Oslo

Vil ha designarbeidsplasser ut av Oslo

Næringskomiteen på Stortinget ønsker å flytte deler av Doga ut av Oslo.

Ruth Grung sitter i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

I neste års statsbudsjett fikk Design og Arkitektur (Doga) 70 millioner kroner i tilskudd fra Næringsdepartementet. Dette var 1,6 mill. kroner mindre enn året før.

I tildelingsbrevet fulgte det samtidig med en tilleggsmerknad fra næringskomiteen på Stortinget, hvor en enstemmig komite ber regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig å ha alle stillingene som i dag ligger under Doga, lokalisert i Oslo. Ruth Grung (Ap) i næringskomiteen forventer at regjeringen vil bruke de 50 stillingene ved Doga til å styrke sterke regionale fagmiljø innenfor design.

  • LES OGSÅ: Konflikter ved DogA koster dyrt

– Dette er en marsjordre til næringsministeren og et klart styringssignal fra Stortinget til regjeringen om å ta grep for at nasjonale design og arkitekturmidler blir brukt til å styrke alle bransjer over hele landet, sier Grung til Aftenposten.

Rett tid

Doga ble i 2014 resultatet av en fusjon mellom Norsk Form og Norsk Designråd

Både Bergen, Tromsø, Stavanger og Kirkenes har nå etablert sterke designmiljøer med høy nasjonal relevans. Næringskomiteen mener det derfor er naturlig å styrke disse miljøene med arbeidsplasser fra Doga i Oslo.

– Doga har siden sammenslåingen ikke klart å støtte oppunder at de skal være en aktør for hele landet. Det å ha ulike miljøer rundt i landet, med ulike styrkeforhold, vil bidra til å bygge en nasjonal politikk på området, sier Grung.

Ved årsskiftet slutter Trude Gomnæs Ugelstad som administrerende direktør ved Doga. Ruth Grung i næringskomiteen mener det er en gyllen anlending til å se på organiseringen av stiftelsen.

Viser til Bergen

Hun representerer Hordaland på Stortinget og viser naturlig nok til Design Region Bergen.

– De har etablert et helt nytt tverrfaglig utdanningsprogram, med vekt på tjeneste- og brukerorientert design og innovasjon. De har samtidig pågående konkrete nærings- og samfunnsprosjekter innen maritim, helse og bygg, blant annet i samarbeid med Statsbygg, sier Grung.

Monica Hannestad, direktør i Design Region Bergen mener Doga ikke har klart å yte noen nasjonal relevans siden sammenslåingen.

– Design Region Bergen ble opprettet som et motsvar mot Dogas manglende aktivitet i resten av landet. Vi har forsøkt å få til et samarbeid om en nasjonal aktivitet, uten å lykkes, sier Hannestad.

Gir ros

Hun roser nåværende administrerende direktør ved Doga, Trude Gomnæs Ugelstad, for å ha vist vilje til å komme dem i møte.

– Hun har sett verdien av dette, men nå slutter hun. Det hjelper ikke oss når dette knyttes til person, og ikke en strategi, sier Hannestad.

Hun viser til at det er tredje året på rad at næringskomiteen legger ved en merknad om at designsatsingen på Doga må spres utover hele landet.

– Men det er første gang de er så konkret at det handler om å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, sier hun.

Selv har hun lenge ment at det har vært en akilleshel for Doga at de ikke har en nasjonal strategi for hvordan Doga kan legge til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet.

– Doga trekker seg stadig lenger vekk fra selve næringen, sier hun.

Opp til Doga selv

Statssekretær Dilek Ayhan (H) har følgende kommentar til merknaden fra komiteen;

– Vi vil selvsagt følge opp stortingets anmodning, men Doga er en privat stiftelse med et eget styre. Det er ikke departementet som styrer stiftelsen eller hvor stiftelsen velger å ha sine ansatte, sier Ayhan.

Han understreker at styret ved Doga er i ferd med utarbeid en ny strategi, som han ser frem til å få presentert nærmere.

– Vi vil på bakgrunn av strategien videreføre dialogen om Dogas prioriteringer og måloppnåelse og hvordan Doga jobber for å fremme verdiskapende bruk av design- og arkitektur i hele landet, sier han.

Tor Inge Hjemdal, som fra nyttår overtar som konstituert administrerende direktør på DogA, viser til at de allerede har en omfattende nasjonal aktivitet.

Tor Inge Hjemdal overtar fra nyttår som konstituert administrerende direktør ved Design og Arkitektur Norge.

– Doga har allerede en omfattende nasjonal aktivitet, gjennom ulike programmer, prosjekter og aktiviteter. Vi arbeider med ulike pilotprogrammer og arrangementer i blant annet Tromsø, Bodø, Bergen, Arendal, Træna, Lærdal, Fredrikstad, Risør, Trondheim, Haugesund, Vardø, Stavanger for å nevne noen. Dette gjelder programmene som eks. Arkitektur ut i verden, Levende lokaler (som eksempelvis har 25 ulike kommuner i sitt nettverk), DIP, Innovasjon for alle, Stimuleringsordningen og Folketråkk, sier Hjemdal. I tillegg vise rhan til samarbeid med ulike næringsklynger og arenaer, forskningsprosjekter med mer. Disse er spredt over hele landet.

Mindre i Oslo

– Samtidig så samarbeider vi med en rekke nasjonale aktører, ulike departementer og direktorater, samt ulike nasjonale bransjeorganisasjoner som gjør at vi også er tilstede nasjonalt. Her bygger vi stadig nye relasjoner, sier han.

Han understreker samtidig at Doga har en mindre programaktivitet i Oslo.

– Vi har en del arrangementer som følge av arenaen vi besitter. I forhold til arrangementer i Oslo så bruker ulike verktøy for å dele kunnskap nasjonalt. For eksempel filmer/streamer vi alle arrangementene våre for å dele med resten av landet samt at vi kommuniserer på andre måter, sier han.

Han mener likevel at deres nasjonale tilstedeværelse og relevans kan videreutvikles.

– Vi har et samarbeide med ulike interesse og fagorganisasjoner, men også mange andre. Men vil fremover se på hvordan dette kan struktureres, videreutvikles og tydeliggjøres ytterligere. Vi ser at mange av dem gjør mye som gir god effekt og som er i tråd med vårt mandat der det er fornuftig med ytterligere samarbeid. Konkret eksempel her er videreutvikling av klyngen «Human Innovation» til Design region Bergen der det er naturlig med et samarbeid, sier Hjemdal.

Les mer om

  1. DogA
  2. Arkitektur
  3. Ruth Grung