Oslo

Her føler Oslo-syklistene seg utrygge

Bare et mindretall av syklistene føler at Oslo er en god by å sykle i, og kvinnene er reddest. – Syklistene må i større grad skilles fra biler og kollektivtrafikk, mener forsker.

Bildet er Dronning Eufemias gate i Bjørvika, tatt i 2014. Foto: Rolf Øhman

  • Astrid Løken
    journalist

71 prosent av syklistene peker på konkrete områder der de mener det er farlig å sykle i Oslo.

Det viser en ny undersøkelse gjort av Transportøkonomisk Institutt.

Les hele saken med abonnement