20 år etter vedtaket er arbeidet med Fornebubanen fremdeles ikke gang: - Vi må lære av feilene som er gjort

– Det er viktig at vi evaluerer og ser hva som har gått galt. Da kan vi unngå å gjøre de samme feilene i fremtidige prosjekter, sier byrådssekretær Daniel Rees i Oslo.

Her, på Snarøya, skal Fornebubanen en gang snu. Når det kan skje er fortsatt uvisst. Ett tips er 2024. Et annet er 2025.

Allerede i 1996 besluttet regjeringen at det skulle bygges bane til Fornebu, men først over 20 år er planene klare og pengene fra staten på bordet. Hvorfor er det sånn?

– Vi har styrt byen i et drøyt år og det finnes sikkert mange forklaringer på hva som har skjedd i de 20 årene som har gått. Samtidig er dette et stort og komplisert prosjekt hvor mange har legitime interesser, og det kompliserer også at to fylker og to kommuner er involvert. Men uansett er det ingen tvil om at dette burde gått fortere, sier byrådssekretær Daniel Rees i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. – Vi må evaluere prosessen og lære av feilene som er gjort når vi begynner på neste store prosjekt, T-banetunnelen under Oslo.

Nils Terje Furunes, samfunnsøkonom og tidligere konsernøkonom i DNB, synes det er et paradoks at akkurat dette prosjektet har gått så tregt: – Det er jo så lønnsomt! Fornebubanen vil være mye mer lønnsom enn utbyggingen av intercitytog. Men togene prioriteres av politikere som er mer opptatt av å bygge ut i distriktene enn der hvor flest bor og behovene er størst.

Så lenge ikke behovet

Ola Elvestuen (V), stortingsmann, tidligere byråd i Oslo og pådriver for kollektivutbygging, har fulgt prosessen fra forskjellige utsiktspunkter i mange av de 20 årene:

– Lenge var det mange som ikke så behovet for en bane, som trodde busser kunne ta unna trafikken. Det ble lansert spektakulære, men meningsløse forslag, som svevebane. Først fra 2011 kom planleggingen, bokstavelig talt, på skinner.

– 2011 er også lenge siden?

Ola Elvestuen

– Ja, men kollektivutbyggingen i Oslo har ikke stått stille, det har skjedd mye og tilbudet er kraftig forbedret. Men nå er det tid for Fornebubanen, det haster. Vi er kommet dit at vel alle innser at det ikke er noe alternativ å ikke bygge bane til Fornebu. Det er også av hensyn til trafikken i Oslo, en bane vil fjerne en mengde busser fra bygatene. Det er avklart at en nyopprettet etat skal ha ansvaret, og i den må det skje noe fort.

Vil følge med fra Stortinget

– En ny etat, var det vi trengte?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror det hadde vært enklere og gitt ansvaret til Ruter, men nå er etaten på plass. Og så må vi jobbe ut fra det.

– Og hvis det fortsatt ikke skjer noe?

– Hvis kommunene ikke blir enige internt og seg imellom, må staten inn. Og vi kommer til å følge prosessen tett fra Stortinget, forsikrer Elvestuen.

– Kanskje det er akkurat det noen ønsker? undrer Furunes.

– Jeg kjenner ikke denne prosessen inngående, men det er ikke uvanlig at lokale aktører er mest opptatt av å slippe å sitte med Svarte Per. Kanskje er det noen her som er mer opptatt av å få staten til å ta en større del av regningen, enn av stor fart i utbyggingen?

Fullt fokus i Oslo

Rees forsikrer at slike tanker ikke er blitt tenkt i Oslo. Ingen har satt Fornebubanen i skyggen av T-banetunnelen, og den er ikke blitt trenert. Han mener også at forutsetningene for å sette fart på prosjektet nå er til stede.

– Etaten som skal drive prosjektet er på plass og leverer forprosjektet neste vår. Den lokale finansieringen fikk vi på plass i Oslopakke 3-avtalen i fjor sommer, og de statlige midler kommer på plass med onsdagens bymiljøavtale. Reguleringsplanen er klar for å sendes ut på høring. Det er god stemning mellom partene, vi har jevnlige møter og det er enighet om hvem som skal eie skinnene.

– Fragmentert hovedstadsregion

Bærum kommune har ikke vært fornøyd med tempoet. Den hadde ferdigregulert Fornebubanen i 2015. Hvor mener da ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) proppen sitter?

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

– For det første sliter vi med en fragmentert hovedstadsregion som gjør et grenseoverskridende samarbeid mellom kommuner og fylker vanskelig. Det har ført til at mange kokker har vært i bildet og det har vært mange omkamper og mange omgjøringer. Men nå er det forbi, nå gjelder det å bruke energien på å komme i gang med arbeidet. Det haster. Bærum bygger og utvikler Fornebu, men en bymessig utvikling er avhengig av at banen – og E18 – kommer på plass.

– Begynn og bygg i Bærum!

– Hvordan kan det skje raskeste mulig?

– Vi kan etablere en driftsbase og starte arbeidet i Bærum hvor reguleringen er på plass, og så må Plan- og bygningsetaten og Ruter få fred til å avslutte det store planarbeidet i Oslo. Så håper jeg vi får banen på plass så snart som mulig.

– Gjør de det i Oslo også?

– Det håper jeg, sier ordfører Hammer Krog.