Fornebubanen får 391 millioner

Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent i 2019. Fornebubanen får 391 millioner kroner.

Slik kan et av stasjonsområdene på Fornebu bli i fremtiden. Illustrasjonen er et av forslagene i en pågående arkitektkonkurranse.

– Det er kjempeviktig for Oslo og Akershus å ta unna trafikken til Fornebu på en god måte. Fornebubanen vil også frigjøre mye busskapasitet i Oslo. Når banen åpner, blir det ikke behov for så mange bussavganger til Fornebu, sier klima – og miljøminister Ola Elvestuen (V).

 Klima – og miljøminister Ola Elvestuen (V) kan skryte av at Regjeringen vil øke bevilgningen til kollektiv- og sykkelsatsing med 45 prosent i neste års budsjett.

– Et godt transporttilbud til og fra Fornebu er helt avgjørende for å bedre kollektivtilbudet i Oslo og få flere til å reise kollektivt, sier Elvestuen.

Staten har forpliktet seg til å ta halvparten av regningen i de store kollektivprosjektene i de fire største byområdene som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale. Dette gjelder blant annet Bybanen i Bergen og Fornebubanen i osloregionen.

Når det gjelder Fornebubanen, så viser et foreløpig estimat at prisen kan komme opp i 12–13 milliarder kroner. Mens staten betaler 50 prosent, vil resten bli betalt gjennom bompenger og av Ruter.

– Det er fint at Regjeringen følger opp sin del av avtalen med penger til bygging av Fornebubanen. I Oslo-budsjettet setter vi av tilsammen 852 millioner til prosjektet i 2019. Etter flere tiår med planlegging har dette byrådet sørget for at Fornebubanen snart er klar til byggestart. Det kommer til å bli et stort løft for de kollektivreisende i regionen, sier Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Pengene fra staten vil komme gradvis de neste årene, i samsvar med fremdriften av prosjektet.

Her er traseen til Fornebubanen som vil gå fra Majorstuen til Fornebu. Byrådet har tidligere sagt til Aftenposten at de jobber for å få banen ferdig i 2024.

Øker med 45 prosent

I statsbudsjettet som blir lagt frem 8. oktober, foreslår Regjeringen å øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Dermed blir potten i 2019 hele 3,7 milliarder kroner. Pengene skal fordeles mellom ni byer som er omfattet av ordningen med byvekstavtaler eller bymiljøavtaler.

660 millioner kroner skal blant annet gå til utbygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.

Slik kan en av de nye stasjonene på Fornebubanen komme til å se ut. Illustrasjonen er et av forslagene i en pågående arkitektkonkurranse.

– Staten må også bidra for å oppnå målet om et godt sykkelveinett. Dette er viktig for å oppnå nullvekstmålet, sier Ola Elvestuen.

Nullvekstmålet innebærer at kollektivtrafikk, gåing og sykling må ta veksten i persontransporten i de større byområdene.

– Hvordan var det å forhandle om dette internt i Regjeringen?

– Dette er en satsing som Regjeringen står sammen om. Vi vil videreføre denne satsingen fremover, svarer Elvestuen.

Er dette en av de nye stasjonene på Fornebu? Illustrasjonen er et av forslagene i en pågående arkitektkonkurranse.

Jobber for byggestart i 2020

I disse dager er det 20 år siden hovedflyplassen flyttet fra Fornebu til Gardermoen. Omtrent like lenge har politikerne snakket om banen til Fornebu.

 Irene Måsøval er direktør i Fornebubanen. Etaten ble opprettet i 2017.

I 2017 etablerte Oslo kommune og Akershus fylkeskommune en egen etat, Fornebubanen, som har ansvaret for byggingen.

– Vi har ferdigstilt forprosjektet og styringsdokumentet. Disse skal legges frem for byrådsavdelingen og Akershus fylkeskommune i begynnelsen av oktober. Deretter skal disse kvalitetssikres eksternt, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Etter planen blir saken lagt frem for politikerne i første halvdel av 2019. De skal ta den endelige avgjørelsen både med tanke på pris og fremdrift.

Først etter at dette er gjort kan etaten offentliggjøre endelig budsjett og fremdrift for banen.

– Vi har hele tiden sagt at vi ser for oss en byggestart i 2020, men vi vil sette i gang med en del forarbeider i 2019, sier Måsøval.

Den nye banen skal gå gjennom via Skøyen. Slik kan fremtidens stasjon se ut. Illustrasjonen er et av forslagene i en pågående arkitektkonkurransen.

– Byrådet har tidligere sagt at målet er å ferdigstille banen i 2024. Vil dere klare det?

– Vi vil ikke gå ut med endelig ferdigstillelsesdato før forprosjektet er kvalitetssikret, men i reguleringen er det anslått at byggeperioden vil vare i fire-fem år.