir og Artenisa synes det er kjempemoro å bruke appen Puppet Pal.

Fredrik Ekren, mellomleder i Borgensonen barnehager, og pedagogisk leder Alexandra Sverdrup, smittes lett av barnas latter. Det er gøy å jobbe sammen på nettbrett. Sverre tar bilde av Fredrik. Så legger barna bildet inn i programmet Puppet Pal, der mellomleder Fredrik-figuren møter julenissen som nesten krymper og blir borte. Skjønner du at det er gøy, eller? Det er appen Puppet Pal barna som er fra 3 til 6 år, bruker mest. Denne uken jobber de med luft som tema og eventyret om de tre små griser. Barna styrer forskjellige rollefigurer og kan klippe seg selv inn og kommuniserer med hverandre ved å lage eventyr.

– Jeg synes Ipad er nyttig, fordi det ser ut til å fungere for alle barn, sier pedagogisk leder Alexandra Sverdrup. Barna tar bilder, og Alexandra stiller spørsmål som får barna til å sette ord på det de har tatt bilde av.

I appen Book creator lager barna en elektronisk bok. I boken forteller de noe de har opplevd i hverdagen via bilder de tar med nettbrettet. Søndre Borgen barnehage har 56 barn og 4 nettbrett. Ikke alle avdelingene benytter nettbrett like systematisk.– Vi ser at nettbrettet inspirerer og vekker nysgjerrigheten hos barna på en ny måte. Dette spiller vi videre på. Barna lærer å snakke i en gruppe eller stå og vise hva de har laget, som de også må i skolen senere. Nettbrett kan bli et godt verktøy i språkutviklingen. Samtidig anser vi barnas morsmål som en viktig støtte i innlæringen av norsk, sier Fredrik Ekren. Nettbrettet danker ikke ut tradisjonelle læringsmidler som figurer og gjenstander som barnehager har brukt i årevis. Nettbrett skal brukes i tillegg til andre læringsverktøy. Det gir oss også bedre muligheter til å la barna beskrive sin egen hverdag. Det lærer vi voksne mye av som vi kan bruke videre i det daglige samværet med barna, sier Ekren.

Bygger nettverk

Prosjektet Ilek, som Søndre Borgen barnehage er med i, støttes av Nordplus, Nordiske Språkprogram. De ønsker å støtte språkforståelsen i Norden og øke interessen for nordiske kulturer, språk og livsvilkår. Asker kommune fikk en henvendelse fra Garðabær kommune på Island. De har ansvar for å koordinere prosjektet. Søndre Borgen ble plukket ut gjennom loddtrekning i regi av Asker kommune. Det nordiske samarbeidsprosjektet foregår fra 2013 og til 2015, så barnehagebarna har allerede fått nettbrettet i fingertuppene.

– Målet med prosjektet er blant annet å bygge faglige nettverk gjennom bruk av nettbrett. Vi har sett hvordan andre nordiske land bruker nettbrett som verktøy og testet ut applikasjoner i workshops. Vi har først og fremst valgt Book Creator og Puppet Pal. Vi ser at de fungerer i barnehagen hos oss. Selv om barn er veldig opptatt av nettbrett, må kravet være god kvalitet. Barn lærer på forskjellige måter. Vi er oppmerksomme på det når vi introduserer nettbrettet. For å oppnå suksess med nettbrett i barnehagen må man kvalitetssikre applikasjoner og ha voksne som deltar aktiv, sier Fredrik Ekren.

Alltid voksne

– Lærer dere barna nettvett?

– På Ipaden kjenner barna igjen logoen på apper. De vet stort sett hvordan de skal navigere seg frem til disse og i innholdet i appene, eller så er vår erfaring at de skjønner dette raskt. Utover veiledning i de enkelte appene lærer ikke vi barna å bruke internett på en systematisk måte. De går ikke på egen hånd inn på internett via Ipaden, sier Alexandra Sverdrup.