Smitten i Oslo fortsatt for høy. Flere bydeler og innvandrergrupper rammes fortsatt hardt av pandemien.

Oslo har ikke klart å stoppe de skyhøye smittetallene i bydelene og innvandrermiljøene som er hardest rammet av pandemien. Nå skal smittejegerne begynne å banke på dørene.

Smittejegerne fra Oslo kommune står utenfor Furuset senteret og tilbyr gratis test. Smittetallene er fortsatt skyhøye i bydeler som Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand.

Samtidig som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holdt pressekonferanse i Rådhuset onsdag, sto smittejegerne i snøværet utenfor den mobile teststasjonen på Furuset Senteret i bydel Alna.

Det var langt mellom folk som ville teste seg. Testtallene i Oslo har stupt den siste uken.

Mens smittejegerne gikk og håpet på at noen skulle droppe inn og ta en gratis test, erklærte byrådslederen at Oslo fortsatt må være en sosialt nedstengt by.

Smittetallene er fremdeles for høye.

Den ombygde bobilen på Furuset har vært et av de viktigste tiltakene for å hjelpe de hardest rammede bydelene. Men så langt viser tallene at tiltakene har hatt liten effekt.

Pandemien rammer fortsatt svært skjevt i Oslo, både i forhold til bydeler og innvandringsbakgrunn.

I bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand er for eksempel smittetallene seks ganger høyere enn Nordre Aker.

– Viruset trives best der folk bor trangt

– Det er ikke noe forsøk på å snakke noe bort når vi peker på trangboddhet. Det er helt logisk, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten.

– Smitten trives best der folk holder seg nær hverandre. Er det fem stykker som bor på tre rom og kjøkken, med et par utålmodige ungdommer, og der far jobber og er eksponert som renholder, så er smittefaren større enn hvis du bor i et hus der mor og far sitter i hvert sitt rom på hjemmekontor.

Han peker på testing som det beste verktøyet for å stanse smitte også i trangbodde deler av byen.

Nå varsler byrådslederen at kommune skal gå enda tettere på folk for å få flere til å teste seg.

– Nå skal vi banke på dører, som er et tiltak for å få oversikt over den reelle smittesituasjonen, sier Johansen.

– Det er seks ganger så høyt smittetrykk i Stovner bydel som i Nordre Aker. Er Oslo så forskjellig, byrådsleder Raymond Johansen?

– Ja, her i Oslo bor de aller rikeste og de aller fattigste. Viruset trives godt blant folk. Dess tettere folk bor, dess større er faren, svarer Johansen.

Les også

Smitten blant innvandrere øker. Samina Tagge mener det er på tide at regjeringen får hjelp til å nå ut.

Så høy er smitten i innvandrermiljøene

Smitten i Oslo er klart høyest i bydeler med høy andel innvandrere.

Helt siden pandemien kom, har det vært lovet tiltak, hjelp og mer målrettet innsats. Tall fra FHIs siste ukesrapporter viser at pandemien fortsatt rammer flere innvandrergrupper ekstra hardt.

Blant somaliere som har testet seg de siste ukene, testet 15,6 prosent positivt. For befolkningen ellers var tallet 2,7 prosent.

Blant innvandrere født i Pakistan som testet seg fra uke 52 til uke 2, testet om lag 11,6 prosent positivt. Også blant personer født i Afghanistan, Syria og Eritrea er andelen positive prøver svært høy.

43 prosent av de nye smittetilfellene i forrige uke, var blant utenlandsfødte. Testing på grensen fører til at mer smitte nå blir avdekket.

Det har også ført til at andelen innvandrere som tester seg, har gått kraftig opp.

Når andelen positive prøver er mellom 10 og 15 prosent, betyr det at det er mye skjult smitte i miljøene.

Viser til sosiale forskjeller

– Smitten følger de sosiale forskjellene i Oslo, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) på onsdagens pressekonferanse. Han advarte mot at forskjellene i smitte skal bli «en politisk debatt om oss og dem».

