- Kaotisk og uholdbart for flyktninger som venter på Tøyen

Kapasiteten er sprengt og tiltakene som er iverksatt er ikke tilstrekkelige, skriver Røde Kors i et brev til justisministeren.

Restauranter og frivillige deler ut mat til folk som venter på å få søknaden sin registrert på Tøyen.

Utenfor ved Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen står de frivillige med mat, klær og tepper for å hjelpe. Leger og sykepleiere har jobbet frivillig for å gi helsehjelp.

Røde Kors har opplevd situasjonen på Tøyen så alvorlig at de denne uken sendte et brev til justisminister Anders Anundsen og uttrykker bekymring.

I brevet skriver generalsekretær Åsne Havnelid at den nåværende situasjonen er uholdbar og går på bekostning av søkernes mest grunnleggende humanitære behov. Frivillige fra Røde Kors har møtt barn som ikke får helsehjelp og mat.

- Vi er bekymret for om myndighetene er i stand til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter slik situasjonen er i dag, sier Havnelid.

Røde Kors er offisiell støtteaktør for norske myndigheter, og bistår både Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet med å ta imot asylsøkere som kommer til Norge.

Les om hvordan helsehjelpen blir gitt:

Les også

Helsehjelp til flyktningene i Oslo må gjøres på dugnad

Etterlyser helsehjelp på Tøyen

Røde Kors er særlig opptatt av at de som kommer til Tøyen ikke får god nok helsehjelp.

- Vi er bekymret for de som kommer med kroniske sykdommer de ikke har medisiner for, gravide og andre som trenger helsehjelp. Her må offentlige myndigheter inn, sier Havnelid.

Organiseringen rundt akuttinkvarteringen for dem som venter på registrering ikke er god nok, mener Røde Kors. Nå blir asylsøkerne som er på Tøyen henvist til overnatting på hoteller og andre overnattingssteder, der Røde Kors har frivillige til stede.

Forrige helg måtte flere titalls flyktninger sove på bakken utenfor Politiets utlendingsenhet PU), men etter en henvendelse til myndighetene endret de rutinene slik at dette ikke har skjedd igjen.

Havnelid skriver likevel i brevet til Anundsen at situasjonen er uholdbar, og at mer langsiktige innkvarteringsløsninger må etableres.

Alt på ett sted

Løsningen Røde Kors ser for seg, er en form for førmottak, der flyktningene har seng, mat, dusj og helsehjelp samtidig som de får registrert seg. I Sverige kommer flyktningene rett til et korttidsmottak i regi av det svenske Migrasjonsverket, tilsvarende UDI.

For tre uker siden fikk Røde Kors slippe inn i kontorlokalene med frivillige som skal ivareta mindreåriges situasjon.

- De er jo fryktelig redde og slitne. Men de blir prioritert, og vi har fått slippe til, sier Havnelid.

Mandag denne uken fikk Røde Kors ansvaret for å koordinere frivillige leger og sykepleiere som sender syke videre til legevakt og sykehus i samarbeid med PU.

Politiet og UDI jobber med saken

PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne sier at de jobber med å bedre forholdene.

- Vi er i en krevende situasjon, men setter pris på at Røde Kors engasjerer seg. Sammen med UDI arbeider vi nå for å få på plass en mer langsiktig mottaksløsning for å bedre håndtere de store ankomstene.

Over halvparten kommer fra Syria:

Les også

790 asylsøkere kom sist uke

Foreslår å øke budsjettet

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet understreker at situasjonen på Tøyen er midlertidig.

- Det er åpenbart at hotell ikke er en løsning på lang sikt. Dette er et midlertidig tiltak, sier Kallmyr.

Les om hvorfor det kommer så mange til Tøyen:

Les også

Hvorfor øker strømmen av flyktninger så mye akkurat nå?

Han opplyser at på bakgrunn av bekymringen til Røde Kors om helsetilbudet, har Helse— og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å følge opp situasjonen raskt ved dialog med Røde Kors, Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo.

- Regjeringen foreslår å øke statsbudsjettet for 2015 med tilsammen 227,1 millioner kroner, blant annet for å styrke politiet og få raskere bosetting i kommunene, sier Kallmyr.

Blant annet får politiet 50 millioner for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.