Oslo

Må gi fra seg betalte båtplasser

85 båteiere betalte rundt 150 000 kroner for båtplasser i Frognerkilen, men hadde likevel ikke rett til plassene.

Alle som har båt i Oslo og omegn, vet hvor vanskelig det er å få en plass til den. Nå har 85 båteiere tilknyttet et flytende småbåtanlegg rett ved "Kongen" tapt sine båtplasser.
  • Wasim K. Riaz
- Veldig leit, sier Ole Paus.

Etter å ha leid båtplasser i flere år, fikk leietagerne i 2005 tilbud om å kjøpe båtplassene som ligger i Frognerkilen sørøst for "Kongen". De som kjøpte plassene i 2005, måtte ut med 35000 kroner pr. løpemeter. Året etter steg prisen til 40000 kroner for meteren.Gleden var likevel kortvarig for de 85 båteierne som hadde sikret seg en ettertraktet båtplass i anlegget. For etterhvert viste det seg at Norhavn, som solgte båtplassene, bare hadde bruksrett til området frem til 1. januar i år. Dette slår Oslo tingrett fast i en fersk dom.

Artistene Ole Paus og Bjørn Skagestad er to av de 85 båteierne som har tapt saken. Paus betalte 180000 kroner for sin båtplass.

Dette er veldig leit. Jeg hadde kjøpt en båtplass og trodde jeg hadde den, og nå har jeg det ikke , sier Paus til E24.

Roklubben vant

Christiania Roklub, som eier "Kongen", hadde allerede på 1980-tallet inngått avtale med Sjøen for Alle, som fikk bruksrett til de aktuelle båtplassene frem til 2012. Gjennom etablering av datterselskaper og salg av aksjer frem og tilbake, fikk Finn Lysebråte kontroll over Norhavn i 1993. Gjennom avtaler sørget han for at Norhavn ble registrert som eier av båtplassene i 1994.

Men etter at salget av båtplassene ble gjennomført, fant Christiania Roklub med sitt datterselskap Lahellegrunnen gamle avtaler som sier at Norhavn bare hadde rett til å disponere båtplassene frem til 2012.

Båteierne, som i god tro hadde betalt for plassene, gikk dermed til sak mot Lahellegrunnen med krav om at de har rett til de dyrebare plassene. Nå har saksøkerne fått beskjed om å fjerne båtene sine. Hver av dem må også betale 5160 kroner i erstatning til Lahellegrunnen. Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Kjøpte havnen

Finn Lysebråte, som gjennom Norhavn solgte båtplassene, sier på sin side at han kjøpte plassene fra roklubben for 20 år siden.

Dette ble i sin tid registrert i Skipsregisteret. Derfor er jeg ikke enig i denne avgjørelsen. Nå får jeg se hva som skjer videre , sier han.

Advokat Per Onshuus Bjørnsen representerte båteierne i retten.

Nå må båteierne vurdere om dommen skal ankes eller ikke. Vi er i hvert fall ikke enige med tingretten, som forøvrig har avsagt dommen under tvil , sier Bjørnsen.

Det er foreløpig uklart når båteierne må forlate havnen. Dette skjer trolig etter at dommen er rettskraftig.

Christiania Roklub er imidlertid fornøyd med at de har fått gehør for sine hovedkrav i retten.

Jeg har ikke lest dommen ennå, men vi er fornøyd med at retten har tatt våre argumenter til følge , sier styremedlem Jon Mobråten.