Oslo

Oslo kommune frifunnet: Eiendomsskatten er lovlig

Lovlig! Oslo tingrett har slått fast at eiendomsskatten i Oslo er lovlig, og at utformingen av eiendomsskatt er et politisk, og ikke et juridisk, spørsmål.

Huseiernes Landsforbunds påstand om at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, er avvist av Oslo tingrett.

  • Stein Erik Kirkebøen

Huseiernes Landsforbund (HL) fremmet et gruppesøksmål mot Oslo kommune på vegne av over 3500 boligeiere – og hevdet at loven er ulovlig.

Dette ble avvist av tingretten tirsdag. Retten ga kommunen fullt medhold, og idømte HL saksomkostninger på 471.263 kroner.

– Vi hadde flere punkter, men det viktigste for oss var grunnbeløpets størrelse. Når huseiere kan trekke fra fire millioner, mener vi at det blir så få som bidrar til fellesskapet at vi mener skatten er ulovlig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i HL.

– Hva gjør dere nå?

– Vi mener fortsatt skatten er urimelig. Å eie sitt eget hjem er et grunnleggende velferdsgode. Det var viktig å få vurdert om innføringen av eiendomsskatten var lovlig, nå vil vi fortsette vårt arbeid mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet, sier Meyer.

Glad byråd

I en pressemelding skriver finansbyråd Robert Steen: «Vi er glade for tingrettens avgjørelse i rettssaken om eiendomsskatt. Oslo kommune innførte en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner i 2016. Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt»

Steen skriver også at «Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp».

Finansbyråden er også tilfreds med at tingretten er enig med kommunen i at politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, og ikke i domstolen.

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Robert Steen