Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

Politiet i Oslo drukner i saker. I en fersk tilsynsrapport skriver statsadvokaten at voldtektssaker med kjent gjerningsmann blir satt på vent.

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, bekrefter at det er ressursproblemer i politiet.

«I mange av voldtektssakene som blir liggende i påvente av kapasitet, er det kjent gjerningsmann, og det er ofte kun få etterforskningsskritt som gjenstår. I flere av denne type saker som ble anmeldt høsten 2017, er det ikke gjennomført etterforskning eller det er kun gjennomført få etterforskningsskritt».

Det er ett av flere forhold statsadvokaten tar opp med politimesteren i Oslo i en fersk tilsynsrapport som Klassekampen har fått innsyn i.

Statsadvokaten gjennomførte i februar i år et omfattende tilsyn med Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE). Det er seksjonen i Oslo politidistrikt som etterforsker drap, alvorlige volds- og seksuallovbrudd, mistenkelige dødsfall, organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Store ressursproblemer

«Enheten ble bedt om en redegjørelse for om det er samsvar mellom kapasitet og en forsvarlig behandling av straffesakene. Svaret er at det ikke er samsvar mellom kapasitet og forsvarlig behandling av straffesakene», heter det i inspeksjonsrapporten.

Sjef for FEE, Grete Lien Metlid, bekrefter overfor avisen at det er store ressursproblemer, og at hun kjenner seg igjen i bildet statsadvokaten tegner i rapporten.

Hun erkjenner også at lang saksbehandlingstid er et problem. Prioritering av hasteoppgaver, alvorlige hendelser og frister i forbindelse tilrettelagte avhør legger beslag på kapasiteten til politiet.

Økning i seksuallovbrudd

Metlid mener likevel at politireformen ikke har skylden.

– Vi har fått en stor ny enhet som skal gi nettopp mer enhetlig praksis, men vi må gi det litt tid, sier Metlid til Klassekampen.

Hun understreker at det er gjort flere forbedringer, og varsler at de skal ansette flere.

– Vi har sett en økning i seksuallovbrudd og derfor har dette feltet blitt presset. Seksjonen har også hatt problemer med å tiltrekke seg erfarne etterforskere, sier Metlid.

FEE er en ny enhet med 450 ansatte, som er organisert i ni seksjoner med underliggende spesialavsnitt.