Oslofjorden er innvadert av en velsmakende og uønsket innvandrer

Den er god å spise, vond å tråkke på og bestanden øker voldsomt. Miljøvernministeren oppfordrer oss til å plukke stillehavsøsters, gjerne med begge hender, men pass på før du spiser den.

Ut me'n! Stillehavsøstersen er velsmakende og verdifull, men hører ikke hjemme i våre farvann. Det vet den ikke. Derfor lanserer departementet en handlingsplan mot den.

En ny, uønsket og svartelistet innvandrer er i ferd med å ta kontrollen over fjæresteinene våre.

Mildere klima og varmere vann har gjort at stillehavsøstersen har kommet hit, og funnet seg vel til rette. Sjøtemperaturen er allerede i dag høy nok til at vi kan få gyting av stillehavsøsters så langt nord som til Lofoten.

Øker voldsomt

Ekspertene sier det slik: stillehavsøstersen har et enormt reproduksjonspotensiale.

Og det har de rett i, den kan sende opptil et par hundre millioner egg ut i havet. Om for eksempel én promille vokser opp, så blir det 200.000 nye østers. Om ett år er de kjønnsmodne, og halvparten av dem sender nye titalls millioner egg.

Det blir fort mange østers.

Slik kan det bli. Bildet er fra en et østersrev i Tyskland. Her er det ikke lett å bade, og kanskje heller ikke å være blåskjell.

Øker enormt

Havforskningsinstituttet har fulgt utviklingen på et felt på Tromlingene utenfor Arendal som illustrerer invasjonen.

Der fant de 0,3 østers per kvadratmeter i 2011. I fjor, fire år senere, var bestanden hundre og tyve ganger så stor; 35,7 per kvadratmeter.

– Mange steder blir det svære bestander, i utlandet er det mange eksempler på østersrev, sier seniorforsker Stein Mortensen ved
Havforskningsinstituttet.

– Hvor dramatisk er denne invasjonen?

Forsker for å få mer kunnskap

– Det vet vi ennå ikke, men vi forsker og forsøker å finne ut mer om hva som skjer og hvilke konsekvenser stillehavsøstersen har på økosystemet. Noen steder har det skjedd mye på kort tid. Ett og annet skjell er neppe noe problem, men store bestander kan bli et problem fordi stillehavsøstersen konkurrerer om både plass og føde fra arter som naturlig hører hjemme i våre farvann, som flatøsters og blåskjell, sier Mortensen.

Finnes flere steder i Oslofjorden

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ingen fullstendig kartlegging av hvor østersen befinner seg, men i prinsippet er den over alt i Oslofjorden.

– Vi vi får stadig meldinger om funn av østers forskjellige steder i jorden. Jeg var nylig på Sollerudstranda, helt innerst i fjorden, og der var det mengder av bittesmå østers som hadde limt seg fast til skjell og steiner, sier seniorrådgiver Catrine Curle ved miljøavdelingen.

Hun oppfordrer alle til å plukke så mange skjell som mulig.

Miljøvernministeren oppfordrer til østersdugnad

Miljøvernministeren er helt enig:

– En handlingsplan på drøyt 50 sider er nå klar. Som et helt umiddelbart tiltak, mens vi blant annet jobber for å samle inn mer kunnskap, oppfordrer vi folk til å plukke så mye østers de bare klarer. Det er til og med mulig å søke støtte fra tilskuddsordningen for bekjempelse av fremmed arter, sier klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H).

– Men vi klarer ikke å plukke det som kanskje er milliarder
av østers?

– Inntil videre er det plukking som gjelder, men vi kan ikke vinne denne kampen bare ved å plukke for hånd. Vi kan drive oppholdende strid og senke inntrengerens tempo og begrense spredningen, og vi kan velge ut spesielle, begrensede områder som badeplasser, store blåsskjellforekomster og vernede områder hvor vi kan plukke ekstra godt og holde den i sjakk, sier Helgesen.

Er en delikatesse, men kan være giftig

Det høres ut som et luksusproblem når fjæresteinene blir oversvømt av kostbare delikatesser.

– Østersen er en uønsket art som kan være en trussel mot økosystemet, sånn sett er den et problem. Samtidig er den en kostbar delikatesse. Men den kan også være giftig og farlig. Derfor oppfordres folk til å være forsiktige og ikke spise østers som ikke er sjekket og godkjent, sier statsråd Helgesen.

Havets delikatesser: Stillehavsøsters (fra v.), flatøsters og blåskjell.

Mattilsynet er skeptisk til østersdugnad

Stillehavsøsters egner seg godt både på grill, bål og i panne.
Mattilsynet er mer skeptisk, blant annet fordi østersen stort sett spises rå, og ikke varmebehandlet.

– I tilegg til alger kan den også inneholde virus og bakterier. Vi anbefaler generelt at man ikke spiser selvplukkede skjell som ikke er testet for algegifter, bakterier og virus, og miljøgifter. Blåskjell er ansett som en indikatorart for alle typer skjell, inkludert stillehavsøsters, plukket i samme område og på samme dyp, så sjekk blåskjellvarselet på matportalen.no, sier direktør for avdeling Fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann.

Hun minner om at varselet kun gjelder i umiddelbar nærhet av de prøvetatte blåskjellene.

Fortsatt sulten på mer stoff om østers?