Oslo

Jørn Mortensen: "Kunstnere bør tilføre samfunnet noe annet enn andre kan gjøre"

Den nye rektoren vil gjøre Kunsthøgskolen i Oslo mer synlig i bybildet. På kveldstid morer han seg med The Penthouse Playboys.

Jørn Mortensen tiltrer som ny rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo 1. august.
  • Edel Bakkemoen
    Edel Bakkemoen
    Journalist
Tim Wendelboe på Grünerløkka har brenneri, skole, bar og oppsøkes av kaffekjennere fra nær og fjern.
Svart kaffe servert i kanne, med et glass vann til.

— Hva er den største utfordringen for deg som ny rektor?

— Å passe på at kunsthøyskolen fortsetter å være et interessant laboratorium for kunstneriske undersøkelser og utdanning.

- Hva synes du om den varslede akademiseringen av kunsthøyskolene i Norge - med mer teori og kunstfaglig forskning?

— Teori og forskning er ikke det samme. Forskning er det mange kunstnere som driver med. Det er viktig at den er basert på kunstnerisk praksis, ikke teori. Forskning behøver ikke bety akademisering, men bør bety refleksjon og kritisk holdning.

Tim Wendelboe på Grünerløkka har brenneri, skole, bar og oppsøkes av kaffekjennere fra nær og fjern.

— Hva mener du om fusjonsplanen med Arkitekt- og designhøgskolen og Norges musikkhøgskole?- Det er en forhastet konklusjon. Kunsthøyskolen er allerede en sammenslått organisasjon, som begynner å komme ut av den krevende, tunge prosessen. Avgående rektor har gjort en kjempeinnsats for å skape ro internt. Nå ser vi ansporinger til interessante effekter av å romme så ulike fag. Dette må ikke forringes av en ny, påført prosess. Vi har et fruktbart samarbeid med disse skolene.

- Hvilke ansporinger ser dere?

— Større nysgjerrighet mellom de fagområder som allerede finnes her. Vi har for eksempel nå et samarbeid mellom scenefag og kunstfag som er unikt.

- Fungerer lokalene i den tidligere seilduksfabrikken på Grünerløkka for formålet?

— Det er alltids noe man har lyst til å forbedre, men i forhold til sammenlignbare institusjoner har vi fantastiske lokaler.

- Hva har du lagt mest vekt på som dekan på Kunstfag?

— Jeg har vært opptatt av utvikle en egen identitet for min avdeling, og endret navnet til Kunst og håndverk for å vise de historiske røtter og hvilken relevans avdelingen har i den kontemporære kunstvirkelighet. Jeg har lagt vekt på materialforståelse. Jeg har laget et masterprogram om kunst i det offentlige rom.

Svart kaffe servert i kanne, med et glass vann til.

— Hva vil du, som rektor, at skolen skal gi studentene?- De beste forutsetninger for å kunne arbeide som kunstnere; tenke og skape annerledes enn studenter fra andre utdannelsesinstitusjoner. Kunstnere bør tilføre samfunnet noe annet enn andre kan gjøre.

- Du sier dermed klart at kunstnere har et samfunnsoppdrag?

— Ja. De får midler fra fellesskapet for å gjøre dette. Skolens oppdrag er å drive opplæring, forskning og formidling. Nå i eksamentiden åpner vi skolen for eksterne tilskuere.

- Angående kunst i det offentlige rom, hva synes du om Jernbanetorget akkurat nå?

— Det er et kaotisk byrom med forskjellige uttrykk. Plassen er Oslo i komprimert form. Uensartet. Slik sett passer Gulliksens omstridte skulptur perfekt inn.