Mange velger å kastrere katten før sommerferien

Du kan få eieransvar for 60 katter i løpet av ett år om du ikke kastrerer hunnkatten din.

Klinikksjef Åshild Roaldset ved Universitetsdyresykehuset henter Noisi inn til operasjon. Ved veterinærklinikkene i Oslo kastreres mellom fem og 15 katter hver uke. Dyrebeskyttelsen, Mattilsynet og veterinærene håper katteeiere tar ansvar og kastrerer kattene sine før sommeren.

Hunnkatten Frøken Smultring døser på en benk i Universitetsdyresykehuset ved Veterinærhøgskolen.

Rundt henne forbereder anestesidyrepleierne Stine Rønning og Silje Eriksmoen og dyrepleierstudent Heidi Nordseth dagens operasjoner som skal utføres av veterinærstudenter og lærere.

Om få timer vil Frøken Smultring være ferdig kastrert og klar til å reise hjem.

Finner ikke eier når katten ikke er ID-merket

Oslos dyreklinikker har pågang fra katteeiere som vil kastrere katten sin før sommeren. Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus mener det er mellom 50.000 og 100.000 hjemløse katter i Norge og i underkant av 15.000 i Oslo-området.

Nå håper de at katteeierne vil bidra til at det ikke blir enda flere.

– Å kastrere egen katt bidrar til å gjøre livet lettere for kattene i Norge. Allerede nå får vi telefoner om katter og kattunger som er funnet ute, sier Katarina Andersson i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus, i huset ved Mosseveien.

I sommerferien blir pågangen som regel enda større.

– Vi får telefoner hele året om katter som er funnet ute. Nå får vi i tillegg telefoner om katter som er drektige eller har født kattunger ute. Kattunger fødes fra februar til oktober. Vi sørger for at alle blir kastrert og ID-merket. I 2016 kastrerte vi 150 katter. Når vi får inn en katt som ikke er ID-merket, klarer vi ikke alltid å finne eieren, sier Andersson.

Prisene varierer mellom dyreklinikkene

Frøken Smultring har fått noe å hvile på før operasjonen og blir søvnig. Om få timer kan hun hentes hjem. Mange katteeiere sørger for å få katten sin kastrert nå like før sommeren.

Flere veterinærklinikker kastrerer fra 10 til 15 katter pr. uke, andre mellom fem og syv katter. Prisene varierer mellom dyreklinikkene. For hunnkatt koster inngrepet fra 1100 til 2100 kroner, for hannkatt fra 800 til 1400 kroner.

Prisene bestemmes blant annet av hvordan dyret overvåkes under operasjon og oppfølging og utstyr i tiden etterpå. Ved Veterinærhøgskolen koster inngrepet 500 kroner.

– Men vi rekker bare å kastrere tre katter i uken i forbindelse med undervisning, sier klinikksjef Åshild Roaldset.

– Hva med katter som ikke kastreres?

– En hannkatt kan være på rømmen i ukevis og parre seg med flest mulige. Det medfører mange uønskede kattunger, mye lidelse og vonde historier, sier hun.

Hver sommer blir drektige katter og kattunger funnet forlatt av eierne i skogområder og tunneler. En kattunge bør helst være hos kattemor til den er tolv uker gammel.

Dyreeiere kan få bøter på opptil 17.200 kroner

Å reise fra kjæledyr uten tilsyn er ulovlig i Norge.

Nye forskrifter fra juni 2014 gir Mattilsynet mulighet til å gi et gebyr opp mot 17.200 kroner om eiere ikke tar ansvar for kjæledyret sitt.

Mattilsynet ledet en kampanje for ID-merking og kastrering i fjor og har laget et enkelt regnestykke: En hannkatt og en hunnkatt som får boltre seg fritt uten kastrering eller p-piller kan i løpet av et år bli opphav til 60 kattunger.

– Det er eier av hunnkatten som har ansvar for kattungene, sier seksjonssjef dyrevelferd Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Kampanjen rettet seg mot katteholdere og ble drevet sammen med Dyrebeskyttelsen, Den norske veterinærforening, NMBU og Norsk huskattforening.

Nå håper de fjorårets kampanje vil gi resultater i år. Mattilsynet skal møte dyrevernsorganisasjonene senere i år for å diskutere problemstillingen.

Utfordringen er å finne ut hva som er skjedd

– Vi i Mattilsynet tolker dyrevelferdsloven slik at ansvar for dyr også strekker seg til avkommet fra dyret. Vi forvalter også dyrevelferdsloven etter dette: Som dyreholder er du ansvarlig for ungene etter hunnkatten din, og deres unger igjen, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud.

– Hvis vi gir et overtredelsesgebyr, må vi kunne dokumentere problemet og identifisere eieren. Det er nesten umulig om ungene fødes i det fri av en hjemløs mor, sier hun.

Mattilsynet kan gi pålegg om å redusere antallet katter, kastrere og ID-merke. I tillegg kan de ilegge overtredelsesgebyr, hvis kattene har vært utsatt for vanskjøtsel og lidelse.

– Utfordringen for Mattilsynet er å oppdage hva som er skjedd og identifisere den ansvarlige dyreholderen, sier Torunn Knævelsrud.

Den norske veterinærforening ber veterinæren sterkt oppfordre dyreeier til å kastrere kattemor samtidig, når dyreeiere ikke klarer å hindre at katten får uønskede kattungekull og vil ha veterinær til å avlive disse.

Et alternativ er p-piller. Det brukes ikke så ofte lengre, da langvarig hormonbruk kan gi bivirkninger som økt risiko for jursvulster, livmorbetennelse og sukkersyke.

Katarina Andersson anbefaler folk å gjøre mer research før de skaffer seg et dyr:

– Da ville færre dyr ende opp hjemløse. Man må velge riktig dyr til familien, sjekke om man er allergisk og regne på kostnadene ved å ha dyr før man anskaffer det. Det er ikke gratis å holde et dyr. De skal følges opp av veterinær ved behov og ha ordentlig fôr, sier hun.

Huskatten Frøken Smultring skal kastreres før sommeren. Anestesidyrepleierne (fra v. Stine Rønning) og Silje Eriksmoen ved Universitetsdyresykehuset ved Veterinærhøgskolen sørger for godt stell og forberedelser før operasjonen som tar cirka en time totalt.