Oslo

Oslo legger ned flere sykehjem - 120 plasser forsvinner

For Ann-Mari Meland (84) er det uaktuelt å flytte på sykehjem. At mange eldre er som henne, er blant grunnene til at eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen vil legge ned flere sykehjem.

Ann-Mari Meland får hjelp av hjemmesykepleier Anita Skar Vik, mens eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ser på. 84-åringen bor i en såkalt omsorg pluss-bolig. Hun får faste besøk fra hjemmetjenesten, men boligene har også døgnbemanning tilknyttet. Så hun kan trykke på en alarm hvis det er krise.
 • Christian Sørgjerd
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

– Ånei, erru gæærn! Kan jeg gå ut når jeg vil der? Ta meg en drink når jeg vil? Jøsses! Det kunne jeg aldri tenkt meg.

Det utbryter Ann-Mari Meland når Aftenposten spør om hun kunne tenke seg å bo på sykehjem i fremtiden. I dag bor hun i en såkalt Omsorg pluss-bolig på Ensjø.

På stuebordet foran henne ligger et nettbrett, som hun ennå ikke er blitt kurset i å bruke. Det kan bli 84-åringens hovedkontaktpunkt med kommunens hjemmetjeneste. Flere hjelpemidler - termometer, pilleskrin og blodtrykksmåler er tilgjengelig for dem som trenger det - og sender informasjon til hjemmetjenesten via nettbrettet.

De 62 omsorg pluss-boligene på Ensjø var de første i sitt slag i Oslo da de åpnet i 2010. Siden er det kommet flere hundre andre. Det er bred politisk enighet om satsningen. Men en konsekvens er at færre eldre flytter på sykehjem. I tillegg faller antallet eldre over 80 år i Oslo, ifølge kommunens prognoser. Slik vil det fortsette til 2025. Det bidrar ytterligere.

For dem som derimot ønsker seg til sykehjem, har eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) et tydelig løfte.

– Det blir ikke vanskeligere å få plass fremover. Vi har ledige sykehjemsplasser i dag, og vi vil ha det også i fremtiden. Så ingen trenger å bli redde, sier hun.

Les også

Nye tall: Eldre i Oslo får stadig mindre praktisk hjelp hjemme

Disse sykehjemmene rammes

Eldrebyråden har lagt frem en helhetlig plan for reduksjonen i langtidsplasser. Flere sykehjem berøres.

 • Furuset: Én avdeling (29 plasser) legges ned.
 • St. Halvardshjemmet: Legges helt ned (60 plasser). Drives av Bymisjonen.
 • Norabakken: Legges helt ned (12 plasser). Drives av Unicare.
 • Solvang: Langtidsplassene blir ikke gjenopprettet (20+ plasser).
 • Lille Tøyen: Ingen plasser forsvinner, men sykehjemmet legges ned. Ansatte og beboere flyttes til Furuset.

Kommunen har tatt utgangspunkt i hvor bygningsmassen er i dårligst stand. Lille Tøyen var for eksempel uansett planlagt avviklet til neste år. (Her skal det i stedet bygges en såkalt demens-landsby).

Beboere som rammes, får plass andre steder. De kan deretter søke seg dit de ønsker, på ordinært vis. Ansatte får tilbud om jobb ved andre sykehjem eller i andre deler av kommunen.

– Jeg håper at det ikke blir nødvendig å ta slike dramatiske grep i fremtiden. Jeg ser etter bedre måter å organisere dette på. Jeg vil at vi skal lage en plan som kan gi forutsigbarhet og gjøre at folk lengre tid i forveien kan vite hva vi planlegger, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Dette er dramatisk for dem som må flytte?

– Ja, og det gjør vondt. Jeg skulle ønske at vi hadde flere valgmuligheter, at vi hadde penger til å la ting gå sin gang og avvikle plassene gradvis. Samtidig er det heller ikke bare-bare å skulle ha blitt boende et sted midt oppe i en stor omstillingsprosess, som ville vært alternativet.

Les også

5 prosent dyrere hvis Oslo skal drive kommersielle sykehjem selv

Derfor skjer kuttene

De siste årene har det vært en jevn nedgang i antall beboere på sykehjem i Oslo.

 • I mai 2014 var det 3969 langtidsbeboere.
 • I mai 2015 var det 3928 langtidsboere.
 • I mai 2016 var det 3833 langtidsbeboere.