Han forklarer de svært høye smittetallene i bydelene Stovner, Grorud, Søndre Nordstrand og Alna med sosioøkonomiske forhold.

– Forskjellene på smitte i øst og vest kan handle om språk og kultur, men først og fremst handler det om sosioøkonomiske forskjeller, sier Steen.

Mobile teststasjoner

Smitten rammer hardere hos dem som har dårligere plass, dårligere helse og dårligere råd enn resten av byen. I vest har man større plass og mulighetene til å skjerme seg for viruset, mener helsebyråden.

– Men forskjellene i Oslo er vel ikke seks ganger så stor, som smittetrykket i Stovner mot smitten i Nordre Aker?

– Du ser da på den aller beste bydelen mot den aller dårligste. Jeg gjør et poeng av at antallet smittede på Stovner sist uke var like høyt som i Grünerløkka bydel. Frogner hadde 70 prosent av smitten i forhold til Stovner.

– Vi har smitte over hele byen, men det er noe større andel smitte i de deler av byen hvor man har mindre kvadratmeter pr. beboer. Og der man har andre typer yrker. Det er den sosioøkonomiske variabelen som i ulik utstrekning gjør seg gjeldende.

– Hvilke verktøy har dere å bruke for å justere disse forskjellene når det kommer til koronasmitte?

– Gjennom hele pandemien har vi jobbet med kommunikasjon. Det handler om språk, om ambassadører, det handler om kanaler. Vi ser en korrelasjon mellom de som følger nasjonale nyhetskanaler og andelen som tester seg og de som ikke tester seg, med en mindre andel i den siste gruppen.

Steen sier at manglende kunnskap om epidemien og koronasmitte var bakgrunnen for at Oslo kommune 1. desember opprettet den første mobile teststasjonen med drop in-testing.

– Det var et tilbud som vi plasserte utenfor Stovner senter. Der bygget det seg raskt opp køer og viste seg å være et attraktivt lavterskelsystem.

Så skjevt rammer pandemien i Oslo

Aftenposten har sammenlignet smittetallene i bydelene med hvor trangt folk bor, inntektsnivå og utdannelse.

Det illustrerer hvor skjevt pandemien fortsetter å treffe.

Bydelene med lav inntekt har fremdeles de høyeste smittetallene i forhold til befolkningen.

Det samme mønsteret ser vi når vi sammenligner med utdannelsesnivå og andelen som faller ut fra videregående.

Dette går inn i et mønster vi har sett i storbyer i en rekke andre land.

På den andre siden er ikke bildet entydig. Forskjellene i smitte er fortsatt meget store, selv om vi tar hensyn til inntekt, yrke og alder. Det viser en analyse FHI har gjort.

Skal gå fra dør til dør

Seks mobile teststasjoner kjører nå rundt i groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand. Tirsdag sto det en testbuss på Grønland torg i Gamle Oslo.

– De mobile stasjonene går nå ikke lenger bare ut til bydelssentre, men de oppsøker også borettslag og borettslagenes parkeringsplasser. Så har de videre begynt å utvikle planer for å gå inn i blokker hvor de vet det er mye smitte, og banke på dører og tilby f.eks. et kit med smittevernmaske, litt håndsprit og et tilbud om en test.

– Andelen positive prøver er 12 prosent blant pakistanfødte. For somaliere 15 prosent – og har vært slik lenge. Økt testing holder vel alene for å stoppe smitten i disse miljøene?

– Nei, men jeg tror testing og TISK-strategien er det sterkeste verktøyet vi har. Jo nærmere vi kan komme en til en-dialog til de som av en eller annen grunn ikke velger å følge TISK-strategien, jo mer effektivt tror jeg vi får gjennomført det.

– Det å kunne gå på dør til dør-besøk, levere et kit med munnbind, håndsprit og et forsøk på en test, kan ta ned uro i forhold til at test er dyrt, test er vondt, test er stigmatisering. Det å introdusere på en lavterskelmåte til grupper om hva dette innebærer, grupper som ikke følger nasjonale mediekanaler, kan være et skritt i riktig retning, mener Steen.