Oslo

Smestad-familier vil presse frem juridiske svar fra kommunen

Mer enn 30 familier på Smestad i Oslo varsler gruppesøksmål for å bevare småhusområdet sitt.

Harald Hodt og Marianne Storhaug har i flere år arbeidet for å stanse planene for Smestad. Planene vil føre til at dagens boområde blir totalforandret, at mange hus rives, og at mange av dagens beboere forsvinner, mener de to.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Ble konsekvensene utredet godt nok da småhusområdet på Smestad ble utpekt som fremtidig utviklingsområde for storstilt boligbygging?

Nei, mener en stor gruppe beboere. De har sendt et prosessvarsel, som er første skritt mot et eventuelt søksmål for å få kjent den såkalte arealdelen i kommuneplanen ugyldig.

Det var bystyret i Oslo og det daværende borgerlige byrådet som i 2015 pekte ut Smestad for utbygging.

I første omgang ønsker beboerne skikkelige juridiske svar på spørsmålene sine. Det opplever de ikke å ha fått hittil, forklarer Harald Hodt og Marianne Storhaug, som representerer den lokale aksjonsgruppen «Bevar Smestad».

Hittil har mer enn 30 husstander i området sluttet seg til det potensielle søksmålet, skriver lokalavisen Akersposten, som først omtalte saken.

– Prosessvarselet er et forsøk på å få en dialog med byrådet. Vi opplever at svarene som vi har fått hittil, har vært ulne og unnvikende. Men med dette forpliktes kommunen til å komme med et klart svar, sier Harald Hodt til Aftenposten.

Les også

LES OGSÅ: Eksperter er forskrekket over dårlige planløsninger i nye boligbygg

Håper på minnelig løsning

I området der huset hans står, har kommunen foreslått å tillate en seks etasjers boligblokk i stedet.

Det illustrerer poenget hans. Siden følgene av bystyrets vedtak for området er så store, burde konsekvensutredningen kommet først, mener han. I stedet gjøres den nå i reguleringsprosessen etter at vedtaket er fattet. Hittil i prosessen er det kommet inn et tresifret antall kritiske høringssvar til kommunen.

Dette er bolig- og næringsområdene på dagens Smestad som Plan- og bygningsetaten pr. nå foreslår å transformere: Jo sterkere farge, desto større bebyggelse. Sammenlignet med de innledende tankene er områdene blitt noe innskrenket.

– Når vi får et svar fra kommunen, må vi vurdere argumentasjonen deres. Men nå tvinges byrådet til å svare juridisk og involvere kommuneadvokaten. Vi kan ikke nekte kommunen å drive byutvikling, men det må gjøres forsvarlig, sier Hodt.

– Så håper vi selvsagt at saken kan bli løst på en annen måte, legger han til.

Les også

KOMMENTAR: «Politikerne bruker for mye penger på vei og bane», skriver Andreas Slettholm

Andre beboere: – For sent å snu

Til høsten er det valg, og de borgerlige partiene har skiftet standpunkt og varslet at de nå ønsker å reversere vedtaket om Smestad i kommuneplanen.

Men det er steile fronter lokalt. Søndag skrev Aftenposten om en annen gruppe beboere på Smestad som alle bor i de to kvartalene nærmest T-banestasjonen, der den mest omfattende utbyggingen er planlagt. De er svært misfornøyde med at det kan bli omkamp.

Smestad-beboerne (f.v.) Haakon Thorsen, Dag Solberg, Per Anker-Nilssen, Ina Heidenreich, Nicolai Heidenreich, Eivind Bøe Johannessen og Per Heyeraas ønsker utbyggerne velkommen til villastrøket.

I deres kvartaler er mange eiendommer allerede kjøpt opp av utbyggere. De frykter konsekvensen av at planene legges på is. Riktignok vil utbyggerne da måtte bygge vesentlig mindre, men det betyr ikke at de trekker seg ut, påpekte de.

– Alternativet til at det legges en helhetlig plan, er at det bygges ut klattvis og uten mål og mening, og uten at området tilføres nye verdier, sa Dag Solberg, som har bodd mer enn 40 år på Smestad.

Les også

LES OGSÅ: Konflikt på borgerlig side – Frp går ikke i byråd uten billigere bomring

Kommunen avviser kritikken

I Plan- og bygningsetaten avviser de at konsekvensutredningen var for dårlig.

– Kommunen kommer til å bestride at kommuneplanens arealdel er ugyldig. Etter kommunens syn er planen tilstrekkelig konsekvensutredet. Kommunen vil besvare prosessvarselet innen kort tid, sier direktør Ellen de Vibe i etaten.

Tidligere har etaten argumentert med at kommuneplanen er en overordnet plan og dermed ikke det rette stedet for detaljvurderinger rundt konkrete utbyggingstiltak. Det hører først hjemme når den faktiske reguleringsplanen for et område lages, ifølge etaten.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) overlater til etaten, som fagmyndighet, å uttale seg om prosessvarselet. Men den politiske situasjonen kommenterer hun slik:

– Det er beklagelig at opposisjonen fortsetter å spre usikkerhet omkring prosessen for en stedstilpasset utvikling av Smestad, ved å stemme mot utvikling her i behandlingen av ny kommuneplan. Innbyggerne fortjener forutsigbarhet.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslopolitikken
  3. Bystyret
  4. Oslo