Fallet vil fortsette gjennom sommeren og utover høsten i år, ifølge Sykehjemsetatens prognoser. Men bak den beskjedne nedgangen ligger dramatiske tall. Sykehjemsetaten styrer mot et underskudd på opp mot 80 millioner kroner i år hvis ikke noe gjøres.

Forklaringen er enkel - men teknisk:

I fjor ble finansieringsordningen lagt om. Bydelene kjøper nå inn plasser av kommunen sentralt. Når færre personer flytter på sykehjem, betyr det at plasser står tomme. Regningen for de tomme plassene er det Sykehjemsetaten selv som må ta.

Eldrebyråden viser til at de i realiteten har to alternativer:

 • Enten «ostehøvelkutt» ved mange sykehjem, som vile gått utover kvaliteten.
 • Eller å redusere antall plasser totalt, slik at færre plasser står ledige.
Les også

Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem

Spør hva som ligger bak tallene

Aina Stenersen (Frp)

Aina Stenersen, leder i Oslo Frp, reagerer på byrådens virkelighetsbeskrivelse.

– Vi blir kontaktet av pårørende om at bydelsøkonomien
er så dårlig at søknader avslås. De forteller at eldre som burde ha fått plass, ikke får, sier hun.

Hun stiller også spørsmål ved at kuttene legges frem først nå: Én uke etter at bystyret var ferdig for halvåret, rett før ferieavviklingen.

– Thorkildsen har kritisert at Sykehjemsetaten har for lite penger og skylder på budsjettet som det forrige byrådet la opp til. Men hvis de skal redusere antall plasser, hvorfor trenger de samtidig mer penger? Det henger ikke sammen, sier Stenersen.

Les også

Oslo kommune tar over Madserud sykehjem, ideelle får ikke slippe til

– De fleste bor hjemme

Denne runden med reduksjoner og kutt ved sykehjem er ikke den første i Inga marte Torkildsens korte tid som byråd. Tidligere i år ble to andre avdelinger ved Furuset (58 plasser) nedlagt. Og da det i mars ble kjent at byrådet hadde bedt flere kommersielle sykehjem kutte i budsjettene, ble det rabalder.

– Vi har mange sykehjemsplasser, men for dårlig bemanning. I hjemmetjenesten er antall timer som tildeles den enkelte, ofte lavt. Det er mangel på kompetente folk. De siste fire årene har bydelenes budsjetter blitt kuttet, som har gått utover de berørte, sier Thorkildsen.

– I hvilken grad skyldes nedgangen i antall beboere på sykehjem at bydelene er for strenge med å innvilge plass?

– Det skjer helt sikkert i blant, og det en viktig årsak til at vi styrker bydelenes økonomi. Samtidig kan det gå begge veier. Mange bydeler er oppgitt over mangel på kunnskap hos sykehus og fastleger om hvilke andre tilbud som finnes.

Hun ønsker å vri ressursbruken over fra sykehjemmene til hjemmetjenesten og andre dagtilbud.

– De fleste bor hjemme. Det er de færreste som skal på sykehjem, sier hun.

Les også

Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

Rigmor Strande (67) viser eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen hvordan hun selv måler blodtrykk og temperatur. Ny teknologi har gjort henne mer selvhjulpen i hverdagen.

Måler selv blodtrykk og temperatur

På Kampen, en halv kilometer unna omsorg pluss-boligene på Ensjø, bor Rigmor Strande (67).

Hun har kols, en lungesykdom som hindrer luftstrømmen gjennom luftveiene. Før var hun ofte innlagt i noen uker om gangen. Når det ble vanskelig å puste, kom angsten og hun trengte hjelp.

Også Strande bor i en omsorg pluss-leilighet. De 91 boligene der sto ferdige i 2012. Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen er med hjemmetjenesten på besøk til henne. 67-åringen tar selv blodprøver og måler temperaturen sin. Resultatene sendes via et nettbrett til hjemmetjenesten.

– Jeg følger med selv og ser at det går bra. Jeg har en helt annen ro enn tidligere, sier Strande.

– Dette har endret livet mitt. Om jeg ikke bodde her ville jeg søkt plass på et sykehjem, men jeg passer ikke der. Der får jeg ikke vært meg selv, legger hun til.

Les også

 1. Oslo kommune kutter avtalen med privat helseselskap

 2. Det rødgrønne byrådet ble advart om nedbemanning ved sykehjemmene i november

 3. Vil bruke færre vikarbyråer på sykehjemmene

Les mer om

 1. Inga Marte Thorkildsen
 2. Eldreomsorg
 3. Oslo
 4. Bystyret