Høyre reagerer på kritikk: – Det er SV som svikter de yngste

Oslo Høyre mener SV bommer grovt når de legger skylden for bydelsforskjellene på de blåblå.

Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, reagerer på utspillene til Oslo-kandidat for SV Kari Elisabeth Kaski.
  • Julie Berg Melfald

Mandag uttalte leder Audun Lysbakken at SV ville gjøre valget til et generaloppgjør om ulikhetene mellom makt og rikdom i landet.

Oslo-kandidat for partiet, Kari Elisabeth Kaski, langet samtidig ut mot den blåblå regjeringen, som hun mener må ta på seg store deler av skylden for at Oslo i dag er «en delt by med store forskjeller». Spesielt kritiserte hun millionkuttene fra statlig hold i Groruddalssatsingen.

Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, reagerer kraftig på utspillene.

– Forsøket på å skylde på Høyre er grovt urimelig. Forskjellene er åpenbart ikke skapt de siste fire årene, og vi må huske at SV selv satt i regjering i åtte år. De må ta på seg en betydelig del av ansvaret, sier Lae Solberg.

– En rødgrønn regjering er dårlig nytt for Oslo

Ifølge partitoppen har Oslo under den borgerlige regjeringen fått nesten en milliard kroner mer å rutte med årlig på grunn av endringer i kommunenes og fylkenes inntektssystem. Som Oslo-politiker innrømmer Lae Solberg imidlertid at han også gjerne skulle sett mer tilskudd til Grorudddalssatsingen.

– Samtidig må vi huske at satsingen egentlig skulle vare til 2016, og regjeringen var med å ta initiativ til å videreføre en noe revidert ordning. Det var ikke lenger samme behov for å oppgradere parker og møteplasser nettopp fordi det skjedde under den forrige Grorudalssatsingen, sier bypolitikeren, og legger til:

– Men kuttene SV nevner blir bare for småpenger å regne hvis de rødgrønne får regjeringsmakten ved dette valget. Det vil være svært dårlig nytt for Oslo.

Fikk du med deg denne? Sykehjemsplasser i Oslo: Samme regelverk, men svært ulik praksis

– SV kritiserer imidlertid også det gamle byrådet med Høyre i spissen, som satt med makten i 18 år. Gjorde dere selv nok for å utjevne forskjellene?

– Å utjevne forskjeller er både et nasjonalt og lokalt ansvar, og SV bommer fullstendig når de selv ikke vil ta på seg noe av dette ansvaret, mener Lae Solberg.

– En dårlig start kan forfølge deg hele livet

Høyre-politikeren mener SV og byrådet har feil medisin for å møte ulikhetene. Han peker blant annet på fjerning av obligatorisk kartlegging av språkkunnskaper i barnehagen. Dette skal etter planen fri opp ressurser til barnehageansatte.

– Det er SV som svikter de yngste med dette tiltaket. Kartleggingen gjør at man kan sette inn tidlige tiltak for å unngå at barn blir hengende etter når de begynner på skolen, sier Lae Solberg, fortsetter:

– En dårlig start kan forfølge deg hele livet. Det er dette som skaper ulikheter, mener Lae Solberg.

Også forskjeller innad i bydelene

Han kritiserer også ordningen hvor barn på ulike alderstrinn får gratis kjernetid på skolefritidsordningen, AKS, i åtte bydeler. På mandag kalte Audun Lysbakken tilbudet en stor seier for SV.

– Det betyr at utrolig mange barn som i utgangspunktet ikke hadde fått vært med på disse aktivitetene, får det nå. Det synes jeg er utrolig stort. Det hadde ikke skjedd hvis SV ikke hadde satt hardt mot hardt og gjort det til et krav for å gå inn i byrådet, sa Lysbakken til Aftenposten.

Lae Solberg er imidlertid skeptisk til fordelingen av ordningen. Han påpeker at det også innad i bydelene er store forskjeller.

– Det blir helt feil når postnummer skal bestemme om man får gratis kjernetid og velferdsordninger i AKS. Du ser for eksempel at to delbydeler i Søndre Nordstrand har mindre barnefattigdommen enn åtte av Frogners delbydeler, sier Lae Solberg.

– Barnefamilier med dårlig råd bør få støtte, uansett hvor de bor.

– Faller på sine egen urimelighet

SVs Kari Elisabeth Kaski, reagerer på «postnummerkritikken».

- Det faller på sin egen urimelighet, sier Kaski.

Hun mener Høyre selv har gjort lite for AKS-ordningen.

– Høyres svar har ikke vært å fordele AKS-satsingene jevnt utover hele byen. I deres alternative budsjett kutter de i aktivitetsskolen med nesten 60 millioner kroner, ifølge Kaski.

Hun mener gratis AKS har vært en stor suksess, med en økt deltakelse på 40 prosent i aktivitetsskolen.

- SVs mål er at hele byen skal få tilbud om gratis AKS, og at barn også i resten av landet skal få et gratis aktivitetstilbud på skolen hele dagen. I Oslo har vi imidlertid begynt med de bydelene der behovet har vært størst og der deltakelsen har vært lavest, sier Kaski.